ceštinaeesti keellatviešu valodalietuviu kalbamagyarMaltipolskislovenský jazykslovenski jezik

A történeti ítélkezési gyakorlat keretébe tartozó ítéletek a 2004-ben csatlakozott tagállamok nyelvein

 

Bíróság


A Bíróság ítélete: 1963. február 5.
NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos kontra Nederlandse administratie der belastingen.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Tariefcommissie - Hollandia.
26-62. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1963. július 15.
Plaumann & Co. kontra az Európai Gazdasági Közösség Bizottsága.
25-62. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1964. július 15.
Flaminio Costa kontra E.N.E.L..
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Giudice conciliatore di Milano - Olaszország.
6/64. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1966. július 13.
Établissements Consten S.à.R.L. és Grundig-Verkaufs-GmbH kontra az Európai Gazdasági Közösség Bizottsága.
56-64. és 58-64. sz. egyesített ügyek

A Bíróság ítélete: 1971. március 31.
Az Európai Közösségek Bizottsága kontra az Európai Közösségek Tanácsa.
A közúti fuvarozásról szóló európai megállapodás.
22-70. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1971. december 2.
Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt kontra az Európai Közösségek Tanácsa.
5-71. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1974. június 21.
Jean Reyners kontra État belge.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Conseil d'Etat - Belgium.
Letelepedési jog.
2-74. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1974. július 11.
Procureur du Roi kontra Benoît és Gustave Dassonville.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgium.
8-74. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1974. december 4.
Yvonne van Duyn kontra Home Office.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: High Court of Justice, Chancery Division - Egyesült Királyság.
Közrend.
41-74. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1976. április 8.
Gabrielle Defrenne kontra Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Cour du travail de Bruxelles - Belgium.
Női és férfi munkavállalók egyenlő díjazása.
43-75. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1978. március 9.
Amministrazione delle Finanze dello Stato kontra Simmenthal SpA.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Pretura di Susa - Olaszország.
A nemzeti bíróság általi eltekintés a közösségi joggal ellentétes törvény alkalmazásától.
106/77. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1979. február 20.
Rewe-Zentral AG kontra Bundesmonopolverwaltung für Branntwein.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Hessisches Finanzgericht - Németország.
Mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések.
120/78. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1979. december 13.
Liselotte Hauer kontra Land Rheinland-Pfalz.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße - Németország.
Új szőlőültetvények telepítésének tilalma.
44/79. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1980. október 29.
SA Roquette Frères kontra az Európai Közösségek Tanácsa.
Izoglükóz – Gyártási kvóták.
138/79. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1980. december 17.
Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság.
Munkavállalók szabad mozgása.
149/79. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1982. január 19.
Ursula Becker kontra Finanzamt Münster-Innenstadt.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Finanzgericht Münster - Németország.
Az irányelvek hatálya.
8/81. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1982. július 6.
Francia Köztársaság, Olasz Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Közvállalkozások – Az állammal fennálló pénzügyi kapcsolatok átláthatósága.
188/80–190/80. sz. egyesített ügyek

