Trybunał w liczbach*
membersCzłonkowie

fleche D 231 członków od 1952 r.:
- 141 członków Trybunału
- 92 członków Sądu (od 1989 r.)
- 15 członków Sądu do spraw Służby Publicznej (2005 r. - 2016 r.)

squaresCJUE Trybunał:
- 28 sędziów
- 11 rzeczników generalnych
- 1 sekretarz

squaresTUE Sąd:
- 46 sędziów
- 1 sekretarz

buildingsBudynki

fleche D Nowy Pałac Trybunału Sprawiedliwości:
- inauguracja: grudzień 2008 r.
- powierzchnia całkowita: 124 000 m2
- powierzchnia działki budowlanej: 75 000 m2
- koszt: 355 mln EUR

- Dawny Pałac (pomieszczenia dostępne dla odwiedzających: 5 sal rozpraw i sala prasowa)
- Pierścień, 2 piętra (gabinety członków Trybunału)
- 2 wieże, 24 piętra, 107 m (1 sala rozpraw, wydziały tłumaczeń, służby administracyjne)
- Galeria łącząca budynki

fleche D Inne budynki:
- Aneks C (1 sala rozpraw, gabinety członków Sądu)
- Thomas More (2 sale rozpraw, gabinety członków Sądu)
- Erasmus (2 sale rozpraw, gabinety członków Sądu)
- T/Tbis (wydziały tłumaczeń)

bubblesSłużby językowe

fleche D 904 stanowiska = 44 % personelu instytucji
- 609 prawników lingwistów, 74 tłumaczy ustnych
- 24 języki urzędowe Unii
- 552 kombinacje językowe
- 1 135 000 stron + 696 rozpraw i spotkań tłumaczonych rocznie

Sprawy

fleche D 35 382 wyroków i postanowień wydanych od 1952 r.:
- Trybunał, około 20 967
- Sąd, około 12 866 (od 1989 r.)
- Sąd do spraw Służby Publicznej, 1 549 (2005 r. - 2016 r.)

squaresCJUE Trybunał:
- 739 nowych spraw
- 699 zakończonych spraw

squaresTUE Sąd:
- 917 nowych spraw
- 895 zakończonych spraw

visitorsOdwiedzający

fleche D 442 631 odwiedzających od 1968 r.:
- 673 grup odwiedzających rocznie
-
16 247 osób

bodiesPersonel

fleche D 5 739 urzędników i członków personelu tymczasowego od 1952 r.:
- 2 174 stanowisk = 1 324 kobiet i 850 mężczyzn (urzędnicy, personel tymczasowy i kontraktowy)
- 60 % kobiet
- średnia wieku:
44 lata

booksBiblioteka

fleche D 245 000 woluminów:
- 10,2 km bieżących półek ze zbiorami
- 24 języki urzędowe Unii i niektóre języki państw trzecich

coinBudżet

fleche D 410,03 mln EUR na rok budżetowy 2018

*Dane na dzień 31.12.2017 r.