Diensten

Grafisch organogram

Alle diensten van de instelling vallen onder de griffier van het Hof, onder gezag van de president van het Hof.

De diensten zijn in hoofdzaak in drie pijlers onderverdeeld: de diensten voor administratieve ondersteuning, die onder het directoraat-generaal Administratie vallen, de talendiensten, die onder het directoraat-generaal Meertaligheid vallen, en de informatiediensten, die onder het directoraat-generaal Informatie vallen.

De directie Onderzoek en Documentatie en de directie Protocol en Bezoeken zijn direct aan de griffier van het Hof verbonden.

Deze diensten ondersteunen de twee rechtsprekende instanties, die daarnaast elk over hun eigen griffie beschikken om te zorgen voor een goed verloop van de zaken alsook voor de inontvangstneming, kennisgeving en bewaring van alle processtukken.

Voor meer informatie: