Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 september 2017

Slowaakse Republiek en Hongarije tegen Raad van de Europese Unie

Beroep tot nietigverklaring – Besluit (EU) 2015/1601 – Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van de Helleense Republiek en van de Italiaanse Republiek – Noodsituatie ten gevolge van een plotselinge toestroom van onderdanen van derde landen op het grondgebied van bepaalde lidstaten – Herplaatsing van die onderdanen op het grondgebied van de andere lidstaten – Toegewezen herplaatsingen – Artikel 78, lid 3, VWEU – Rechtsgrondslag – Toepassingsvoorwaarden – Begrip ,wetgevingshandeling’ – Artikel 289, lid 3, VWEU – Conclusies van de Europese Raad dwingend voor de Raad van de Europese Unie – Artikel 15, lid 1, VEU en artikel 68 VWEU – Wezenlijke vormvoorschriften – Wijziging van het voorstel van de Europese Commissie – Vereiste van nieuwe raadpleging van het Europees Parlement en vereiste van unanimiteit binnen de Raad van de Europese Unie – Artikel 293 VWEU – Rechtszekerheidsbeginsel en evenredigheidsbeginsel

Gevoegde zaken C-643/15 en C-647/15


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
20/10/2017 Slowakije/Raad
Zie pdf-documenten
Arrest
ECLI:EU:C:2017:631
06/09/2017 Slowakije/Raad
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2017:631
06/09/2017 Slowakije/Raad
Conclusie
ECLI:EU:C:2017:618
26/07/2017 Slowakije/Raad
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoekschrift (PB)
15/01/2016 Slowakije/Raad
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
2 Institutioneel kader van de Europese Unie
  2.05 Rechtshandelingen van de Unie
    2.05.00 Algemeen
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.01 Grenscontroles, asiel en immigratie
      4.06.01.03 Asielbeleid
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.01 Grenscontroles, asiel en immigratie
      4.06.01.03 Asielbeleid
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.01 Grenscontroles, asiel en immigratie
      4.06.01.03 Asielbeleid
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.01 Grenscontroles, asiel en immigratie
      4.06.01.03 Asielbeleid
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.01 Grenscontroles, asiel en immigratie
      4.06.01.03 Asielbeleid
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.01 Grenscontroles, asiel en immigratie
      4.06.01.03 Asielbeleid
2 Institutioneel kader van de Europese Unie
  2.01 Instellingen
    2.01.00 Algemeen
2 Institutioneel kader van de Europese Unie
  2.01 Instellingen
    2.01.04 Europese Commissie
2 Institutioneel kader van de Europese Unie
  2.05 Rechtshandelingen van de Unie
    2.05.01 Vaststellingsprocedures
      2.05.01.01 Gewone wetgevingshandelingen
2 Institutioneel kader van de Europese Unie
  2.01 Instellingen
    2.01.04 Europese Commissie
2 Institutioneel kader van de Europese Unie
  2.01 Instellingen
    2.01.04 Europese Commissie
2 Institutioneel kader van de Europese Unie
  2.01 Instellingen
    2.01.03 Raad
7 Algemene en slotbepalingen
  7.05 Taalgebruik
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.01 Bronnen van het recht van de Unie
    1.01.02 Algemene rechtsbeginselen
      1.01.02.06 Evenredigheid
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.01 Grenscontroles, asiel en immigratie
      4.06.01.03 Asielbeleid
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.01 Grenscontroles, asiel en immigratie
      4.06.01.03 Asielbeleid
3 Procedures voor het Hof
  3.08 Procedurevoorschriften
    3.08.02 Interventie
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.04 Grondrechten
    1.04.03 Grondrechten
      1.04.03.47 Recht op doeltreffende voorziening in rechte en op onpartijdig gerecht
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.01 Grenscontroles, asiel en immigratie
      4.06.01.03 Asielbeleid
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.01 Grenscontroles, asiel en immigratie
      4.06.01.03 Asielbeleid
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.04 Grondrechten
    1.04.03 Grondrechten
      1.04.03.18 Recht op asiel
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.01 Grenscontroles, asiel en immigratie
      4.06.01.03 Asielbeleid


