Trybunał w liczbach

Dane na dzień 31.12.2019 r.

membresCzłonkowie


fleche D 236 członków od 1952 r.:
- 147 członków Trybunału
- 92 członków Sądu (od 1989 r.)
- 15 członków Sądu do spraw Służby Publicznej (2005 r. - 2016 r.)

squaresCJUE Trybunał:
- 27 sędziów (01.02.2020)
- 11 rzeczników generalnych
- 1 sekretarz

squaresTUE Sąd:
- 51 sędziów (01.02.2020)
- 1 sekretarz

affairesSprawy


fleche D 38 866 wyroków i postanowień wydanych od 1952 r.:
- Trybunał, około 22 568
- Sąd, około 14 749 (od 1989 r.)
- Sąd do spraw Służby Publicznej, 1 549 (2005 r. - 2016 r.)

squaresCJUE Trybunał:
- 966 nowych spraw
- 865 zakończonych spraw
- 1102 spraw w toku
- Średni czas trwania postępowań: 14,4 Miesiąca

squaresTUE Sąd:
- 939 nowych spraw
- 874 zakończonych spraw
- 1398 spraw w toku
- Średni czas trwania postępowań: 16,9 Miesiąca

visiteursOdwiedzający


fleche D 477 990 odwiedzających od 1968 r.:
- 753 grup odwiedzających rocznie
- 18 099
 osób

 

personnelPersonel


fleche D 5 902 urzędników i członków personelu tymczasowego od 1952 r.:
- 2 256 stanowisk = 1 367 kobiet i 889 mężczyzn (urzędnicy, personel tymczasowy i kontraktowy)
- 61 % kobiet
- średnia wieku:
45 lata

bibliothequeBiblioteka


fleche D 255 000 woluminów:
- 10,7 km bieżących półek ze zbiorami
- 24 języki urzędowe Unii i niektóre języki państw trzecich

budgetBudżet


fleche D 436,6 mln EUR na rok budżetowy 2020

batimentsBudynki


fleche D Pałac Trybunału Sprawiedliwości:
- Powierzchnia całkowita: 138 850 m2 
- Dawny Pałac (pomieszczenia dostępne dla odwiedzających: 5 sal rozpraw i sala prasowa)
- Pierścień, 2 piętra (gabinety członków Trybunału)
- 3 wieże:

2 x 24 piętra, 100 m (1 sala rozpraw, wydziały tłumaczeń, służby administracyjne)
1 x 29 piętra, 115 m (inauguracja: wrzesień 2019 r.)

fleche D Inne budynki:
- Aneks C (1 sala rozpraw, gabinety członków Sądu)
- Thomas More (2 sale rozpraw, gabinety członków Sądu)
- Erasmus (2 sale rozpraw, gabinety członków Sądu)
- Galeria łącząca budynki

linguismeSłużby językowe


fleche D 955 stanowiska = 42 % personelu instytucji
- 600 prawników lingwistów, 71 tłumaczy ustnych
- 24 języki urzędowe Unii
- 552 kombinacje językowe
- 1 265 000 stron przetłumaczonych przez służbę tłumaczeń + 617 rozpraw i spotkań tłumaczonych rocznie