Inga Reine
Inga Reine

Rođena 1975.; diploma iz prava Sveučilišta u Latviji (1996.); magisterij Europskog međusveučilišnog centra za ljudska prava i demokratizaciju (EIUC) (Italija, 1998.); pravnica u latvijskom Uredu za ljudska prava (1995.-1999.); savjetnica u Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) (misija na Kosovu (1999.-2002.) i misija u Crnoj Gori (2002.-2003.)); pravnica u Ministarstvu vanjskih poslova i zastupnica vlade pri međunarodnim organizacijama specijaliziranima za ljudska prava (2003.-2012.); voditeljica odjela (2012.-2015.) i pravna savjetnica (2012.-2016.) u Stalnom predstavništvu Latvije pri Europskoj uniji; članica Upravnog odbora za ljudska prava Vijeća Europe (2003.-2012.); sutkinja Općeg suda od 8. lipnja 2016.