Trybunał w liczbach

Dane na dzień 31.12.2020 r.

membresCzłonkowie


fleche D 255 członków od 1952 r.:
- 153 członków Trybunału
- 106 członków Sądu (od 1989 r.)
- 15 członków Sądu do spraw Służby Publicznej (2005 r. - 2016 r.)

squaresCJUE Trybunał:
- 27 sędziów 
- 11 rzeczników generalnych
- 1 sekretarz

squaresTUE Sąd:
- 49 sędziów 
- 1 sekretarz

affairesSprawy


fleche D 40 406 wyroków i postanowień wydanych od 1952 r.:
- Trybunał, około 23 360
- Sąd, około 15 497 (od 1989 r.)
- Sąd do spraw Służby Publicznej, 1 549 (2005 r. - 2016 r.)

squaresCJUE Trybunał:
- 735 nowych spraw
- 792 zakończonych spraw
- 1 045 spraw w toku
- Średni czas trwania postępowań: 15,4 Miesiąca

squaresTUE Sąd:
- 847 nowych spraw
- 748 zakończonych spraw
- 1 497 spraw w toku
- Średni czas trwania postępowań: 15,4 Miesiąca

visiteursOdwiedzający


fleche D 481 719 odwiedzających od 1968 r.:
- 127 grup odwiedzających rocznie
- 3 729
 osób

 

personnelPersonel


fleche D 6 003 urzędników i członków personelu tymczasowego od 1952 r.:
- 2 235 stanowisk = 1 359 kobiet i 876 mężczyzn (urzędnicy, personel tymczasowy i kontraktowy)
- 61 % kobiet
- średnia wieku: 46 
lata

bibliothequeBiblioteka


fleche D 285 000 woluminów:
- 12 km bieżących półek ze zbiorami
- 24 języki urzędowe Unii i niektóre języki państw trzecich

budgetBudżet


fleche D 444 mln EUR na rok budżetowy 2021

batimentsBudynki


fleche D Pałac Trybunału Sprawiedliwości:
- Powierzchnia całkowita: 138 850 m2 
- Dawny Pałac (pomieszczenia dostępne dla odwiedzających: 5 sal rozpraw i sala prasowa)
- Pierścień, 2 piętra (gabinety członków Trybunału)
- 3 wieże:

2 x 24 piętra, 100 m (1 sala rozpraw, wydziały tłumaczeń, służby administracyjne)
1 x 29 piętra, 115 m (inauguracja: wrzesień 2019 r.)

fleche D Inne budynki:
- Aneks C (1 sala rozpraw, gabinety członków Sądu)
- Thomas More (2 sale rozpraw, gabinety członków Sądu)
- Erasmus (2 sale rozpraw, gabinety członków Sądu)
- Galeria łącząca budynki

linguismeSłużby językowe


fleche D 957 stanowiska = 42 % personelu instytucji
- 601 prawników lingwistów, 70 tłumaczy ustnych
- 24 języki urzędowe Unii
- 552 kombinacje językowe
- 1 170 000 stron przetłumaczonych przez służbę tłumaczeń + 445 rozpraw i spotkań tłumaczonych rocznie