Oglądanie tego pliku wideo możliwe jest dopiero po wyrażeniu zgody na stosowanie plików cookies witryny YouTube.
Zgadzam sięWięcej informacji

Aktualności
Nº 163/2022 : 29 września 2022 r.
Organ krajowy odpowiedzialny za wykonanie rozporządzenia o prawach pasażerów linii lotniczych może w wyniku wniesienia indywidualnej skargi zobowiązać przewoźnika do zapłaty odszkodowania pasażerom
Nº 161/2022 : 22 września 2022 r.
Cofnięcie ochrony międzynarodowej w następstwie naruszenia bezpieczeństwa narodowego: prawo Unii stoi na przeszkodzie uregulowaniu węgierskiemu, zgodnie z którym osoba zainteresowana lub jej zastępca prawny mogą uzyskać dostęp do akt sprawy jedynie a posteriori na podstawie upoważnienia i nie są informowani o względach stanowiących podstawę decyzji
Wyszukiwanie sprawy
Sąd
Ostatnio wydane wyroki i opinie