Etiska regler för ledamöterna

Domstolens ledamöter och tidigare ledamöter omfattas av etiska regler som anges i fördragen, stadgan för Europeiska unionens domstol och domstolens rättegångsregler.

De omfattas bland annat av en Uppförandekod för ledamöter och tidigare ledamöter i Europeiska unionens domstol, som antagits gemensamt av domstolen och tribunalen, vilken syftar till att klargöra vissa skyldigheter som följer av de ovannämnda bestämmelserna. 

Enligt de krav på öppenhet som ställs i uppförandekoden ska ledamöternas externa verksamhet varje år offentliggöras på institutionens webbplats efter det att verksamheten har ägt rum.