Maria José Costeira
Maria José Costeira

dzimusi 1967. gadā; ieguvusi diplomu tiesību zinātnēs Koimbras universitātē (1991); pēcdiploma studijas intelektuālā īpašuma tiesībās Lisabonas universitātē (2001); advokāta palīdze (1991–1992); tiesnese (1992–1995); tiesnese pirmās instances tiesās (1995–1997); tiesnese Lisabonas Komerctiesā (1999–2016); tiesnese Koimbras Apelācijas tiesā (2016); tiesību zinātņu lektore vairākās Portugāles universitātēs un Valsts tiesnešu skolā; Portugāles tiesnešu asociācijas ģenerālsekretāre (2012–2015), pēc tam priekšsēdētāja (2015–2016); kopš 2016. gada 19. septembra – Vispārējās tiesas tiesnese.