Perscommuniqués

nr. 217/2021 : 2 december 2021
Beginselen van gemeenschapsrecht
Volgens advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona moeten de beroepen worden verworpen die Hongarije en Polen hebben ingesteld tegen het conditionaliteitsregime dat de Uniebegroting moet beschermen wanneer inbreuk wordt gemaakt op de beginselen van de rechtsstaat

nr. 216/2021 : 2 december 2021
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-319/20
Facebook Ireland
Beginselen van gemeenschapsrecht

nr. 215/2021 : 30 november 2021
Beschikkingen van de president van het Gerecht in de zaken T-710/21 R, T-711/21 R
Roos e.a./Parlement
fr
SANT

nr. 214/2021 : 30 november 2021
Voorrechten en immuniteiten
Wanneer een strafrechtelijke autoriteit vaststelt dat de president van de centrale bank van een lidstaat de handelingen waarnaar die autoriteit een onderzoek voert, duidelijk niet heeft verricht in zijn officiële hoedanigheid, kan de tegen hem ingestelde procedure worden voortgezet, aangezien de vrijstelling van rechtsvervolging dan niet van toepassing is

nr. 213/2021 : 26 november 2021
Beschikking van het Gerecht in zaak T-272/21 R II
Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement
es en fr
Institutioneel recht

nr. 212/2021 : 25 november 2021
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-437/19
État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables)
fr
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen

nr. 211/2021 : 25 november 2021
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Rechterlijke bevoegdheid om kennis te nemen van een verzoek tot echtscheiding: het Hof verduidelijkt de betekenis en de strekking van het begrip "gewone verblijfplaats" van een echtgenoot

nr. 210/2021 : 25 november 2021
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-102/20
StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen

nr. 209/2021 : 25 november 2021
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-488/20
Delfarma
Vrij verkeer van goederen

nr. 208/2021 : 23 november 2021
Externe betrekkingen
Het Hof bevestigt de handelingen van de Raad waarbij Hamas is gehandhaafd op de Europese lijst van terroristische organisaties

De perscommuniqués zijn niet-officiële stukken bestemd voor de media en binden het Hof van Justitie niet