Årsrapport

Årsoversigt 2021

 
Go Down
 

Præsidentens forord

Det er således op til vores institution at drage alle erfaringer fra håndteringen af pandemien og varigt konsolidere resultaterne i dens funktion og i dens relationer til de nationale dommere, men også til den offentlige mening i hele Den Europæiske Union.

Koen Lenaerts

Præsident for Den Europæiske Unions Domstol

I 2021 har Domstolen og dens ansatte måtte indstille sig på den vedvarende karakter af de sundhedsforanstaltninger og restriktioner, som har til formål at stoppe de successive bølger af covid-19-pandemien. Domstolens ansatte har dette til trods været i stand til at sikre kontinuiteten af deres aktiviteter og i det europæiske retssystems tjeneste ved at udnytte den lære og de nye vaner, der under anvendelse af arbejdsteknikker og kommunikation på afstand blev opnået ved pandemiens start i 2020. I denne forbindelse kan institutionen glæde sig over, at den indsats, der er gjort for at udforme og implementere et videokonferencesystem, der gør det muligt at afholde retsmøder på afstand ved begge retsinstanser med simultantolkning, blev belønnet med prisen for god forvaltning for ekspertise inden for innovation og transformation, som blev uddelt af Den Europæiske Ombudsmand.

2021 blev ligeledes kendetegnet ved en betydelig delvis udskiftning af Domstolen med ankomsten af ni nye medlemmer. Mens mine kolleger har gjort mig den ære at forny deres tillid til mig ved at genvælge mig som præsident, er dommer Bay Larsen blevet valgt som vicepræsident efter Rosario Silva de Lapuertas fratræden. I samme år fik Retten ligeledes fem nye dommere.

I dette år var der i øvrigt en stigning i antallet af sager, der blev indbragt for de to retsinstanser (1 720 i 2021 mod 1 584 i 2020), og i antallet af afsluttede sager (1 723 i 2021 mod 1 540 i 2020). Mangfoldigheden og indvirkningen af de afgørelser, der bliver truffet, hvad enten det drejer sig om retsstatsprincippet, miljøet, beskyttelse af personoplysninger, social beskyttelse eller støtte i forbindelse med sundhedskrisen, viser i hvor høj grad institutionens arbejde har central betydning for den aktuelle virkelighed og har en konkret indvirkning på livet for borgere og virksomheder i Den Europæiske Union. Disse konstateringer giver anledning til flere udfordringer.

For det første kræver denne virkelighed, at Domstolen styrker sine bestræbelser på at nærme sig borgerne ved at fremme en større gennemsigtighed i sine aktiviteter. I denne forbindelse er der et projekt i gang med forsøgsvis at transmittere mundtlige forhandlinger i Store Afdeling via webstreaming. Det digitale boom var afgørende for den bemærkelsesværdige håndtering af sundhedskrisen og for Domstolens svar på de restriktioner for bevægelsesfriheden, der var forbundet med pandemien. Den tekniske knowhow er blevet udviklet, og vi har set den digitale barriere blive brudt: Standarden har ændret sig. Takket være den teknologiske og samfundsmæssige udvikling er tiden nu inde til at gøre Domstolen tilgængelig for hele Europa.

For det andet vil institutionen fortsat overveje, hvorledes man kan opnå en afbalancering af arbejdsbyrden mellem Domstolen, som har én dommer pr. medlemsstat, og Retten, som siden september har haft to dommere pr. medlemsstat.

For det tredje ses en udbredt tendens til at anfægte retsafgørelsers autoritet og i nogle medlemsstater til at sætte spørgsmålstegn ved det europæiske integrationsprojekt og dets grundlæggende værdier og principper. Denne udvikling kræver konstant opmærksomhed med hensyn til kvaliteten af Domstolens afgørelser, forklaringen af disse over for offentligheden og gennemsigtigheden af Domstolens aktiviteter. Det er nødvendigt for at sikre, at den europæiske retfærdighed opfattes og forstås korrekt, dvs. at den under alle omstændigheder fortsat udelukkende tjener retsstatsprincippet.

Det er således op til vores institution at drage alle erfaringer fra håndteringen af pandemien og varigt konsolidere resultaterne i dens funktion og i dens relationer til de nationale dommere, men også til den offentlige mening i hele Den Europæiske Union. Disse mål vil være i fokus i 2022, hvor Domstolen fejrer sin 70-års fødselsdag, gennem en række projekter, begivenheder og aktiviteter.

Koen Lenaerts

Præsident for Den Europæiske Unions Domstol

go to top