Trybunał w liczbach

Dane na dzień 31.12.2018 r.

membresCzłonkowie


fleche D 236 członków od 1952 r.:
- 147 członków Trybunału
- 92 członków Sądu (od 1989 r.)
- 15 członków Sądu do spraw Służby Publicznej (2005 r. - 2016 r.)

squaresCJUE Trybunał:
- 28 sędziów
- 11 rzeczników generalnych
- 1 sekretarz

squaresTUE Sąd:
- 46 sędziów
- 1 sekretarz

affairesSprawy


fleche D 37 127 wyroków i postanowień wydanych od 1952 r.:
- Trybunał, około 21 703
- Sąd, około 13 875 (od 1989 r.)
- Sąd do spraw Służby Publicznej, 1 549 (2005 r. - 2016 r.)

squaresCJUE Trybunał:
- 849 nowych spraw
- 760 zakończonych spraw
- 1001 spraw w toku
- Średni czas trwania postępowań: 15,7 Miesiąca

squaresTUE Sąd:
- 834 nowych spraw
- 1009 zakończonych spraw
- 1333 spraw w toku
- Średni czas trwania postępowań: 20 Miesiąca

visiteursOdwiedzający


fleche D 459 891 odwiedzających od 1968 r.:
- 705 grup odwiedzających rocznie
-
17 260 osób

 

personnelPersonel


fleche D 5 863 urzędników i członków personelu tymczasowego od 1952 r.:
- 2 217 stanowisk = 1 345 kobiet i 872 mężczyzn (urzędnicy, personel tymczasowy i kontraktowy)
- 61 % kobiet
- średnia wieku:
45 lata

bibliothequeBiblioteka


fleche D 250 000 woluminów:
- 10,5 km bieżących półek ze zbiorami
- 24 języki urzędowe Unii i niektóre języki państw trzecich

budgetBudżet


fleche D 429,5 mln EUR na rok budżetowy 2019

batimentsBudynki


fleche D Nowy Pałac Trybunału Sprawiedliwości:
- inauguracja: grudzień 2008 r.
- powierzchnia całkowita: 124 000 m2
- powierzchnia działki budowlanej: 75 000 m2
- koszt: 355 mln EUR
- Dawny Pałac (pomieszczenia dostępne dla odwiedzających: 5 sal rozpraw i sala prasowa)
- Pierścień, 2 piętra (gabinety członków Trybunału)
- 2 wieże, 24 piętra, 107 m (1 sala rozpraw, wydziały tłumaczeń, służby administracyjne)
- Galeria łącząca budynki

fleche D Inne budynki:
- Aneks C (1 sala rozpraw, gabinety członków Sądu)
- Thomas More (2 sale rozpraw, gabinety członków Sądu)
- Erasmus (2 sale rozpraw, gabinety członków Sądu)
- T/Tbis (wydziały tłumaczeń)

linguismeSłużby językowe


fleche D 960 stanowiska = 43 % personelu instytucji
- 606 prawników lingwistów, 71 tłumaczy ustnych
- 24 języki urzędowe Unii
- 552 kombinacje językowe
- 1 285 000 stron przetłumaczonych przez służbę tłumaczeń + 721 rozpraw i spotkań tłumaczonych rocznie