CURIA
rss
wyszukiwanie zaawansowane
Trybunał w liczbach*

membersCzłonkowie

fleche D 229 członków od 1952 r.:
- 141 członków Trybunału
- 90 członków Sądu (od 1989 r.)
- 15 członków Sądu do spraw Służby Publicznej (2005 r. - 2016 r.)

squaresCJUE Trybunał:
- 28 sędziów
- 11 rzeczników generalnych
- 1 sekretarz

squaresTUE Sąd:
- 44 sędziów
- 1 sekretarz

buildingsBudynki

fleche D Nowy Pałac Trybunału Sprawiedliwości:
- inauguracja: grudzień 2008 r.
- powierzchnia całkowita: 124 000 m2
- powierzchnia działki budowlanej: 75 000 m2
- koszt: 355 mln EUR

- Dawny Pałac (pomieszczenia dostępne dla odwiedzających: 5 sal rozpraw i sala prasowa)
- Pierścień, 2 piętra (gabinety członków Trybunału)
- 2 wieże, 24 piętra, 107 m (1 sala rozpraw, wydziały tłumaczeń, służby administracyjne)
- Galeria łącząca budynki

fleche D Inne budynki:
- Aneks C (1 sala rozpraw, gabinety członków Sądu)
- Thomas More (2 sale rozpraw, gabinety członków Sądu)
- Erasmus (2 sale rozpraw, gabinety członków Sądu)
- T/Tbis (wydziały tłumaczeń)

bubblesSłużby językowe

fleche D 985 stanowiska = 45 % personelu instytucji
- 602 prawników lingwistów, 74 tłumaczy ustnych
- 24 języki urzędowe Unii
- 552 kombinacje językowe
- 1 160 000 stron + 650 rozpraw i spotkań tłumaczonych rocznie

Sprawy

fleche D 33 764 wyroków i postanowień wydanych od 1952 r.:
- Trybunał, około 20 244
- Sąd, około 11 971 (od 1989 r.)
- Sąd do spraw Służby Publicznej, 1 549 (2005 r. - 2016 r.)

squaresCJUE Trybunał:
- 692 nowych spraw
- 704 zakończonych spraw

squaresTUE Sąd:
- 974 nowych spraw
- 755 zakończonych spraw

visitorsOdwiedzający

fleche D 426 384 odwiedzających od 1968 r.:
- 675 grup odwiedzających rocznie
-
15 349 osób

bodiesPersonel

fleche D 5 582 urzędników i członków personelu tymczasowego od 1952 r.:
- 2 168 stanowisk = 1 304 kobiet i 864 mężczyzn (urzędnicy, personel tymczasowy i kontraktowy)
- 60 % kobiet
- średnia wieku:
47 lata

booksBiblioteka

fleche D 240 000 woluminów:
- 10 km bieżących półek ze zbiorami
- 24 języki urzędowe Unii i niektóre języki państw trzecich

coinBudżet

fleche D 399,34 mln EUR na rok budżetowy 2017

*Dane na dzień 31.12.2016 r.

.