CURIA
rss
wyszukiwanie zaawansowane
Sprawozdanie roczne

Sprawozdanie roczne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej składa się z dwóch części, zatytułowanych: Działalność sądowa i Sprawozdanie dotyczące zarządzania. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej publikuje również Panoramę roczną, będącą syntetycznym ujęciem Sprawozdania rocznego. 

 

Panorama roczna

RA-panorama2016

Panorama roczna przedstawia w syntetycznej formie działalność Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w aspekcie sądowniczym, instytucjonalnym i administracyjnym. Zawiera prezentację najważniejszych wyroków i objaśnia ich znaczenie dla europejskich obywateli oraz ukazuje, dzięki ilustracjom, grafikom i statystykom, zarys najważniejszych wydarzeń, którymi odznaczył się dany rok.

pdf icon Panorama roczna

 

 

Działalność sądowa

RA-jud2016

Ta część sprawozdania daje szczegółowy wgląd w działalność sądowniczą Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej, oferuje analizę orzecznictwa, której towarzyszą linki do tekstów w pełnej wersji, oraz zawiera statystyki sądowe z danego roku.

pdf icon Działalność sądowa   pdf icon Poprzednie wydania

 

 

 

Sprawozdanie dotyczące zarządzania (Doroczne sprawozdanie z działalności delegowanego urzędnika zatwierdzającego)

RA GEST

W myśl obowiązujących zasad finansowych delegowany urzędnik zatwierdzający składa co roku organom budżetowym Unii sprawozdanie z zarządzania środkami budżetowymi i wydatkami instytucji w postaci rocznego sprawozdania z działalności. Sprawozdanie to, zwane sprawozdaniem dotyczącym zarządzania, wskazuje w szczególności wyniki osiągnięte przez instytucję dzięki przyznanym jej zasobom oraz działaniu systemów kontroli wewnętrznej.

pdf icon Version française   pdf icon English version

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.