Perscommuniqués

nr. 203/2018 : 14 december 2018
Arrest van het Gerecht in zaak T-400/10 RENV
Hamas/Raad
en fr
Externe betrekkingen

nr. 202/2018 : 13 december 2018
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-492/17
Rittinger e.a.
Steunmaatregelen van de Staten

nr. 201/2018 : 13 december 2018
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-385/17
Hein
DFON

nr. 200/2018 : 13 december 2018
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
De Schengengrenscode staat eraan in de weg dat Duitsland touringcarondernemingen bij grensoverschrijdende busverbindingen verplicht om het paspoort en de verblijfsvergunning van passagiers te controleren vóór hun binnenkomst op het Duitse grondgebied

nr. 199/2018 : 13 december 2018
Institutioneel recht
Het Hof vernietigt het arrest van het Gerecht van de EU voor zover de Europese Unie daarbij is veroordeeld tot de betaling van een schadevergoeding omdat meerdere ondernemingen in het kader van een buitensporig lang durende procedure bij het Gerecht van de EU bankgarantiekosten hadden gedragen

nr. 198/2018 : 13 december 2018
Milieu en consumenten
Het Gerecht van de Europese Unie wijst de door de steden Parijs, Brussel en Madrid ingestelde beroepen toe en verklaart de verordening waarbij de Commissie te hoge emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden voor de tests van nieuwe personen- en lichte bedrijfsvoertuigen heeft vastgesteld, gedeeltelijk nietig

nr. 197/2018 : 13 december 2018
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Advocaat-generaal Hogan stelt het Hof voor te oordelen dat de nieuwe Duitse regels die zoekmachines verbieden om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever fragmenten van persproducten aan te bieden, niet mogen worden toegepast

nr. 196/2018 : 13 december 2018
Arresten van het Gerecht in de zaken T-827/14,T-851/14
Deutsche Telekom/Commissie
Mededinging

nr. 195/2018 : 12 december 2018
Arrest van het Gerecht in zaak T-358/17
Mubarak/Raad
Externe betrekkingen

nr. 194/2018 : 12 december 2018
Arresten van het Gerecht in de zaken T-677/14,T-679/14,T-680/14,T-682/14,T-684/14,T-705/14,T-691/14
Servier/Commissie
Mededinging

Archief

De perscommuniqués zijn niet-officiële stukken bestemd voor de media en binden het Hof van Justitie niet