Sprawozdanie roczne

Sprawozdanie roczne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej składa się z dwóch części, zatytułowanych: Działalność sądowa i Sprawozdanie dotyczące zarządzania. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej publikuje również Panoramę roczną, będącą syntetycznym ujęciem Sprawozdania rocznego. 

         

2021

 

Panorama roczna

Panorama roczna przedstawia w syntetycznej formie działalność Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w aspekcie sądowniczym, instytucjonalnym i administracyjnym. Zawiera prezentację najważniejszych wyroków i objaśnia ich znaczenie dla europejskich obywateli oraz ukazuje, dzięki ilustracjom, grafikom i statystykom, zarys najważniejszych wydarzeń, którymi odznaczył się dany rok.

Panorama de l'année

 Panorama roczna pdf icon

Poprzednie wydania

 

 

pixel-gold2

     

Działalność sądowa

Ta część sprawozdania daje szczegółowy wgląd w działalność sądowniczą Trybunału Sprawiedliwości i Sądu, oferuje analizę orzecznictwa, której towarzyszą linki do tekstów w pełnej wersji, oraz zawiera statystyki sądowe z danego roku.

ra judiciaire 2021

 Działalność sądowa pdf icon

 Poprzednie wydania

 

pixel-gold

Sprawozdanie dotyczące zarządzania
(Doroczne sprawozdanie z działalności delegowanego urzędnika zatwierdzającego)

W myśl obowiązujących zasad finansowych delegowany urzędnik zatwierdzający składa co roku organom budżetowym Unii sprawozdanie z zarządzania środkami budżetowymi i wydatkami instytucji w postaci rocznego sprawozdania z działalności. Sprawozdanie to, zwane sprawozdaniem dotyczącym zarządzania, wskazuje w szczególności wyniki osiągnięte przez instytucję dzięki przyznanym jej zasobom oraz działaniu systemów kontroli wewnętrznej.

Rapport de gestion

Version française pdf icon

English version pdf icon

Poprzednie wydania