Tiesas locekļu ētika

Tiesas locekļiem un tās bijušajiem locekļiem ir piemērojamas Līgumos, Eiropas Savienības Tiesas statūtos, kā arī Tiesas Reglamentā paredzētās ētikas normas.

Turklāt tiem ir piemērojams Tiesas un Vispārējās tiesas kopīgi pieņemtais Eiropas Savienības Tiesas locekļu un bijušo locekļu ētikas kodekss, kurā ir precizētas noteiktas no iepriekš minētajām normām izrietošās saistības.

Saskaņā ar Ētikas kodeksa pārskatāmības prasībām locekļu ārpus iestādes veiktās darbības ik gadu tiek publicētas iestādes tīmekļa vietnē pēc tam, kad darbības ir veiktas.