Press- och informationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE nr 09/02


den 30 januari 2002

NYA LEDAMÖTER     AV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS REVISIONSRÄTT


HÖGTIDLIG SAMMANKOMST DEN 30 JANUARI 2002

Europeiska gemenskapernas råd har enhälligt, efter att ha hört Europaparlamentet, enligt beslut av den 8 november 2001, vilket trädde i kraft den 1 januari 2002, utsett följande fem nya ledamöter av Europeiska gemenskapernas revisionsrätt: Lars Tobisson (Sverige), Hedda von Wedel (Tyskland), David Bostock (Förenade kungariket), Morten Louis Levysohn (Danmark) och Ioannis Sarmas (Grekland).

Vid en högtidlig sammankomst vid Europeiska gemenskapernas domstol har de nya ledamöterna av Europeiska gemenskapernas revisionsrätt avgett den högtidliga försäkran som föreskrivs i fördragen.

Detta är en icke officiell handling, avsedd för pressen, som inte är bindande för domstolen.

Meddelandet finns tillgängligt på danska, engelska, franska, grekiska, svenska och tyska.

Bilder från sammankomsten finns tillgängliga på "Europe by Satellite" -
Europeiska kommissionen, GD X, Audiovisuell produktion, L-2920 Luxemburg,
tel: +352 - 43 01 32392, fax +352 - 43 01 35249,
eller B-1049 Bryssel, tel. +32 - 2 2950786, fax +32 - 2 2301280.


För ytterligare upplysningar om de nya ledamöterna var vänlig kontakta Helena Piron- Mäki-Korvela, yttre förbindelser, Europeiska gemenskapernas revisionsrätt
tel: +352 - 43 98 45-314 fax: +352 - 43 98 46-430, e-post: helena.piron@eca.eu.int.

För ytterligare upplysningar om sammankomsten var vänlig kontakta
Ulrike Städtler, tel: +352 - 43 03 24 09 fax: +352 - 43 03 27 34.