Trybunał w liczbach

Dane na dzień 31.12.2021 r.

Członkowie
membres265 członków (od 1952 r.)
• Trybunał: 162 członków
• Sąd: 111 członków (od 1989 r.)
• Sąd do spraw Służby Publicznej: 15 członków (2005 r. – 2016 r.)
Trybunał • 27 sędziów
• 11 rzeczników generalnych
• 1 sekretarz
Sąd • 54 sędziów
• 1 sekretarz

 

Sprawy
affaires42 129 wyroków i postanowień (od 1952 r.)
• Trybunał: 24 132
• Sąd: 16 448 (od 1989 r.)
• Sąd do spraw Służby Publicznej: 1 549 (2005 r. – 2016 r.)
Trybunał • 838 nowych spraw
• 772 zakończonych spraw
• 1 113 spraw w toku
• średni czas trwania postępowań: 16,7 miesiąca
Sąd • 882 nowych spraw
• 951 zakończonych spraw
• 1 428 spraw w toku
• średni czas trwania postępowań: 17,3 miesiąca

 

Odwiedzający
visiteurs 486 772 odwiedzających (od 1968 r.)
• w 2021 r.: 156 grup odwiedzających
• 5 053 osób

 

Personel
personnel6 164 urzędników i członków personelu tymczasowego (od 1952 r.)
• w 2021 r.: 2 247 stanowisk = 1 355 kobiet i 892 mężczyzn (urzędnicy, personel tymczasowy i kontraktowy)
• 60 % kobiet, 40 % mężczyzn
• średnia wieku: 46 lata

 

Biblioteka
bibliotheque290 000 woluminów
• 12,2 km bieżących półek ze zbiorami
• 24 języki urzędowe Unii i niektóre języki państw trzecich

 

Służby językowe: tłumaczenia prawnicze i konferencyjne
linguismeW 2021 r.: 981 stanowiska (= 43,65 % personelu instytucji)
• 616 prawników lingwistów + 71 tłumaczy konferencyjnych
• 24 języki urzędowe Unii
• 552 kombinacje językowe
• 1 257 000 stron przetłumaczonych przez służbę tłumaczeń prawniczych
+ 423 rozpraw i spotkań tłumaczonych konferencyjnie

 

Budżet
budget465 mln EUR
na rok budżetowy 2022 r.

 

Budynki
batiments Pałac Trybunału Sprawiedliwości
• powierzchnia całkowita: 138 850 m²
• wysokość: 115m (wieża „C”, najwyższy budynek Wielkiego Księstwa)
• 12 sal rozpraw dostępnych dla odwiedzających