Perscommuniqués

nr. 190/2018 : 7 december 2018
fr nl
Steunmaatregelen van de Staten
Het Gerecht verklaart het aan België opgelegde verbod om betalingen op grond van de garantieregeling voor de ARCO-coöperanten te verrichten nietig

nr. 189/2018 : 6 december 2018
Energiebeleid
Lidstaten mogen geen heffing opleggen over de export van elektriciteit die op hun grondgebied is geproduceerd

nr. 188/2018 : 6 december 2018
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-675/17
Preindl
Vrij verkeer van personen

nr. 187/2018 : 4 december 2018
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-621/18
Wightman e.a.
DGEN

nr. 186/2018 : 29 november 2018
Milieu en consumenten
Volgens advocaat-generaal Kokott zijn er redenen om aan te nemen dat de Belgische wet tot looptijdverlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2 werd vastgesteld zonder de vereiste voorafgaande milieubeoordelingen

nr. 185/2018 : 28 november 2018
Beschikking van de president van het Gerecht in zaak T-305/18 R
Klyuyev/Raad
Externe betrekkingen

nr. 184/2018 : 26 november 2018
Institutioneel recht
Brexit - Dertien Britse burgers die in andere lidstaten van de Unie dan het Verenigd Koninkrijk verblijven, hebben een verzoek ingediend tot nietigverklaring van het besluit dat machtiging verleent tot het openen van de brexit-onderhandelingen: dit verzoek is niet-ontvankelijk

nr. 183/2018 : 23 november 2018
Informatie
en fr

nr. 182/2018 : 22 november 2018
Arresten van het Gerecht in de zaken T-274/16,T-275/16
Saleh Thabet/Raad
Externe betrekkingen

nr. 181/2018 : 21 november 2018
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-29/17
Novartis Farma
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen

Archief

De perscommuniqués zijn niet-officiële stukken bestemd voor de media en binden het Hof van Justitie niet