Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 15. oktobra spriedums

Eiropas Komisija pret Itālijas Republiku

Valsts pienākumu neizpilde ‒ Vide ‒ Direktīva 1999/31/EK un Direktīva 2008/98/EK ‒ Apsaimniekošanas plāns ‒ Integrēts un pietiekams apglabāšanas iekārtu tīkls ‒ Pienākums ieviest atkritumu pārstrādi, kas nodrošina vislabāko rezultātu cilvēku veselībai un vides aizsardzībai

Lieta C‑323/13


Lappuses augšējā daļa Lietas dokumenti
Dokuments Datums Lietas dalībnieku vārds/nosaukums Priekšmets Curia EUR-Lex
Spriedums (OV)
05/12/2014 Komisija/Itālija
Skatīt dokumentus pdf formātā
(Tiesas) spriedums
ECLI:EU:C:2014:2290
15/10/2014 Komisija/Itālija
Eur-Lex teksts Eur-Lex teksts divās valodās
Spriedums (informācija)
ECLI:EU:C:2014:2290
15/10/2014 Komisija/Itālija
Prasības pieteikums (OV)
09/08/2013 Komisija/Itālija
Skatīt dokumentus pdf formātā
Lappuses augšējā daļa Lēmuma vai lietas juridiskais izvērtējums

Judikatūras Krājums

publicēts elektroniskajā Krājumā (Vispārējais Krājums - daļa "Informācija par nepublicētajiem nolēmumiem")

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde – Tiesību aktu, kas ir vajadzīgi, lai izpildītu Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem (OV L 182, 1. lpp.) 6. panta a) punktu, aplūkojot to kopā ar šīs pašas direktīvas 1. panta 1. punktu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 3. lpp.) 4. un 13. pantu, nepieņemšana vai nepaziņošana paredzētajā termiņā

Sistēmiskās klasifikācijas plāns

1.
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.233
01 null
  01.033
01 null
  01.00


Citāti no judikatūras vai tiesību aktiem

Motīvu daļā norādītie citāti

Rezolutīvā daļa

Secinājumi

Informācija nav pieejama


Datumi

Dokumenta, uz kura pamata ierosināta lieta, iesniegšanas datums

  • 13/06/2013

Secinājumu datums

Informācija nav pieejama

Tiesas sēdes datums

Informācija nav pieejama

Pasludināšanas datums

15/10/2014


Atsauces

Publikācija Oficiālajā Vēstnesī

Spriedums: OV C 462, 22.12.2014, 7 lpp.

Lūgums: OV C 252, 31.08.2013, 21 lpp.

Lietas dalībnieku vārds/nosaukums

Komisija/Itālija

Piezīmes no doktrīnas

Informācija nav pieejamaAnalītiskās ziņas par procesu

Prejudiciālā jautājuma izcelsme

Informācija nav pieejama

Priekšmets

  • Vide
  • - Atkritumi

Aplūkotās valsts tiesību normas

Informācija nav pieejama

Aplūkotās starptautisko tiesību normas

Informācija nav pieejama

Tiesvedība un iznākums

  • Prasība par pienākumu neizpildes atzīšanu : iegūšana

Tiesas sastāvs

sixième chambre (Cour)

Tiesnesis referents

Biltgen

Ģenerāladvokāts

N. Jēskinena [N. Jääskinen]

Tiesvedības valoda(s)

  • itāļu

Secinājumu valoda(s)

    Informācija nav pieejama