balgarskicastellanoceštinadanskDeutscheesti keelellinikáEnglishfrançaisitalianolatviešu valodalietuviu kalbamagyarMaltiNederlandspolskiportuguêsromânaslovenský jazykslovenski jezikSuomiSvenska

Inhoud van de database van de rechtspraak op Curia

De database van de rechtspraak bevat:

- Integrale teksten:

de integrale tekst van arresten, adviezen, conclusies en beschikkingen van de communautaire rechterlijke instanties van de Gemeenschappen die sinds 17 juni 1997 zijn uitgesproken en in de „Jurisprudentie van het Hof van Justitie en van het Gerecht van eerste aanleg” of in de „Jurisprudentie – Ambtenarenrecht” worden gepubliceerd.
Sinds 1 mei 2004 eveneens de integrale tekst van een aantal niet gepubliceerde beslissingen.
De tekst van de arresten is op de dag van uitspraak beschikbaar. De tekst van de adviezen is beschikbaar op de dag waarop zij worden uitgebracht. De tekst van de conclusie is beschikbaar op de dag waarop de advocaat-generaal conclusie neemt. De beschikkingen worden pas openbaar gemaakt nadat deze aan partijen zijn betekend.
De teksten zijn beschikbaar in alle officiële talen indien zij in de „Jurisprudentie van het Hof van Justitie en van het Gerecht van eerste aanleg” worden gepubliceerd (zie: Beginselen inzake de publicatie).
De andere teksten zijn beschikbaar in de procestaal en in de taal van de beraadslaging.

- „Samenvattingen” : de samenvattingen van de in de „Jurisprudentie van het Hof van Justitie en van het Gerecht van eerste aanleg” of de „Jurisprudentie - Ambtenarenrecht” gepubliceerde beslissingen zijn beschikbaar in alle officiële talen.
De samenvattingen van arresten en beschikkingen binden de communautaire rechterlijke instanties niet en kunnen geenszins als een officiële uitlegging van de betrokken beslissingen worden beschouwd.
- „Informatie”-documenten : informatie betreffende de beslissingen die niet integraal in de „Jurisprudentie van het Hof van Justitie en van het Gerecht van eerste aanleg” worden gepubliceerd (zie: Beginselen inzake de publicatie).
De informatie is beschikbaar in alle officiële talen.
Een link in het „informatie”-document geeft toegang tot alle teksten in verband met de zaak, en met name tot de integrale tekst van de betrokken beslissing in de beschikbare talen (procestaal en taal van de beraadslaging).
- „PB”-documenten : de mededelingen in het „Publicatieblad van de Europese Unie”, betreffende de instelling van, uitspraak in of doorhaling van zaken, die sinds 1 januari 2002 zijn gepubliceerd.
De mededelingen zijn beschikbaar in alle officiële talen zodra zij ter publicatie in het „Publicatieblad” aan het Bureau voor Officiële Publicaties der Europese Gemeenschappen zijn toegestuurd.

Opzoekingen aan de hand van woorden in de tekst kunnen naar gelang van de taalversie van de website eventueel een verschillend resultaat opleveren, aangezien niet in de „Jurisprudentie” gepubliceerde documenten enkel in bepaalde talen beschikbaar zijn.

 ------------------------------

Omvang van de zoekopdracht

Een zoekopdracht heeft standaard betrekking op alle documenten in de database. Door hokjes aan of af te kruisen kan de zoekopdracht tot een gedeelte van de database worden beperkt.

Gefilterd kan worden op rechterlijke instantie (Hof van Justitie – Gerecht van eerste aanleg – Gerecht voor ambtenarenzaken), of op type documenten (arresten – beschikkingen – conclusies – adviezen – samenvattingen – informatie – mededelingen). De zoekopdracht betreft zowel de documenten die in de Jurisprudentie of in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn gepubliceerd, als deze waarvoor dit niet het geval is (zie hieronder: Beginselen inzake de publicatie).

Documenten die niet in de Jurisprudentie worden gepubliceerd, worden niet in alle talen van de Unie vertaald. Zij zijn enkel in de procestaal en in de taal van de beraadslaging beschikbaar.