A Bíróság ítélete: 1982. október 6.
Srl CILFIT és Lanificio di Gavardo SpA kontra Ministero della sanità.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Corte suprema di Cassazione - Olaszország.
Az előzetes döntéshozatalra utalás kötelezettsége.
283/81. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1984. április 10.
Sabine von Colson és Elisabeth Kamann kontra Land Nordrhein-Westfalen.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Arbeitsgericht Hamm - Németország.
Féfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód – Munkavállalás.
14/83. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1986. április 23.
Parti écologiste „Les Verts” kontra Európai Parlament.
Megsemmisítés iránti kereset – Az európai parlamenti választás tájékoztató kampánya.
294/83. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1986. május 15.
Marguerite Johnston kontra Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Industrial Tribunal, Belfast (Northern Ireland) - Egyesült Királyság.
Féfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód – Készenléti rendőrség fegyveres tagja.
222/84. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1987. március 12.
Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi Szövetségi Köztársaság.
Kötelezettségszegés – A „sörtisztasági törvény”.
178/84. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1987. március 26.
Az Európai Közösségek Bizottsága kontra az Európai Közösségek Tanácsa.
Általános preferenciális vámkedvezmények – Megsemmisítés iránti kereset – Jogalap – A közösségi jogi aktusok indokolásának kötelezettsége.
45/86. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1987. október 22.
Foto-Frost kontra Hauptzollamt Lübeck-Ost.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Finanzgericht Hamburg - Németország.
A nemzeti bíróságok hatáskörének hiánya a közösségi jogi aktusok érvénytelenségének megállapítására – Behozatali vámok utólagos beszedésére vonatkozó határozat érvényessége.
314/85. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1988. szeptember 21.
Pascal Van Eycke kontra Société anonyme ASPA.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Vredegerecht Beveren - Belgium.
A takarékbetétekből származó jövedelem adómentességével kapcsolatos állami intézkedés – Bankok közötti verseny a betétek utáni kamatok tekintetében.
267/86. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1989. szeptember 21.
Hoechst AG kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Megsemmisítés iránti kereset – Verseny – 17. rendelet – Vizsgálat – A magánlakás sérthetetlenségéhez fűződő alapvető jog – Indokolás – Kényszerítő bírság – Eljárási hibák.
46/87. és 227/88. sz. egyesített ügyek

A Bíróság ítélete: 1990. május 22.
Európai Parlament kontra az Európai Közösségek Tanácsa.
Az Európai Parlament megsemmisítés iránti kereshetőségi joga.
C-70/88. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1990. június 19.
The Queen kontra Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd és társai
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: House of Lords - Egyesült Királyság.
A közösségi rendelkezésekből eredő jogok – Nemzeti bíróságok általi védelem – Nemzeti bíróságok hatásköre ideiglenes intézkedés elrendelésére előzetes döntéshozatalra utalás esetén.
C-213/89. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1991. február 21.
Zuckerfabrik Süderdithmarschen AG kontra Hauptzollamt Itzehoe és Zuckerfabrik Soest GmbH kontra Hauptzollamt Paderborn.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek: Finanzgericht Hamburg et Finanzgericht Düsseldorf - Németország.
Ideiglenes intézkedés iránti eljárás keretében eljáró nemzeti bíróságok hatásköre közösségi rendeleten alapuló nemzeti aktus végrehajtásának felfüggesztésére – A cukorágazatban bevezetett különleges veszteségpótló hozzájárulás érvényessége.
C-143/88. és C-92/89. sz. egyesített ügyek

A Bíróság ítélete: 1991. november 19.
Andrea Francovich és Danila Bonifaci és társai kontra Olasz Köztársaság.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek: Pretura di Vicenza et Pretura di Bassano del Grappa - Olaszország.
Irányelv átültetésének elmaradása – A tagállam felelőssége.
C-6/90. és C-9/90. sz. egyesített ügyek

A Bíróság véleménye: 1991. december 14.
A Szerződés 228. cikke (1) bekezdésének második albekezdése alapján közreadott vélemény.
Megállapodás-tervezet az Európai Gazdasági Térség létrehozásáról egyrészről a Közösség, másrészről az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagjai között.
1/91. sz. vélemény

A Bíróság ítélete: 1993. január 26.
Telemarsicabruzzo SpA kontra Circostel és Ministero delle Poste e Telecomunicazioni és Ministero della Difesa.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek: Pretura di Frascati - Olaszország.
Előzetes döntéshozatalra utalás az EGK-Szerződés 177. cikke alapján – Feltételek.
C-320/90., C-321/90. és C-322/90. sz. egyesített ügyek

A Bíróság ítélete: 1993. november 24.
Bernard Keck és Daniel Mithouard elleni büntetőeljárás .
Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek: Tribunal de grande instance de Strasbourg - Franciaország.
Áruk szabad mozgása – Veszteséges viszonteladás tilalma.
C-267/91. és C-268/91. sz. egyesített ügyek

