Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

Rojen leta 1971; diploma iz prava z univerze v Šleziji in Collège d'Europe v Bruggeju; doktor prava (2000); habilitiran doktor pravnih znanosti (2009); profesor prava (2013); Visiting Scholar na Jesus College, Cambridge (1998), univerzi v Liègeu (1999) in Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah (2003); odvetnik (2001-2008), član odbora za mednarodno zasebno pravo komisije za kodifikacijo civilnega prava pri pravosodnem ministrstvu (2001-2008); član svetovalnega sveta akademije za evropsko pravo v Trierju (od 2008); pridruženi član mednarodne akademije za primerjalno pravo; član evropske skupine za mednarodno zasebno pravo (GEDIP); član raziskovalne skupine za veljavno zasebno pravo Unije „Acquis Group"; državni podsekretar na uradu odbora za evropsko integracijo (2008-2009), nato na ministrstvu za zunanje zadeve (2010-2013); agent poljske vlade v številnih zadevah pred sodiščema Evropske unije; član uredniškega odbora več pravnih revij; avtor številnih publikacij s področja evropskega prava in mednarodnega zasebnega prava; generalni pravobranilec na Sodišču od 23. oktobra 2013.