Tulemuste loetelu

Valitud kriteeriumid:

  • Valdkond = "Keskkond", "Energeetika"
  • Kohus = "Euroopa Kohus, Üldkohus"
  • Kohtuasjade menetlusstaadium = "Lõpetatud kohtuasjad"
  • Ajavahemik või kuupäev = "Kuulutamise kuupäev"; Ajavahemik= "alates 13/11/2013 kuni 12/12/2013"

Muuda otsingut
Otsingu tulemus: 5 kohtuasi/kohtuasja 5 analüüsitud dokument(i)