A Bíróság ítélete: 1994. július 14.
Paola Faccini Dori kontra Recreb Srl.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Giudice conciliatore di Firenze - Olaszország.
A fogyasztók védelme az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén –Magánszemélyek közötti jogvitákban való felhívhatóság.
C-91/92. sz. ügy

A Bíróság véleménye: 1994. november 15.
A Közösség hatásköre a szolgáltatásokról és a szellemi tulajdon oltalmáról szóló nemzetközi szerződések megkötésére – Az EK-Szerződés 228. cikkének (6) bekezdésében foglalt eljárás.
1/94. sz. vélemény

A Bíróság ítélete: 1995. május 10.
Alpine Investments BV kontra Minister van Financiën.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Hollandia.
Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Az EGK-Szerződés 59. cikke – Az ügyfelek telefonos toborzásának tilalma a pénzügyi szolgáltatások területén.
C-384/93. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1995. november 30.
Reinhard Gebhard kontra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Consiglio Nazionale Forense - Olaszország.
77/249/EGK irányelv – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Ügyvédek – Ügyvédi iroda nyitásának lehetősége – Az EK-Szerződés 52. és 59. cikke.
C-55/94. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1995. december 15.
Union royale belge des sociétés de football association ASBL kontra Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA kontra Jean-Marc Bosman és társai és Union des associations européennes de football (UEFA) kontra Jean-Marc Bosman.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Cour d'appel de Liège - Belgium.
Munkavállalók szabad mozgása – A vállalkozásokra vonatkozó versenyszabályok – Hivatásos labdarúgó-játékosok – Az új klubot a korábbi klubnak való költségtérítésre kötelező, a játékosok átigazolására vonatkozó sportszabályok – A mérkőzéseken pályára állítható, más tagállam állampolgárságával rendelkező játékosok számának korlátozása.
C-415/93. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1996. március 5.
Brasserie du Pêcheur SA kontra Bundesrepublik Deutschland és The Queen kontra Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd és társai.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek: Bundesgerichtshof - Németország és High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court - Egyesült Királyság.
A közösségi jog tagállamnak betudható megsértésével a magányszemélyeknek okozott károkért fennálló tagállami felelősség elve – A nemzeti jogalkotónak betudható jogsértések – Az állami felelősség feltételei – A kártérítés mértéke.
C-46/93. és C-48/93. sz. egyesített ügyek

A Bíróság véleménye: 1996. március 28.
A Közösségnek az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményhez történő csatlakozása.
2/94. sz. vélemény

A Bíróság ítélete: 1996. április 30.
CIA Security International SA kontra Signalson SA és Securitel SPRL.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Tribunal de commerce de Liège - Belgium.
Az EK-Szerződés 30. cikkének és a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 83/189/EGK irányelv értelmezése – Riasztókészülékek és -rendszerek forgalomba hozatalára vonatkozó nemzeti jogszabályok – Előzetes hatósági engedély.
C-194/94. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1997. november 11.
Hellmut Marschall kontra Land Nordrhein-Westfalen.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Verwaltungsgericht Gelsenkirchen - Németország.
Férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód – Különböző nemű pályázók egyenlő képesítése – Elsőbbség a női pályázók részére – Nyitva állási záradék.
C-409/95. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1997. december 9.
Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság.
Áruk szabad mozgása – Mezőgazdasági termékek – Magánszemélyek cselekményeiből származó akadályok – A tagállamok kötelezettségei.
C-265/95. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1997. december 18.
Inter-Environnement Wallonie ASBL kontra Région wallonne.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Conseil d'Etat - Belgium.
91/156/EGK irányelv – Átültetési határidő – Hatások – A hulladék fogalma.
C-129/96. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1998. május 12.
María Martínez Sala kontra Freistaat Bayern.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Bayerisches Landessozialgericht - Németország.
Az EK-Szerződés 8a., 48. és 51. cikke – A „munkavállaló” fogalma – Az 1408/71/EGK rendelet 4. cikke – Gyermeknevelési támogatás – A „családi ellátás” fogalma – Az 1612/68/EGK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése – A „szociális kedvezmény” fogalma – A tartózkodási engedély vagy jogosultság birtoklásának követelménye.
C-85/96. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1998. június 16.
A. Racke GmbH & Co. kontra Hauptzollamt Mainz.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Bundesfinanzhof - Németország.
Az EGK és Jugoszlávia közötti együttműködési megállapodás – A kereskedelmi engedmények felfüggesztése – A szerződések jogáról szóló Bécsi Egyezmény – Clausula rebus sic stantibus.
C-162/96. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1999. március 9.
Centros Ltd kontra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Højesteret - Dánia.
Letelepedés szabadsága – Fióktelep tényleges tevékenységet nem folytató társaság általi alapítása – A nemzeti jog megkerülése – A cégbejegyzés megtagadása.
C-212/97. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 1999. szeptember 21.
Albany International BV kontra Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Kantongerecht Arnhem - Hollandia.
Ágazati nyugdíjalapba való kötelező belépés – A versenyszabályokkal való összeegyeztethetőség – Ágazati nyugdíjalap vállalkozásként való minősítése.
C-67/96. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2000. március 28.
Dieter Krombach kontra André Bamberski.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Bundesgerichtshof - Németország.
Brüsszeli Egyezmény – A határozatok végrehajtása – Közrend.
C-7/98. sz. ügy

