CURIA
rss
geavanceerd zoeken
Diensten

Organogram van de diensten

Met uitzondering van de dienst interne audit, die rechtstreeks onder de president van het Hof ressorteert, vallen alle diensten van de instelling onder de griffier van het Hof, onder gezag van de president van het Hof.

Deze diensten ondersteunen de twee rechtsprekende instanties, die daarnaast elk beschikken over hun eigen griffie om te zorgen voor een goed verloop van de zaken, alsook voor de inontvangstneming, kennisgeving en bewaring van alle processtukken.

 

  Griffier van het Hof    
Algemene directie personeel en financiën Algemene directie bibliotheek, onderzoek en documentatie Algemene directie infrastructuur Algemene directie  vertaling  Directie tolken
Directie personeel en personeelsadministratie Directie bibliotheek Directie gebouwen Directie A  taaleenheden  CS-ET-ES-FR-HU-LT-MT-NL-PL-RO-SL Directie  protocol en bezoeken
 Directie begroting en boekhouding Algemene directie vertaling Directie logistiek Directie B  taaleenheden  BG-DA-DE-EL-EN-FI-HR-IT-LV-PT-SL-SV Directie communicatie
    Directie informatietechnologie   Juridisch adviseur administratieve zaken

.