Afdeling Pers en Voorlichting

INFORMATIE VOOR DE PERS N° 43/02

8 mei 2002

Terechtzitting in de zaak C-318/00


Bacardi-Martini en Cellier des Dauphins

Bacardi-Martini SAS en Cellier des Dauphins zijn vennootschappen naar Frans recht, die alcoholische dranken produceren en verkopen. Newcastle United Football Club Ltd (hierna: "Newcastle") is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Engels recht, die een voetbalclub en een voetbalveld bezit en beheert.

Krachtens een in 1994 gesloten overeenkomst tussen enerzijds de Football Association en een aantal voetbalclubs, waaronder Newcastle, en anderzijds Dorna Marketing (UK) Ltd (hierna: "Dorna") belastte Dorna zich met de verkoop en het aanbrengen van reclame rond elk van de speelvelden voor elke thuiswedstrijd van de eredivisieclubs.

Dorna verkocht reclametijd aan Bacardi-Martini en Cellier des Dauphins op haar roterende elektronische reclamepanelen tijdens een op 3 december 1996 in de derde ronde van de UEFA- cup te spelen match tussen Newcastle en Metz, een Franse voetbalclub.

Die match zou in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk rechtstreeks op televisie worden uitgezonden. De reclame die tijdens de match zou worden vertoond, voldeed aan de vereisten van Engels recht.

Kort vóór het begin van de match kwam Newcastle erachter, dat Dorna aan Bacardi-Martini en Cellier des Dauphins reclameruimte voor alcoholische drank tijdens de match had verkocht. Derhalve deelde Newcastle aan Dorna mee dat door de uitzending van de match op een Franse televisiezender de Franse wetgeving die reclame voor alcoholische dranken verbood (Loi Evin), van toepassing zou zijn, zodat Dorna, om aan die wetgeving te voldoen, verzoeksters reclame van de reclameborden moest halen.

Aangezien die reclame vóór het begin van de match niet van de roterende reclamepanelen kon worden gehaald, werd het displaysysteem ingeschakeld zodat die reclame gedurende de match slechts met tussenpozen van 1 à 2 seconden verscheen. De match werd rechtstreeks uitgezonden op de Franse zender Canal+.

Op 23 juli 1998 stelden Bacardi-Martini en Cellier des Dauphins bij de High Court (England and Wales), Queen's Bench Division, tegen Dorna en Newcastle een vordering tot schadevergoeding in. De vordering tegen Dorna werd ingetrokken.

De High Court heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de volgende vraag gesteld:

Zijn de bepalingen van de loi Evin in strijd met het beginsel van het vrij verrichten van diensten, voorzover daarbij een verbod of beperking wordt ingesteld op (a) de reclame voor alcoholische dranken bij sportmanifestaties die in andere lidstaten dan Frankrijk plaatsvinden, wanneer die manifestaties in Frankrijk op televisie worden uitgezonden, en (b) de uitzending in Frankrijk van sportmanifestaties die in andere lidstaten plaatsvinden en waarbij voor alcoholische dranken wordt geadverteerd?

De terechtzitting in onderhavige zaak in voltallige zitting zal plaatshebben op 14 mei 2002 om 10.30 uur. Een rapport ter terechtzitting zal beschikbaar zijn in de procestaal (Engels).

Indien u wenst deel te nemen, zend dan bijgevoegd formulier vóór maandag 13 mei 2002 om 12.00 uur per fax aan de Voorlichtingsdienst van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen - fax: 00352-4303-2734.

EEN PERSKAMER MET BUREAUFACILITEITEN STAAT TER BESCHIKKING.

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

* tijdens de zitting is het gebruik van mobiele telefoons of andere hoorbare elektronische apparaten niet toegestaan;

* het publiek wordt verzocht rustig te blijven zitten gedurende de gehele zitting of plechtigheid;

* alleen aan het begin van de zitting (plaatsnemen van president en partijen) kunnen foto's/filmopnamen worden gemaakt;

* het gebruik van flash of spots is niet toegestaan;

* bij zeer grote belangstelling van fotografen en cameralieden kan de Voorlichtingsdienst een "pool" vormen;

* fotografen en cameralieden mogen zich voor het maken van opnamen niet door de zittingszaal verplaatsen;

* de pers wordt verzocht gebruik te maken van de ingang van het gebouw Thomas More, Boulevard Konrad Adenauer.


VOOR DE PERS

Accreditatie, vóór 13 maart 2002, 12.00 uur te zenden aan
fax + 352 4303 3656
Informatie: Zaïra Penders, tel.: + 352 4303 3127

Naam:
 
Organisatie:
 
Te bereiken onder nummer:
(Tel)
 
(Fax)  
Aard van het persorgaan:
 
Aantal personen:  
Vraagt toestemming foto's te maken
(doorhalen wat niet wordt gewenst): ja nee  
Vraagt toestemming filmopnamen te maken
(doorhalen wat niet wordt gewenst): ja nee  

Behoudens bericht van het tegendeel, kunt u ervan uitgaan, dat uw aanvraag is geaccepteerd.