Poklicna etika članov

Za člane in nekdanje člane Sodišča veljajo pravila poklicne etike, ki so določena v Pogodbah, Statutu Sodišča Evropske unije in Poslovniku Sodišča.

Poleg tega zanje velja Kodeks ravnanja članov in nekdanjih članov Sodišča Evropske unije, ki sta ga skupaj sprejeli Sodišče in Splošno sodišče in v katerem so natančneje opredeljene obveznosti, ki izhajajo iz zgoraj navedenih določb.

V skladu z zahtevami glede preglednosti iz Kodeksa ravnanja so dejavnosti članov zunaj institucije po njihovem koncu vsako leto objavljene na spletnem mestu institucije.