Afdeling Pers en Voorlichting


INFORMATIE VOOR DE PERS N. 42/02

8 mei 2002

TERECHTZITTING IN ZAAK C-206/01

Arsenal Football Club tegen Matthew Reed

Arsenal, de alombekende voetbalclub uit de Engelse Premier League, ook bekend onder de bijnaam «the Gunners», wordt van oudsher met twee logo's geassocieerd, een schild en een stuk geschut.

In 1989 heeft Arsenal de woordmerken «Arsenal» en «Gunners» en deze twee logo's laten inschrijven voor onder meer bovenkleding, sportkleding en schoeisel. Arsenal ontwerpt en verkoopt haar producten zelf of laat ze maken en verkopen door een netwerk van erkende dealers.

Aangezien Arsenal de laatste jaren steeds meer souvenirs onder deze merken heeft verkocht en hier veel geld mee verdient, heeft zij er ook voor trachten te zorgen dat «officiële» (door haarzelf of met haar toestemming vervaardigde) artikelen gemakkelijk herkenbaar zijn, en heeft zij haar supporters ertoe trachten over te halen alleen officiële artikelen aan te kopen. Bovendien heeft zij handelaars die niet-officiële artikelen verkochten, voor de rechter gesleept.

De heer Reed drijft reeds 31 jaar handel in (vooral Arsenal-)souvenirs. Hij bezit verschillende kramen rond het Highbury-stadion van Arsenal. Bij KT Sports, waaraan Arsenal een licentie had verleend om haar artikelen aan verkopers buiten het stadion te verkopen, kon de heer Reed maar heel kleine hoeveelheden officiële Arsenal-artikelen aankopen. In 1991 en 1995 liet Arsenal niet- officiële artikelen van de heer Reed in beslag nemen.

Volgens Arsenal had de heer Reed zich door de verkoop van niet-officiële sjaals schuldig gemaakt aan «passing off»1 en inbreuk gemaakt op haar merkrechten. Zij bracht de zaak dan ook voor de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division.

De High Court of Justice heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzocht om een prejudiciële beslissing over de vraag of het niet-merkenrechtelijke gebruik van een merk inbreuk op de rechten van de merkhouder kan opleveren.

De terechtzitting in onderhavige zaak in voltallige zitting zal plaatshebben op 14 mei 2002 om 9.30 uur. Het rapport ter terechtzitting zal beschikbaar zijn bij aanvang van de terechtzitting in de proceduretaal (Engels).

Indien u wenst deel te nemen, zend dan bijgevoegd formulier vóór maandag 13 mei 2002 om 12.00 uur per fax - + 352 4303 3656 aan de Voorlichtingsdienst van het Hof van justitie van de Europese Gemeenchappen

EEN PERSKAMER MET BUREAUFACILITEITEN STAAT TER BESCHIKKING.

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

* tijdens de zitting is het gebruik van mobiele telefoons of andere hoorbare elektronische apparaten niet toegestaan;

* het publiek wordt verzocht rustig te blijven zitten tot het eind van de voorlezing van de uitspraak;

* alleen aan het begin van de zitting (plaatsnemen van president en partijen) kunnen foto's/filmopnamen worden gemaakt;

* het gebruik van flash en spots is niet toegestaan;

* bij zeer grote belangstelling van fotografen en cameralieden kan de Voorlichtingsdienst een «pool» vormen;

* fotografen en cameralieden mogen zich voor het maken van opnamen niet door de zittingszaal verplaatsen;

* de pers wordt verzocht gebruik te maken van de ingang van het gebouw Thomas Moore, Boulevard Konrad Adenauer.

VOOR DE PERS

Accreditatie, vóór 13 maart 2002, 12.00 uur te zenden aan
fax + 352 4303 3656
Informatie: Zaïra Penders, tel.: + 352 4303 3127

Naam:
 
Organisatie:
 
Te bereiken onder nummer:
(Tel)
 
(Fax)  
Aard van het persorgaan:
 
Aantal personen:  
Vraagt toestemming foto's te maken
(doorhalen wat niet wordt gewenst): ja nee  
Vraagt toestemming filmopnamen te maken
(doorhalen wat niet wordt gewenst): ja nee  

Behoudens bericht van het tegendeel, kunt u ervan uitgaan, dat uw aanvraag is geaccepteerd.

1 -     Onrechtmatige aanhaking, waarbij een groot aantal personen gelooft of ertoe wordt gebracht te geloven dat de door een derde verkochte artikelen afkomstig zijn van de verzoekende partij, met haar toestemming worden verkocht of dat er een commerciële band tussen deze artikelen en de verzoekende partij bestaat.