Poklicna etika članov

Za člane in nekdanje člane Splošnega sodišča veljajo pravila poklicne etike, ki so določena v Pogodbah, Statutu Sodišča Evropske unije in Poslovniku Splošnega sodišča.

Poleg tega zanje velja Kodeks ravnanja članov in nekdanjih članov Sodišča Evropske unije, ki sta ga skupaj sprejeli Sodišče in Splošno sodišče in v katerem so natančneje opredeljene obveznosti, ki izhajajo iz zgoraj navedenih določb.

V skladu z zahtevami glede preglednosti iz Kodeksa ravnanja so dejavnosti članov zunaj institucije po njihovem koncu vsako leto objavljene na spletnem mestu institucije.