Gerechtelijke statistieken

De rechterlijke instantie publiceert elk jaar in het jaarverslag van de instelling gerechtelijke statistieken over haar werkzaamheden.

De gerechtelijke statistieken van verschillende voorgaande jaren zijn eveneens op de curia-site te vinden, en wel onder „Geschiedenis".