Informatiebrochures

Sinds 1952 zorgt het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) ervoor dat het recht van de Europese Unie in de lidstaten wordt nageleefd en correct wordt toegepast. Het heeft in de loop van de tijd uitspraak gedaan in meerdere zaken waardoor de Europese integratie is versterkt en tegelijkertijd aan de burger steeds verder gaande rechten zijn toegekend, met name op het gebied van de gezondheidszorg. Op de volgende bladzijden worden verschillende belangrijke arresten van het Hof over dit onderwerp besproken.

Sinds 1952 zorgt het Hof van Justitie van de Europese Unie ervoor dat het Unierecht in de lidstaten wordt nageleefd en juist wordt toegepast. Het Hof heeft in zijn rechtspraak de Europese integratie versterkt en de burgers steeds meer rechten toegekend. Op de volgende bladzijden worden enkele belangrijke uitspraken van het Hof over de rechten van vliegtuigpassagiers besproken.

Sinds 1952 ziet het Hof van Justitie van de Europese Unie toe op de naleving en de juiste toepassing van het Unierecht in de lidstaten. In de loop der tijd heeft het Hof arresten gewezen die de Europese integratie hebben versterkt, en daarbij aan burgers – met name aan jongeren – almaar verderstrekkende rechten toegekend. Op de volgende bladzijden worden – per thema – enkele opmerkelijke arresten van het Hof besproken.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) ziet er sinds 1952 op toe dat het Unierecht in alle lidstaten wordt nageleefd en op juiste wijze wordt toegepast. In de loop der jaren heeft het Hof uitspraak gedaan in zaken waarmee de Europese integratie is versterkt en tegelijkertijd aan de burger – als consument in het bijzonder – steeds ruimere rechten zijn toegekend. In deze brochure worden per onderwerp enkele markante arresten van het Hof besproken. In elk van de zaken die hier worden belicht heeft het Hof die rechten niet zelf gecreëerd, maar deze afgeleid uit bepalingen van verordeningen of richtlijnen van de Unie, of verduidelijkt door dergelijke bepalingen uit te leggen.