Press- och informationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE Nr 42/02

den 8 maj 2002

MUNTLIG FÖRHANDLING I MÅL C-206/01

Arsenal Football Club mot Matthew Reed

Arsenal, som är ett välkänt fotbollslag i engelska Premier League, även kallat "the Gunners", har sedan länge förknippats med två emblem, nämligen sköldemblemet och kanonemblemet.

Arsenal har sedan år 1989 såsom varumärke registrerat orden Arsenal och Gunners samt sköldemblemet och kanonemblemet i en varuklass som omfattar ytterkläder, sportkläder och skor. Arsenal både tillverkar och säljer sina egna produkter eller låter sälja dem genom sitt nätverk av godkända återförsäljare.

Eftersom den kommersiella och marknadsföringsmässiga delen av Arsenals verksamhet avseende försäljning av souvenirer och minnessaker som bär dessa varumärken har utvecklats väl under de senaste åren och innebär betydande inkomster för klubben, har den försökt tillse att "officiella" produkter (produkter som tillverkats av Arsenal eller med dess godkännande) tydligt skall kunna identifieras samt försökt övertala sina supportrar att enbart köpa officiella produkter. Dessutom har klubben väckt talan mot försäljare som säljer produkter som inte är officiella.

I 31 år har Matthew Reed sålt fotbollssouvenirer och minnessaker, vilka nästan samtliga har varit försedda med ett eller flera av Arsenals emblem. Matthew Reed, som äger flera salustånd utanför Highbury stadion - Arsenals stadion - kunde enbart erhålla mycket små mängder officiella Arsenal-produkter från KT Sports, vilket företag har licens från Arsenal att sälja dess produkter till försäljare omkring Highbury. År 1991 och 1995 lät Arsenal beslagta varor som inte var officiella hos Matthew Reed.

Arsenal ansåg att Matthew Reed, genom att sälja halsdukar som inte var officiella, hade gjort sig skyldig till "passing off"1 och intrång i dess varumärkesrättigheter. Arsenal väckte därför talan mot honom vid High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division.

High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, beslutade att till Europeiska gemenskapernas domstol framställa en begäran om förhandsavgörande avseende frågan huruvida användningen av ett varumärke som inte används som ett sådant (inget angivande av det kommersiella ursprunget) kan utgöra ett intrång i registrerade varumärkesrättigheter.


Förhandlingen äger rum i plenum den 14 maj 2002 kl 9.30. En förhandlingsrapport kommer att finnas tillgänglig på rättegångsspråket (engelska).

Ansökan om att få närvara vid förhandlingen skall insändas senast måndagen den 13 maj 2002, kl. 12.00 till domstolens press- och informationsavdelning - fax nummer: 00352-4303-2731.

För ytterligare upplysningar var vänlig kontakta Ms Zaïra Penders
Tel. (+352) 4303 3127.ETT PRESSRUM MED KONTORSUTRUSTNING KOMMER ATT FINNAS TILLGÄNGLIGT

Vänligen uppmärksamma följande:

* användning av mobiltelefoner eller annan elektronisk utrustning med högt ljud är inte tillåten under förhandlingen,

* allmänheten ombeds att iaktta tystnad och att inte lämna sin plats under förhandlingen eller sammankomsten,

* fotografering och filmning är endast tillåten i samband med inledningen av förhandlingen ( enbart när domstolens ordförande och parterna tar plats),

* användning av blixt eller annan kompletterande belysningsutrustning är inte tillåten,

* om många fotografer och filmfotografer är intresserade kan en "central" eller "pool" anordnas av press- och informationsavdelningen,

* fotografer och filmfotografer får inte flytta omkring i förhandlingssalen för att fotografera eller filma,

* pressen ombeds att använda Thomas More-ingången på Boulevard Konrad Adenauer.FORMULÄR FÖR PRESSEN

Ansökan om att få närvara vid förhandlingen skall sändas via telefax senast MÅNDAG den 13 maj 2002, kl. 12.00.
Faxnummer: (+352) 4303 2731
Kontaktperson:Ms Zaïra Penders
Tel. (+352) 4303 3127

Namn:  
Organisation:  
Tel.:   Fax.:  
Typ av media:  
Antal personer:  
Begäran om tillåtelse att fotografera
(stryk det alternativ som inte önskas): ja nej  
Begäran om tillåtelse att filma
(stryk det alternativ som inte önskas): ja nej  

Ansökan kan i princip betraktas som bifallen, såvida inte domstolen lämnar ett motsatt besked.

1 -     Ett slags skadeståndstalan mot tredje part som väcks på grund av att denna har handlat på ett vilseledande sätt som gjort att ett stort antal personer fått, eller förletts att få, uppfattningen att de varor som sålts av den tredje parten är kärandens varor eller att de säljs med dennes tillstånd eller att det finns ett kommersiellt samband med denne.