Perscommuniqués

nr. 137/2018 : 20 september 2018
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-51/17
OTP Bank en OTP Faktoring
Milieu en consumenten

nr. 136/2018 : 20 september 2018
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-497/17
Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs
Landbouw en visserij

nr. 135/2018 : 19 september 2018
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
De kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk van zijn voornemen om zich uit de EU terug te trekken heeft niet tot gevolg dat de tenuitvoerlegging van een door deze lidstaat uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel moet worden geweigerd of uitgesteld

nr. 134/2018 : 19 september 2018
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-41/17
González Castro
SOPO

nr. 133/2018 : 19 september 2018
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-438/16 P
Commissie/Frankrijk en IFP Énergies nouvelles
Steunmaatregelen van de Staten

nr. 132/2018 : 13 september 2018
Arresten van het Gerecht in de zaken T-715/14, T-732/14,T-734/14,T-735/14,T-737/14,T-739/14,T-798/14,T-799/14
NK Rosneft e.a./Raad
Externe betrekkingen

nr. 131/2018 : 13 september 2018
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-369/17
Ahmed
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

nr. 130/2018 : 13 september 2018
Arrest van het Hof van Justitie in de gevoegde zaken C-54/17,C-55/17
Wind Tre
Vrijheid van vestiging

nr. 129/2018 : 13 september 2018
Arresten van het Hof van Justitie in de zaken C-358/16,C-594/16
UBS Europe e.a.
MARI

nr. 128/2018 : 12 september 2018
Vervoer
Bij annulering van een vlucht moet de luchtvaartmaatschappij ook de provisies terugbetalen die tussenpersonen bij de koop van tickets hebben ontvangen, voor zover zij op de hoogte was van deze provisies

Archief

De perscommuniqués zijn niet-officiële stukken bestemd voor de media en binden het Hof van Justitie niet