An Chúirt i bhfigiúirí

Sonraí ó 31.12.2022

Na Comhaltaí
membres281 Chomhalta (ó 1952)
• An Chúirt Bhreithiúnais: 162 Chomhalta
• An Chúirt Ghinearálta: 119 Chomhalta (ó 1989)
• Binse na Seirbhíse Sibhialta: 15 Chomhalta (2005 - 2016)
An Chúirt Bhreithiúnais • 27 mBreitheamh
• 11 Abhcóide Ginearálta
• Cláraitheoir amháin
An Chúirt
Ghinearálta
• 54 Bhreitheamh
• Cláraitheoir amháin

 

Cásanna
affaires43,718 mbreithiúnas agus n-ordú tugtha (ó 1952)
• An Chúirt Bhreithiúnais: 24,863
• Cúirt Ghinearálta: 17,306 (ó 1989)
• Binse na Seirbhíse Sibhialta: 1,549 (2005 - 2016)
An Chúirt Bhreithiúnais • 806 gcás taiscthe
• 808 chás a bhfuil clabhsúr leis
• 1,111 chás ar feitheamh
• meánfhad na n-imeachtaí: 16.4 mí
An Chúirt
Ghinearálta
• 904 chás taiscthe
• 858 chás a bhfuil clabhsúr leis
• 1,474 gcás ar feitheamh
• meánfhad na n-imeachtaí: 16.2 mí

 

Cuairteoirí
visiteurs 498,425 chuairteoir (ó 1968)

in 2022:

• 474 ghrúpa cuairteoirí
• 11,653 dhuine

 

An Fhoireann
personnel6,171 oifigeach agus ghníomhaire shealadacha (ó 1952)

i 2022:

• 2,254 bpost = 1,361 bhean agus 893 fhear (oifigigh, gníomhairí sealadacha agus gníomhairí ar conradh)
• 60 % mná, 40 % fir
• meánaois: 46 bliana d’aois

 

An Leabharlann
bibliotheque295,000 leabhar
• 12.4 km de leabhair ar na seilfeanna
• 24 theanga oifigiúla den Aontas agus roinnt teangacha de thríú tíortha

 

Seirbhísí teanga: aistriúchán dlíthiúil agus ateangaireacht
linguismeIn 2022: 980 phost (= 43.6 % d’fhoireann na hinstitiúide)
• 612 dhlítheangeolaí + 71 ateangaire
• 24 theanga oifigiúla den Aontas
• 552 theaglaim teanga
• 1,281,000 leathanach curtha amach ag seirbhís an aistriúcháin dhlíthiúil
+ 526 éisteacht agus chruinniú le hateangaireacht

 

Buiséad
budgetEUR 487 Mhilliún
le haghaidh 2023

 

Na Foirgnimh
batiments
• ceantair faoi fhoirgnimh: 138,850 m²
• uas-airde: 118 m (Túr ROCCA, an foirgneamh is airde san Ard-Diúcacht)
• 11 sheomra éisteachta, ar oscailt don phobal