Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 9 iulie 2015

Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei împotriva Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș

Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Maramureș

Trimitere preliminară – Taxă pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolele 273 și 287 – Obligație de identificare din oficiu a unei persoane impozabile în scopuri de TVA – Caracterul impozabil al serviciilor de medicină veterinară – Principiul securității juridice – Principiul protecției încrederii legitime

Cauza C-144/14


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
21/08/2015 Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei
Afișare documente pdf
Hotărâre
ECLI:EU:C:2015:452
09/07/2015 Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Hotărâre (Sumar)
ECLI:EU:C:2015:452
09/07/2015 Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei
Cerere (JO)
20/06/2014 Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general)

Obiect

Cerere de decizie preliminară – Tribunalul Maramureș – Interpretarea articolului 273 și a articolului 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347 p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7) – Principiile proporționalității și securității juridice – Caracterul impozabil al serviciilor medicale veterinare – Legislație națională anterioară aderării care prevede scutirea de TVA a activităților prestate de medicii veterinari în exercitarea profesiei lor – Legislație națională ulterioară care nu mai include în mod expres respectivele activități printre activitățile scutite – Obligație retroactivă de plată a TVAului, la care se adaugă majorări și dobânzi – Înregistrare a persoanelor, de către autoritățile fiscale, în registrul persoanelor impozabile în vederea solicitării plății taxei – Opozabilitate a unei hotărâri a Curții care nu a fost tradusă în limba oficială a destinatarului normei fiscale

Plan de structurare sistematic

1.
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.10 Dispoziții fiscale
    4.10.02 Armonizarea legislațiilor fiscale
      4.10.02.01 Taxa pe valoare adăugată
        4.10.02.01.07 Scutiri
          4.10.02.01.07.05 Alte scutiri
1 Ordinea juridică a Uniunii Europene
  1.01 Izvoare ale dreptului Uniunii
    1.01.02 Principii generale ale dreptului
      1.01.02.04 Securitate juridică
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.10 Dispoziții fiscale
    4.10.02 Armonizarea legislațiilor fiscale
      4.10.02.01 Taxa pe valoare adăugată
        4.10.02.01.02 Erreur f_libelle_thesaurus
          4.10.02.01.02.03 Operațiuni taxabile
            4.10.02.01.02.03.03 Prestarea de servicii
1 Ordinea juridică a Uniunii Europene
  1.01 Izvoare ale dreptului Uniunii
    1.01.02 Principii generale ale dreptului
      1.01.02.03 Încredere legitimă
1 Ordinea juridică a Uniunii Europene
  1.01 Izvoare ale dreptului Uniunii
    1.01.02 Principii generale ale dreptului
      1.01.02.04 Securitate juridică
1 Ordinea juridică a Uniunii Europene
  1.01 Izvoare ale dreptului Uniunii
    1.01.02 Principii generale ale dreptului
      1.01.02.03 Încredere legitimă


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

Dispozitiv

Concluzii

Informaţii nedisponibile


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

  • 26/03/2014

Data concluziilor

Informaţii nedisponibile

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

09/07/2015


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Hotărâre: JO C 294 07.09.2015, p.7

Cerere: JO C 212 07.07.2014, p.13

Numele părților

Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei

Comentarii din doctrină

Informaţii nedisponibileDate analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Tribunalul Maramureş - România

Materie

  • Fiscalitate
  • - Taxa pe valoare adăugată
  • Principiile, obiectivele și misiunile tratatelor

Dispoziții de drept național vizate

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 141, art. 152 et art. 153 Codul fiscal, art. 1 Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Norme metodologice), pct. 24 Codul fiscal, pct. 24

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

  • Trimitere preliminară

Complet de judecată

septième chambre (Cour)

Judecător raportor

Bonichot

Avocat general

Wathelet

Limba/Limbile de procedură

  • română

Limba/Limbile concluziilor

    Informaţii nedisponibile