Deontologi, der gælder for medlemmerne

Rettens medlemmer og forhenværende medlemmer er undergivet de deontologiske regler, der er defineret i traktaterne, statutten for Den Europæiske Unions Domstol, og Rettens procesreglement.

De er desuden undergivet en adfærdskodeks for medlemmer og forhenværende medlemmer af Den Europæiske Unions Domstol, som Domstolen og Retten har vedtaget i fællesskab, og som har til formål at præcisere bestemte forpligtelser, der følger af de nævnte forskrifter.

I overensstemmelse med det krav om gennemsigtighed, der er opstillet i adfærdskodeksen, offentliggøres hvert år en liste over medlemmernes aktiviteter uden for institutionen på Domstolens websted, efter at aktiviteten har fundet sted.