Perscommuniqués

nr. 62/2020 : 20 mei 2020
Energiebeleid
Het Gerecht van de Europese Unie verklaart de beroepen niet-ontvankelijk die door Nord Stream AG en Nord Stream 2 AG zijn ingesteld tegen richtlijn 2019/692, waarbij bepaalde regels voor de interne markt voor aardgas worden uitgebreid tot pijpleidingen uit derde landen

nr. 61/2020 : 14 mei 2020
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-129/19
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

nr. 60/2020 : 14 mei 2020
Arrest van het Hof van Justitie in de gevoegde zaken C-924/19 PPU, C-925/19 PPU
Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

nr. 59/2020 : 13 mei 2020
Steunmaatregelen van de Staten
Het Gerecht verwerpt de beroepen tegen het besluit van de Commissie waarbij de steun van Italië aan verschillende luchtvaartmaatschappijen die op Sardinië vliegen onrechtmatig is verklaard

nr. 58/2020 : 8 mei 2020
Perscommuniqué naar aanleiding van het arrest van het Duitse grondwettelijk hof van 5 mei 2020

nr. 57/2020 : 7 mei 2020
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-594/18 P
Oostenrijk/Commissie
Steunmaatregelen van de Staten

nr. 56/2020 : 7 mei 2020
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
De nabestaanden van de slachtoffers en de overlevenden van de schipbreuk van een onder de Panamese vlag varend schip kunnen bij de Italiaanse rechter een aansprakelijkheidsvordering instellen tegen de Italiaanse organisaties die dit schip hebben geclassificeerd en gecertificeerd

nr. 55/2020 : 30 april 2020
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-211/19
Készenléti Rendőrség
en fr hu
Vrij verkeer van personen

nr. 54/2020 : 30 april 2020
DISC
De Italiaanse belastingregeling die voortvloeit uit het Italiaans-Portugese verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing op inkomsten is niet in strijd met de beginselen van vrij verkeer en non-discriminatie

nr. 53/2020 : 30 april 2020
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
De weigering om een passagier te laten instappen op grond van de vermeende ontoereikendheid van diens reisdocumenten ontneemt die passagier niet zonder meer de bescherming waarin de verordening inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers voorziet

De perscommuniqués zijn niet-officiële stukken bestemd voor de media en binden het Hof van Justitie niet