Afdeling Pers en Voorlichting

INFORMATIE VOOR DE PERS N° 93/02

22 november 2002

Plechtige zitting van 4 december 2002

VIERING VAN HET 50-JARIG BESTAAN VAN HET HOF VAN JUSTITIE 1952-2002

(Verplichte accreditatie bij de Afdeling Pers en Voorlichting)

In het kader van de viering van het 50-jarige bestaan van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen vindt op woensdag 4 december 2002 van 11.00 tot 13.00 uur een plechtige zitting plaats in de Grote zittingzaal.

Er worden toespraken gehouden door de heer Pat COX , Voorzitter van het Europees Parlement, mevrouw Lene ESPERSEN , Minister van Justitie van het Koninkrijk Denemarken, Voorzitter van de Raad, de heer Romano PRODI , Voorzitter van de Europese Commissie, en de heer Ludwig ADAMOVICH , President van het constitutioneel hof van Oostenrijk, in aanwezigheid van Hunne Koninklijke Hoogheden de Groothertog en de Groothertogin van Luxemburg, de president en de leden van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg, de voormalige leden, alsmede de presidenten van de rechterlijke instanties van de lidstaten, de presidenten van de internationale rechterlijke instanties, de presidenten van de rechterlijke instanties van de kandidaat-lidstaten, en de presidenten van de rechterlijke instanties van derde landen.

Voor de televisiezenders, de radiozenders en de geschreven pers wordt een perszaal ingericht.
De officiële uitzending wordt verzorgd door EBS (Europe by Satellite) met vertolking in 11 talen en mogelijke aansluiting op de regie van EBS. Verder wordt een tweede perszaal met telefoons en modem-aansluitingen voor pc's ter beschikking gesteld.

Er is gelegenheid tot fotograferen bij de aankomst van de genodigden aan de ingang van gebouw, vóór het begin van de plechtige zitting in de grote zittingzaal, alsmede na de zitting in de Salle des pas perdus.

Accreditatie kan worden verkregen bij de Afdeling Pers en Voorlichting van het Hof van Justitie door het als bijlage bijgevoegd formulier uiterlijk op woensdag 27 november om 12.00 terug te zenden.


Bijlagen :
        - programma van de plechtigheid
        - speciale persinformatie “50-jarige bestaan”
        - formulier voor accreditatie


Figure

Graphic file number 0 named curia.wpg with height 42 p and width 43 p Left aligned

Dienst Protocol


50-JARIG BESTAAN
VAN HET
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

PLECHTIGE ZITTING
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

Woensdag 4 december 2002

Programma


10.30 uur        Aankomst van de genodigden

10.55 uur        Aankomst van Hunne Koninklijke Hoogheden de Groothertog en de Groothertogin van Luxemburg

11.00 uur        Welkomstrede van de heer Gil Carlos Rodríguez Iglesias, President van het Hof van Justitie

            Toespraak van de heer Pat Cox, Voorzitter van het Europees Parlement

            Toespraak van mevrouw Lene Espersen, Minister van Justitie van het Koninkrijk Denemarken, Voorzitter van de Raad

            Toespraak van de heer Romano Prodi, Voorzitter van de Europese Commissie
    
            Toespraak van de heer Ludwig Adamovich, President van het constitutioneel hof van Oostenrijk
    
            Toespraak van de heer Gil Carlos Rodríguez Iglesias, President van het Hof van Justitie

12.30 uur        Receptie in de Salle des pas perdus

13.00 uur        Lunch
Figure

Graphic file number 1 named curia.wpg with height 42 p and width 43 p Left aligned


Pers en Voorlichting

SPECIALE INFORMATIE VOOR DE PERS “50-JARIG BESTAAN


Audiovisueel

.    een infoclip van ongeveer 28 minuten met een shotlist (lijst met tijdsaanduiding en titels in het FR en het EN), gemaakt op basis van archiefbeelden van het Hof. De clip laat de activiteiten van het Hof sedert zijn installatie in de Villa Vauban in 1952 tot op heden de revue passeren en staat stil bij een aantal mijlpalen en belangrijke arresten. Bij meeste beelden is geen geluid opgenomen, maar sommige opnamen dateren uit de betrokken periode. Schriftelijke informatie is bij de map “beelden” gevoegd.

.    twee andere infoclips van elk ongeveer 5 minuten betreffende de arresten “Cassis de Dijon” (20/02/79) en “Bosman” (15/12/95).


Deze beelden worden uitgezonden via Europe by Satellite (de tv-dienst van de Europese Unie) vanaf 18 november 2002. Op de site EBS op EUROPA (http://europa.eu.int/comm/ebs) wordt de nodige informatie verstrekt over deze uitzendingen.

.    een selectie van een vijftiental foto's uit de jaren vijftig tot nu met onderschriften (zwart/wit-foto's en kleurenfoto's) in digitale vorm.

Publicaties

.    een lijst van mijlpaalarresten
.    een specifieke folder FAQ's “50-jarig bestaan”.


TEN BEHOEVE VAN DE MEDIA

Accredatie per fax toe te sturen vóór woensdag 27 november om 12.00 uur.
op nummer: +352-4303 2500
Betreft : Plechtige zitting van 4 december 2002

Contactpersoon: Mevrouw Clara Biasia
Tel. 00 352 4303 3382

Naam:

Organisatie:

Nummer waarop contact met u kan worden opgenomen         (Tel):

            (Fax)


      
Soort communicatiemedium:

Aantal personen:

Verzoek om te mogen fotograferen (doorstrepen wat niet van toepassing is): ja/neen  

Verzoek om te mogen filmen (doorstrepen wat niet van toepassing is): ja/neen  
 


Uw verzoek is in beginsel ingewilligd, behoudens tegenbericht van het Hof.