Perscommuniqués

nr. 50/2019 : 11 april 2019
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-254/18
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
Vrij verkeer van personen

nr. 49/2019 : 11 april 2019
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-482/17
Tsjechische Republiek/Parlement en Raad
Industriebeleid

nr. 48/2019 : 11 april 2019
Beginselen van gemeenschapsrecht
Advocaat-generaal Tanchev: het Hof zou moeten oordelen dat de Poolse wet over de verlaging van de pensioenleeftijd van de rechters van de hoogste rechterlijke instantie in strijd is met het EU-recht

nr. 47/2019 : 4 april 2019
Informatie
en fr

nr. 46/2019 : 4 april 2019
Arrest van het Hof van Justitie in de gevoegde zaken C-266/17 et C-267/17
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker en BVR Busverkehr Rheinland
de
Vervoer

nr. 45/2019 : 4 april 2019
Vervoer
Een luchtvaartmaatschappij is alleen verplicht om passagiers te compenseren voor een vertraging van drie uur of meer wanneer zij, ingeval een band van een luchtvaartuig is beschadigd door een schroef op de start of landingsbaan, niet alle beschikbare middelen heeft ingezet om de vertraging van de vlucht te beperken

nr. 44/2019 : 28 maart 2019
Steunmaatregelen van de Staten
Het Hof van Justitie verklaart het besluit van de Commissie volgens hetwelk de Duitse wet op hernieuwbare energie van 2012 (EEG 2012) staatssteun inhield, nietig

nr. 43/2019 : 28 maart 2019
Milieu en consumenten
Advocaat-generaal Tanchev stelt het Hof voor te oordelen dat Spanje heeft nagelaten om de wettelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om het Spaanse recht in overeenstemming te brengen met de richtlijn inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen

nr. 42/2019 : 27 maart 2019
Milieu en consumenten
Het herroepingsrecht van de consument bij een onlineaankoop is van toepassing op een matras waarvan de beschermfolie is verwijderd na levering

nr. 41/2019 : 26 maart 2019
Burgerschap van de Unie
Een minderjarige voor wie een Unieburger zorg draagt in het kader van het Algerijnse kafala-stelsel kan niet worden aangemerkt als een "rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn" van deze Unieburger

Archief

De perscommuniqués zijn niet-officiële stukken bestemd voor de media en binden het Hof van Justitie niet