Oglądanie tego pliku wideo możliwe jest dopiero po wyrażeniu zgody na stosowanie plików cookies witryny YouTube.
Zgadzam sięWięcej informacji

Aktualności
Nº 19/2023 : 31 stycznia 2023 r.
An executing judicial authority may not, in principle, refuse to execute a European arrest warrant on the basis that the court called upon to try the requested person in the issuing Member State does not have jurisdiction to do so
Nº 17/2023 : 26 stycznia 2023 r.
Organy orzekające w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów: według rzecznika generalnego Anthony’ego Michaela Collinsa prawo Unii stoi na przeszkodzie krajowym przepisom, zgodnie z którymi zastępca głównego inspektora inspekcji sądowej sprawuje nadzór nad rozpatrywaniem zawiadomień dotyczących głównego inspektora
Wyszukiwanie sprawy
Sąd
Ostatnio wydane wyroki i opinie