An Chúirt i bhfigiúirí

Sonraí ó 31.12.2021

Na Comhaltaí
membres265 Chomhalta (ó 1952)
• An Chúirt Bhreithiúnais: 162 Chomhalta
• An Chúirt Ghinearálta: 111 Chomhalta (ó 1989)
• Binse na Seirbhíse Sibhialta: 15 Chomhalta (2005 - 2016)
An Chúirt Bhreithiúnais • 27 mBreitheamh
• 11 Abhcóide Ginearálta
• Cláraitheoir amháin
An Chúirt
Ghinearálta
• 54 Bhreitheamh
• Cláraitheoir amháin

 

Cásanna
affaires42,129 mbreithiúnas agus n-ordú tugtha (ó 1952)
• An Chúirt Bhreithiúnais: 24,132
• Cúirt Ghinearálta: 16,448 (ó 1989)
• Binse na Seirbhíse Sibhialta: 1,549 (2005 - 2016)
An Chúirt Bhreithiúnais • 838 gcás taiscthe
• 772 chás a bhfuil clabhsúr leis
• 1,113 chás ar feitheamh
• meánfhad na n-imeachtaí: 16.7 mí
An Chúirt
Ghinearálta
• 882 chás taiscthe
• 951 chás a bhfuil clabhsúr leis
• 1,428 gcás ar feitheamh
• meánfhad na n-imeachtaí: 17.3 mí

 

Cuairteoirí
visiteurs 486,772 chuairteoir (ó 1968)
• in 2021: 156 ghrúpa cuairteoirí
• 5,053 dhuine

 

An Fhoireann
personnel6,164 oifigeach agus ghníomhaire shealadacha (ó 1952)
• i 2021: 2,247 bpost = 1,355 bhean agus 892 fhear (oifigigh, gníomhairí sealadacha agus gníomhairí ar conradh)
• 60 % mná, 40 % fir
• meánaois: 46 bliana d’aois

 

An Leabharlann
bibliotheque290,000 leabhar
• 12.2 km de leabhair ar na seilfeanna
• 24 theanga oifigiúla den Aontas agus roinnt teangacha de thríú tíortha

 

Seirbhísí teanga: aistriúchán dlíthiúil agus ateangaireacht
linguismeIn 2021: 981 phost (= 43.65 % d’fhoireann na hinstitiúide)
• 616 dhlítheangeolaí + 71 ateangaire
• 24 theanga oifigiúla den Aontas
• 552 theaglaim teanga
• 1,257,000 leathanach curtha amach ag seirbhís an aistriúcháin dhlíthiúil
+ 423 éisteacht agus chruinniú le hateangaireacht

 

Buiséad
budgetEUR 465 Mhilliún
le haghaidh 2022

 

Na Foirgnimh
batiments Pálás Chúirt an Bhreithiúnais
• ceantair faoi fhoirgnimh: 138,850 m²
• uas-airde: 115 m (Túr "C", an foirgneamh is airde san Ard-Diúcacht)
• 12 sheomra éisteachta, ar oscailt don phobal