Predstavitev Zbirke odločb

Na podlagi poslovnikov Sodišča in Splošnega sodišča se Zbirka odločb objavlja v uradnih jezikih Evropske unije. Zbirka odločb je uradna objava sodne prakse sodišč, ki sestavljajo Sodišče Evropske unije.

 

Sestava Zbirke odločb

Zbirko odločb sta do 1. septembra 2016, dne prenosa pristojnosti Sodišča za uslužbence na Splošno sodišče, sestavljali Splošna zbirka odločb, v kateri je zbrana sodna praksa Sodišča in Splošnega sodišča, in Zbirka odločb za javne uslužbence, v kateri je zbrana sodna praksa Splošnega sodišča in Sodišča za javne uslužbence na področju javnih uslužbencev.

Sodna praksa (vključno z odločbami, ki jih izdata Splošno sodišče in Sodišče na področju javnih uslužbencev) se od 1. septembra 2016 objavlja izključno v Splošni zbirki odločb.

 

Oblika Zbirke odločb

Splošna zbirka odločb in Zbirka odločb za javne uslužbence sta se do leta 2011 oziroma 2009 objavljali v papirni obliki. Za obdobje pred tema letoma velja za uradno objavo le papirna različica Zbirke odločb. Še vedno je na voljo pri Uradu za publikacije. Odločbe, objavljene v Zbirki odločb, so prav tako na voljo na EUR-Lex v pdf obliki.

Objava Zbirke odločb se od 1. januarja 2012 (Splošna zbirka odločb) in od 1. januarja 2010 (Zbirka odločb za javne uslužbence) zagotavlja izključno v elektronski obliki na spletnem mestu EUR-Lex (brezplačno dostopna uradna objava). To spletno mesto prav tako ponuja dostop do Zbirke odločb, objavljene na EUR-Lex.

Elektronska Zbirka odločb je sestavljena iz vseh sodnih odločb, glede na okoliščine primera, s sklepnimi predlogi generalnega pravobranilca, v pdf obliki. Za lažji vpogled v te dokumente so bile dodane druge informacije in html različice s spletnimi povezavami. Te informacije niso del elektronske Zbirke odločb in niso uradne.

 

Dostop do Zbirke odločb na spletnem mestu Curia

Stran za dostop do Zbirke odločb vsebuje dokumente, ki so razvrščeni po zadevi v kronološkem vrstnem redu odločb.

Ikoni in v kronološki preglednici vsebujeta povezave do uradnega besedila in do bibliografske oznake v EUR-Lex.

Temnejše obarvana ikonapomeni, da uradni dokument še ni dostopen v jeziku vpogleda.

Kronološka razpredelnica vsebuje za lažji pregled tudi informacije o morebitnih pritožbah, preveritvah ali popravkih in povezave do zbirke podatkov Curia.

 

Merila za objavo sodne prakse v Zbirki odločb

Merila za objavo v elektronski Zbirki odločb za Sodišče in Splošno sodišče ostajajo nespremenjena glede na Zbirko odločb, objavljeno v papirni obliki.

Sodišče

V Zbirki odločb se od 1. maja 2004 objavljajo tudi:

  • sodbe občne seje in velikega senata;
  • sodbe, ki jih v postopkih predhodnega odločanja izdajo senati petih sodnikov in senati treh sodnikov;
  • sodbe, ki jih v postopkih, ki se ne nanašajo na predhodno odločanje, izdajo senati petih sodnikov in senati treh sodnikov, ki odločajo po opredelitvi generalnega pravobranilca v sklepnih predlogih; in
  • mnenja, izdana na podlagi člena 218(11) PDEU.

V Zbirki odločb se, razen če zadevni senat odloči drugače, načeloma torej ne objavljajo več:

  • sodbe, ki jih v postopkih, ki se ne nanašajo na predhodno odločanje, izdajo senati treh ali petih sodnikov, ki odločajo v zadevah, v katerih niso bili predstavljeni sklepni predlogi generalnega pravobranilca, in
  • sklepi.

Od septembra 2011 lahko senati treh ali petih sodnikov poleg tega izjemoma odločijo, da se sodba, izdana v postopku predhodnega odločanja, ne objavi v Zbirki odločb.

Splošno sodišče

V Zbirki odločb se, razen če senat odloči drugače, od septembra 2005 objavljajo:

  • sodbe velikega senata;
  • sodbe senatov petih sodnikov.

O objavi sodb senatov treh sodnikov senat odloči v vsakem posameznem primeru posebej.

Sodbe Splošnega sodišča, kadar odloča sodnik posameznik, in sklepi se, razen če je odločeno drugače, ne objavijo v Zbirki odločb.

Nekatere odločbe se lahko objavijo po odlomkih.

 

Informacije o odločbah, ki se ne objavijo v Zbirki odločb

Odločbe, ki se na podlagi zgoraj navedenih predpisov ne objavijo v Zbirki odločb, so kljub temu dostopne na tem spletnem mestu pod odsekom „sodna praksa" v razpoložljivih jezikih, in sicer v jeziku postopka in v jeziku posvetovanja.

Splošna zbirka odločb vsebuje tudi informacije o teh odločbah.

 

Zbirka odločb za javne uslužbence

Splošno sodišče

Odločbe Splošnega sodišča, izdane na podlagi pritožbe na področju prava javnih uslužbencev, so se do 31. avgusta 2016 v Zbirki odločb za javne uslužbence objavljale v obliki povzetkov v vseh uradnih jezikih, celotno besedilo pa v jeziku postopka. Lahko so se objavljale tudi v Splošni zbirki odločb v vseh uradnih jezikih.

Odločbe Splošnega sodišča na področju sporov v zvezi z javnimi uslužbenci se od 1. septembra 2016 objavljajo v Splošni zbirki odločb v skladu z zgoraj navedenimi merili.

Sodišče za uslužbence

OdločbeSodišča za uslužbence so se do 31. avgusta 2016 v Zbirki odločb za javne uslužbence objavljale v obliki povzetkov v vseh uradnih jezikih, celotno besedilo pa v jeziku postopka in v jeziku posvetovanja. Celotno besedilo odločb v splošnem interesu je bilo objavljeno tudi v drugih uradnih jezikih.

 

Uradni jeziki 

Uradni jeziki Unije so:

Od 1. januarja 1952:

francoščina, italijanščina, nemščina in nizozemščina

Od 1. januarja 1973:

angleščina, danščina in irščina

Od 1. januarja 1981:

grščina

Od 1. januarja 1986:

portugalščina in španščina

Od 1. januarja 1995:

finščina in švedščina

Od 1. maja 2004:

češčina, estonščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, poljščina, slovaščina in slovenščina

Od 1. januarja 2007:

bolgarščina in romunščina

Od 1. julija 2013:

hrvaščina

 

Za malteščino (do 30. aprila 2007) in irščino (do 31. decembra 2021) so bili z uredbama Sveta (ES) št. 930/2004 in št. 1738/2006 ter z uredbama Sveta št. 920/2005 in št. 2015/2264 določeni ukrepi o začasnem odstopanju.