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 02/12/2015

Datum van de conclusie

 • 26/07/2017

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

06/09/2017


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 374 van 06.11.2017, blz.4

Verzoek: PB C 38 van 01.02.2016, blz.41

Naam van de partijen

Slowakije/Raad

Rechtsgeleerde noten

 1. Berlin, Dominique: Politique migratoire et Union de droit, La Semaine Juridique - édition générale 2017 nº 38 p.1652 (FR)
 2. Maupin, Emmanuelle: La CJUE valide le mécanisme provisoire de relocalisation des migrants, L'actualité juridique ; droit administratif 2017 p.1639 (FR)
 3. De Waele, Henri: Slowakije en Hongarije halen bakzeil bij Europees Hof van Justicie, Asiel en Migrantenrecht 2018 p.415-417 (NL)
 4. Brouwer, E.R.: Rechtsgeldigheid van het relocatiebesluit en de betekenis van het solidariteitsbeginsel in het EU-asielbeleid, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2017 p.219-225 (NL)
 5. Labayle, Henri: Le principe de solidarité en matière d'asile devant la Cour de justice, de la coupe aux lèvres, La Semaine Juridique - édition générale 2017 nº 47 p.2113-2116 (FR)
 6. Gazin, Fabienne: Recours en annulation contre la décision <<relocalisation>>, Europe 2017 novembre nº 11 p.28-29 (FR)
 7. Simon, Denys: Accords internationaux, Europe 2017 décembre nº 12 p.16-17 (FR)
 8. Wróbel, Izabela: Tymczasowy mechanizm relokacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową jako gwarancja prawa do azylu w Unii Europejskiej. Glosa do wyroku TS z dnia 6 września 2017 r., C-643/15 oraz C-647/15, Europejski Przegląd Sądowy 2017 Vol. 12 p. 27-37 (PL)
 9. Strąk, Katarzyna: Charakter prawny art. 78 ust. 3 TFUE. Glosa do wyroku TS z dnia 6 września 2017 r., C-643/15 oraz C-647/15, Europejski Przegląd Sądowy 2017 Vol. 12 p. 38-43 (PL)
 10. Carlier, Jean-Yves ; Leboeuf, Luc: Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2018 p.95-110 (FR)
 11. Chamon, M.: De interinstitutionele verhoudingen bij de uitoefening van primairrechtelijke uitvoeringsbevoegdheden in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, S.E.W. : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2018 p.70-76 (NL)
 12. Van Der Mensbrugghe, François R.: C.J.E.U., 6 septembre 2017 Affaires jointes C-643/15 et C-647/15, Slovaquie et Hongrie c. Conseil, Revue de la Faculté de droit de l'Université de Liège 2018 p.121-135 (FR)
 13. De Witte, Bruno ; Tsourdi, Evangelia (Lilian): Confrontation on relocation - The Court of Justice endorses the emergency scheme for compulsory relocation of asylum seekers within the European Union: Slovak Republic and Hungary v. Council., Common Market Law Review 2018 Vol. 55 nº 5 p.1457-1494 (EN)
 14. Labayle, Henri: Cour de justice, gde ch., 6 septembre 2017, République slovaque et Hongrie c/ Conseil, aff. jtes C-643/15 et C-647/15, ECLI:EU:C:2017:631, Jurisprudence de la CJUE 2017, Bruylant, Bruxelles. Décisions et commentaires 2018, p. 611-617 (FR)
 15. Abrisketa Uriarte, Joana: La reubicación de los refugiados: un déficit de solidaridad y una brecha en la Unión Europea. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2017, asuntos C-643/15 y C-647/15, Hungría y Eslovaquia c. Consejo, Revista General de Derecho Europeo 2018, nº 44, p. 125-154 (ES)
 16. Labayle, Henri: Cour de justice, gde ch., 6 septembre 2017, République slovaque et Hongrie c. Conseil, aff. C-643/15 et C-647/15, ECLI:EU:C:2017:631, Jurisprudence de la CJUE 2018. Décisions et commentaires 2019, p.734-738 (FR)
 17. Argalias, Panagiotis I.: Prosorina metra yper tis Elladas kai tis Italias logo aifnidias eisrois ypikoon triton xoron sto edafos orismenon kraton melon : paratiriseis, Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2017 p. 476-480 (EL)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

 • ruimte van vrijheid, veiligheid en recht

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Beroep tot nietigverklaring : verwerping ten gronde

Rechtsprekende formatie

grande chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Prechal

Advocaat-generaal

Bot

Procestaal/Procestalen

 • Slowaaks, Hongaars

Taal/Talen van de conclusie

 • Frans