Actualiteiten
Nº 135/2018 : 19 september 2018
De kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk van zijn voornemen om zich uit de EU terug te trekken heeft niet tot gevolg dat de tenuitvoerlegging van een door deze lidstaat uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel moet worden geweigerd of uitgesteld
Zoeken op zaak
Rechterlijke instantie
Meest recente arresten en conclusies