 ------------------------------

Beginselen inzake de publicatie

„Jurisprudentie van het Hof van Justitie en van het Gerecht van eerste aanleg”
Deel I – Hof van Justitie

Behoudens andersluidende beslissing van de betrokken rechtsprekende formatie, worden sinds 1 mei 2004 niet meer in de Jurisprudentie gepubliceerd:
- de arresten in andere dan prejudiciële zaken gewezen door kamers bestaande uit drie rechters,
- de arresten in andere dan prejudiciële zaken gewezen door kamers bestaande uit vijf rechters, in gevallen waarin geen advocaat-generaal is aangewezen,
- beschikkingen.
Deze beslissingen zijn echter te vinden op de website van het Hof (http://curia.europa.eu) in de beschikbare talen, namelijk de procestaal en de taal van de beraadslaging.

Vanaf fascikel 2006-1 bevat de Jurisprudentie een afdeling met informatie betreffende de niet-gepubliceerde beslissingen (met de volgende paginanummering: I-1*, I-2*, etc.).

„Jurisprudentie van het Hof van Justitie en van het Gerecht van eerste aanleg”
Deel II – Gerecht van eerste aanleg

Behoudens andersluidende beslissing van de rechtsprekende formatie, worden vanaf fascikel 2005-9, in de Jurisprudentie gepubliceerd:
- de arresten van de Grote kamer,
- de arresten gewezen door kamers bestaande uit vijf rechters.

Over de publicatie van arresten gewezen door kamers bestaande uit drie rechters wordt van geval tot geval beslist door de rechtsprekende formatie.

Behoudens andersluidende beslissing worden arresten van het Gerecht van eerste aanleg gewezen door een alleensprekende rechter en beschikkingen waarbij recht wordt gesproken niet in de Jurisprudentie gepubliceerd. De niet-gepubliceerde arresten, alsmede de beschikkingen waarmee een geding wordt beëindigd en de beschikkingen in kort geding zijn echter te vinden op de website van het Hof van Justitie (http://curia.europa.eu) in de beschikbare talen, namelijk de procestaal en, in voorkomend geval, de taal van de beraadslaging.
Vanaf fascikel 2005-9 bevat de Jurisprudentie een afdeling met informatie betreffende de niet-gepubliceerde beslissingen (met de volgende paginanummering: II-1*, II-2*, etc.).

„Jurisprudentie – Ambtenarenrecht”

Deel I bevat de samenvattingen van de arresten en beschikkingen van het Gerecht van eerste aanleg op het gebied van het ambtenarenrecht alsmede de samenvattingen van de arresten van het Hof in hogere voorziening. Het wordt in alle officiële talen uitgegeven.

Deel II bevat de volledige tekst in de procestaal van de arresten en beschikkingen van het Gerecht van eerste aanleg, waarvan de samenvatting in deel I is opgenomen.

Een nieuw deel zal aan de Jurisprudentie – Ambtenarenrecht worden toegevoegd voor de rechtspraak van het Gerecht voor ambtenarenzaken.

„Publicatieblad van de Europese Unie”

In het Publicatieblad van de Europese Unie – serie C (Mededelingen) worden de volgende documenten gepubliceerd:

voor het Hof van Justitie:
a) de in artikel 16, lid 6, van het Reglement voor de procesvoering bedoelde mededelingen betreffende de inleidende verzoekschriften;
b) de mededelingen betreffende de doorhaling van een zaak in het register;
c) tenzij het Hof anders beslist, het dictum van ieder arrest en beschikking in kort geding;
(zie artikel 25 van de „Instructies voor de griffier”)

voor het Gerecht van eerste aanleg en het Gerecht voor ambtenarenzaken: de mededelingen betreffende ingestelde beroepen en beslissingen waarmee een geding wordt beëindigd.
(zie artikel 17 van de „Instructies voor de griffier van het Gerecht van eerste aanleg”)

------------------------------

Zaaknummer:

Met dit veld kan een zaak aan de hand van zijn registernummer worden opgezocht.
Voorbeelden:
C-408/01 (Hof van Justitie, zaak nr. 408 uit 2001)
T-122/99 (Gerecht van eerste aanleg, zaak nr. 122 uit 1999)
F-16/05 (Gerecht voor ambtenarenzaken, zaak nr. 16 uit 2005)

Opzoekingen aan de hand van een deel van een nummer zijn eveneens mogelijk:
Voorbeelden:
122/05 (de zaken met nummer 122 uit 2005 voor een van de drie communautaire rechterlijke instanties)
122/ (de zaken met nummer 122 uit gelijk welk jaar voor een van de drie communautaire rechterlijke instanties)
/05 (alle zaken uit 2005 voor een van de drie communautaire rechterlijke instanties)

------------------------------

Datum:

Om documenten van een bepaalde datum te zoeken dient de gewenste datum in het eerste veld te worden ingevoerd, volgens het formaat dd/mm/jjjj
Voorbeeld: 23/02/2006.
Om over een periode te zoeken dienen de begin- en de einddatum van de periode te worden ingevoerd in het eerste respectievelijk het tweede veld.
Trunkeren (afkorten) is niet mogelijk in het datumveld.
Als datum van een document geldt de dag van uitspraak, met uitzondering voor de mededelingen in het Publicatieblad, waarvoor de dag van publicatie relevant is.

------------------------------

Partijen:

Met dit veld kan op de „gebruikelijke naam” van de zaak worden gezocht. Dit is de korte naam van de partijen bij het geding.
Wanneer een zoekopdracht in het veld „Partijen” geen resultaat zou opleveren, wordt aangeraden de zoekopdracht opnieuw uit te voeren via het veld „Zoektermen in de tekst”.

Met het percentteken (%) kunnen een of meer karakters in het begin, het midden of het einde van een woord worden gemaskeerd.
Voorbeeld: transport% maakt het mogelijk de partijen terug te vinden waarvan de naam transport, transports, transporte, transportes, etc. bevat.

Bij invoer van meerdere woorden worden de documenten geselecteerd waarin alle ingevoerde woorden voorkomen.

Een uitdrukking tussen dubbele aanhalingstekens (") wordt exact opgezocht.
Voorbeeld: " Impresa Portuale"

------------------------------

Materie:

Door middel van een uitklapbaar keuzemenu kan de opzoeking tot een welbepaalde materie worden beperkt.

------------------------------

Zoektermen in de tekst:

Met het percentteken (%) kunnen een of meer karakters in het begin, het midden of het einde van een woord worden gemaskeerd.
Voorbeeld: %dump% maakt het mogelijk de documenten terug te vinden waarin de woorden dumping of antidumping voorkomen

Bij invoer van meerdere woorden worden de documenten geselecteerd waarin alle ingevoerde woorden voorkomen.

Een uitdrukking tussen dubbele aanhalingstekens (") wordt exact opgezocht.
Voorbeeld: "interne rechtsorde"

------------------------------

Officiële talen: tot 30 april 2004: Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans, en Zweeds; sinds 1 mei 2004 eveneens: Ests, Hongaars, Lets, Litouws, Pools, Sloveens, Slowaaks, Tsjechisch; met ingang van 1 januari 2007 eveneens: Bulgaars en Roemeens. Tijdelijke afwijkingsmaatregelen gelden voor het Maltees (tot 30 april 2007) en het Iers (tot 31 december 2011) op grond van verordeningen (EG) nrs. 930/2004 en 1738/2006 van de Raad respectievelijk verordening (EG) nr. 920/2005 van de Raad.

De internetversie van teksten van de drie communautaire rechterlijke instanties wordt met het doel van publieksvoorlichting kosteloos ter beschikking gesteld. Deze versie is echter voorlopig. Gezaghebbend is enkel de definitieve versie van deze teksten, die wordt gepubliceerd in de „Jurisprudentie van het Hof van Justitie en van het Gerecht van eerste aanleg”, de „Jurisprudentie – Ambtenarenrecht” en het „Publicatieblad van de Europese Unie”. Overname en verbreiding van de op internet aangeboden teksten is toegestaan onder vermelding van de bron en het feit dat zij voorlopig en kosteloos zijn.