Afdeling Pers en Voorlichting

PERSCOMMUNIQUE N° 96/02

4 december 2002

PLECHTIGE ZITTING

1952-2002 : Vijftigjarig bestaan van het hof van justitie van de Europese Gemeenschappen


    Vandaag heeft ter zetel van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg een plechtige zitting plaatsgevonden ter viering van het vijftigjarige bestaan van de instelling.

    De plechtigheid heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van Hunne Koninklijke Hoogheden de Groothertog en de Groothertogin van Luxemburg, vertegenwoordigers van de Luxemburgse autoriteiten, het corps diplomatique, de voorzitters van de Europese instellingen, presidenten van internationale rechterlijke instanties, de presidenten van de constitutionele hoven en de hoogste rechterlijke instanties van de lidstaten en de kandidaat-lidstaten van de Unie, en tal van andere hoogwaardigheidsbekleders.

    De plechtige zitting werd geopend met een welkomstrede van de heer Gil Carlos Rodríguez Iglesias, president van het Hof van Justitie. Daarna werden toespraken gehouden door de voorzitter van het Europees Parlement, de heer Pat Cox, door mevrouw Lene Espersen, minister van Justitie van het Koninkrijk Denemarken, voorzitter van de Raad van de Europese Unie, en door de heer Romano Prodi, voorzitter van de Europese Commissie.

    De heer Ludwig Adamovich, president van het Constitutioneel hof van Oostenrijk, heeft vervolgens de aanwezigen toegesproken namens de constitutionele hoven en de hoogste rechterlijke instanties van de lidstaten.

    De zitting werd gesloten met een toespraak van de president van het Hof van Justitie, de heer Gil Carlos Rodríguez Iglesias.

    Ter inleiding van de plechtigheden werd gisteren, 3 december 2002, een colloquium gehouden met als thema “De samenwerking tussen het Hof van Justitie en de nationale rechterlijke instanties. De presidenten van alle internationale rechterlijke instanties en van de constitutionele hoven en de hoogste rechterlijke instanties van de lidstaten en de kandidaat- lidstaten waren daarop aanwezig.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

Beschikbaar in alle talen.

Voor nadere informatie wende men zich tot de mevrouw Zaïra Penders
Tel. (352) 4303 3127 Fax (352) 4303 3656

 

Naast deze persmededeling ligt ter beschikking van de pers ook een map speciale informatie
“50-jarige bestaan” (zie perscommuniqué n° 93/02), met onder andere:

-    een lijst van de arresten die als mijlpalen van de rechtspraak worden beschouwd (algemeen en per lidstaat)
-    een FAQ “50-jarig bestaan
-    een selectie van een vijftiental foto's uit de jaren vijftig tot nu met onderschriften (zwart/wit-foto's en kleurenfoto's) in digitale vorm.