Lijst van de resultaten

Zoekcriteria:

 • Zaaknummer = C-439/18

Zoekopdracht wijzigen
Resultaat van de opzoeking: 1 zaak (zaken) 1 geanalyseerd(e) document(en)
 • 1/1 C-439/18 - AEAT (Berekening van de anciënniteit van werknemers in verticale cyclische deeltijdarbeid) [Afgesloten zaak]
  • Hoofdprocedure
   • Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 15 oktober 2019

    OH en ER tegen Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

    Verzoeken van de Tribunal Superior de Justicia de Galicia om een prejudiciële beslissing

    Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 97/81/EG – Raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid – Clausule 4 – Mannelijke en vrouwelijke werknemers – Beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep – Richtlijn 2006/54/EG – Artikel 14, lid 1 – Werknemer in verticale cyclische deeltijdarbeid – Erkenning van anciënniteit – Berekeningswijze van de driejaarlijkse anciënniteitstoelage – Uitsluiting van niet-gewerkte tijdsvakken

    Gevoegde zaken C-439/18 en C-472/18    Jurisprudentie

    niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie - Deel "Informatie over de niet gepubliceerde beslissingen")


    Coördinaten van de zaak