Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 4 octombrie 2018

IQ împotriva JP

Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Cluj

Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Competență în materia răspunderii părintești – Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 – Articolul 15 – Trimitere la o instanță mai bine plasată pentru a soluționa cauza – Domeniu de aplicare – Articolul 19 – Litispendență

Cauza C-478/17


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
16/11/2018 IQ
Hotărâre
ECLI:EU:C:2018:812
04/10/2018 IQ
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Hotărâre (Sumar)
ECLI:EU:C:2018:812
04/10/2018 IQ
Concluzii
ECLI:EU:C:2018:552
10/07/2018 IQ
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Cerere (JO)
29/09/2017 IQ
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general)

Obiect

Informaţii nedisponibile

Plan de structurare sistematic

1.
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.06 Spaţiul de libertate, securitate și justiţie
    4.06.02 Cooperare judiciară în materie civilă
      4.06.02.10 Măsuri privind dreptul familiei
        4.06.02.10.01 Competența judiciară și executarea hotărârilor judecătorești - Materia matrimonială și materia răspunderii părintești


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

Dispozitiv

Informaţii nedisponibile

Concluzii


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

  • 09/08/2017

Data concluziilor

  • 10/07/2018

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

04/10/2018


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Hotărâre: JO C 436 03.12.2018, p.14

Cerere: JO C 347 16.10.2017, p.17

Numele părților

IQ

Comentarii din doctrină

  1. Juliard, Sophie: L'inapplicabilité du mécanisme de renvoi de compétence prévu à l'article 15 du règlement Bruxelles IIbis, Revue des affaires européennes 2018 N°4 p.739-745 (FR)Date analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Tribunalul Cluj - România

Materie

  • Spațiul de libertate, securitate și justiție
  • - Cooperarea judiciară în materie civilă

Dispoziții de drept național vizate

Informaţii nedisponibile

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

  • Trimitere preliminară

Complet de judecată

cinquième chambre (Cour)

Judecător raportor

Borg Barthet

Avocat general

Wathelet

Limba/Limbile de procedură

  • română

Limba/Limbile concluziilor

  • franceză