Press- och informationsavdelningen

PRESSMEDDELANDE nr 96/02

den 4 december 2002

HÖGTIDLIG SAMMANKOMST

1952-2002 : EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOLS FEMTIOåRSJUBILEUM


    En högtidig sammankomst hölls i dag i Europeiska gemenskapernas domstols lokaler i Luxemburg för att högtidlighålla institutionens femtioårsjubileum.

    Ceremonin genomfördes i närvaro av Deras Kungliga Högheter Storhertigen och Storhertiginnan av Luxemburg, företrädare för de luxemburgska myndigheterna och för den diplomatiska kåren, ordföranden i europeiska institutioner, ordföranden i internationella domstolar, ordföranden i medlemsstaternas och kandidatländernas författningsdomstolar och högsta domstolar, samt många andra personer.

    En välkomstanförande av domstolens ordförande Gil Carlos Rodríguez Iglesias inledde den högtidliga sammankomsten. Detta anförande följdes av anföranden av Europaparlamentets ordförande Pat Cox, av Konungariket Danmarks justitieminister och tillika Europeiska unionens råds ordförande Lene Espersen, samt av Europeiska kommissionens ordförande Romano Prodi.

    Ludwig Adamovich, ordförande i Österrikes författningsdomstol, vände sig därefter till de församlade i medlemsstaternas författningsdomstolar och högsta domstolars namn.

    Sammankomsten avslutades med ett tal av domstolens ordförande, Gil Carlos Rodríguez Iglesias.

    Ett seminarium rörande temat “Samarbete mellan EG-domstolen och de nationella domstolarna” ägde rum i går den 3 december 2002 som inledning på högtidighållandet. Vid seminariet samlades samtliga ordföranden i de internationella domstolarna samt i medlemsstaternas och kandidatländernas författningsdomstolar och högsta domstolar.

Inofficiell handling avsedd för massmedia, som inte är bindande för domstolen.

Tillgängliga språkversioner : samtliga

För ytterligare information, var vänlig kontakta fru Isabelle Guibal
tel. (352) 4303 3355
fax (352) 4303 2731

 


Vid sidan av detta meddelande finns även ett särskilt pressmaterial avseende domstolens femtioårsjubileum tillgängligt för pressen (V. C .P. 93/02), innehållande bland annat:


- en förteckning över domar som varit betydelsefulla för rättspraxis (i allmänhet och för varje medlemsstat) - en broschyr med frågor och svar som framtagits särskilt med anledning av femtioårsjubiléet
- utt urval i digitalformat av ett femtontal foton med bildtext från 50-talet till dags dato (svartvita och i färg).