A Bíróság ítélete: 2000. október 5.
Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa.
98/43/EK irányelv – Dohánytermékek reklámozása és szponzorálása – Jogalap – Az EK-Szerződés 100a. cikke (jelenleg, módosítást követően EK 95. cikk.
C-376/98. sz. ügyup
Az Elsőfokú Bíróság
up


Az Elsőfokú Bíróság ítélete: 1992. szeptember 18.
Automec Srl kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Verseny – A Bizottság kötelezettségei panasznak a hozzá történt benyújtása esetén.
T-24/90. sz. ügy


Az Elsőfokú Bíróság (első tanács) ítélete: 1995. november 9.
France-aviation kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Vámok visszafizetése – A kontradiktórius eljárás elve – Különleges helyzet.
T-346/94. sz. ügy

Az Elsőfokú Bíróság (kibővített második tanács) ítélete: 1996. december 12.
Groupement d'achat Edouard Leclerc kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Szelektív forgalmazási rendszer – Kozmetikai luxustermékek.
T-19/92. sz. ügy

Az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) ítélete: 1997. január 22.
Opel Austria GmbH kontra az Európai Unió Tanácsa.
Vámengedmények visszavonása – Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás – A szerződések tárgyának és céljának a szerződés hatálybalépése előtti meghiúsításától való tartózkodás nemzetközi jogi kötelezettsége – A bizalomvédelem elve – A jogbiztonság elve – Kihirdetés a Hivatalos Lapban.
T-115/94. sz. ügy

Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) ítélete: 1998. április 28.
Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH kontra az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága.
Jogszerű cselekményért való szerződésen kívüli felelősség – 2340/90 rendelet – Irak elleni kereskedelmi embargó – Kisajátítással egyenértékű sérelem – Jogszerűtlen cselekményért való felelősség – Kár.
T-184/95. sz. ügy

Az Elsőfokú Bíróság (kibővített harmadik tanács) ítélete: 1998. május 14.
Sarrió SA kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Verseny – Az EK-Szerződés 85. cikkének (1) bekezdése – Az egységes jogsértés fogalma – Információcsere – Meghagyás – Bírság – Az összeg meghatározása – Kiszámítási módszer – Indokolás – Enyhítő körülmények.
T-334/94. sz. ügy

Az Elsőfokú Bíróság (kibővített ötödik tanács) ítélete: 1999. március 25.
Gencor Ltd kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Verseny – A 4064/89/EGK rendelet – Összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatóság – Az eljáráshoz fűződő érdek – A 4064/89/EGK rendelet területi hatálya – Együttes erőfölény – Kötelezettségvállalások.
T-102/96. sz. ügy


up
up