Wyniki wyszukiwania

Przypomnienie wybranych kryteriów:

 • Numer sprawy = C-396/15

Zmodyfikować wyszukiwanie
Wynik wyszukiwania : sprawy = 1 ananalizowane dokumenty = 1
 • 1/1 C-396/15 P - Shoe Branding Europe przeciwko adidas [Sprawa zakończona]
  • Postępowanie główne
   • Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 17 lutego 2016 r.

    Shoe Branding Europe BVBA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

    Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 65 – Znak pozycyjny – Dwa równoległe paski na bocznej części buta – Sprzeciw właściciela graficznych wspólnotowych i krajowych znaków towarowych i międzynarodowej rejestracji przedstawiającej trzy równoległe paski umieszczone na obuwiu i odzieży – Oddalenie sprzeciwu

    Sprawa C-396/15 P    Zbiór Orzeczeń

    dotychczas nieopublikowany(-na, -ne) (Zbiór ogólny - Część "Informacje dotyczące orzeczeń niepublikowanych")    Szczegółowe informacje