Perscommuniqués

nr. 155/2018 : 11 oktober 2018
Aanwijzing van de eerste advocaat-generaal van het Hof van Justitie

nr. 154/2018 : 11 oktober 2018
Verkiezing van de presidenten van de kamers van drie rechters van het Hof van Justitie

nr. 153/2018 : 9 oktober 2018
Verkiezing van de presidenten van de kamers van vijf rechters van het Hof van Justitie

nr. 152/2018 : 9 oktober 2018
Mevrouw Rosario Silva de Lapuerta is verkozen tot vicepresident van het Hof van Justitie van de Europese Unie

nr. 151/2018 : 9 oktober 2018
De heer Lenaerts is herkozen tot president van het Hof van Justitie van de Europese Unie

nr. 150/2018 : 8 oktober 2018
Gedeeltelijke vervanging van de leden en ambtsaanvaarding van zes nieuwe leden van het Hof van Justitie

nr. 149/2018 : 4 oktober 2018
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-12/17
Dicu
SOPO

nr. 148/2018 : 4 oktober 2018
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-379/17
Società Immobiliare Al Bosco Srl
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

nr. 147/2018 : 4 oktober 2018
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-337/17
Feniks
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

nr. 146/2018 : 4 oktober 2018
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-242/17
L.E.G.O.
Milieu en consumenten

Archief

De perscommuniqués zijn niet-officiële stukken bestemd voor de media en binden het Hof van Justitie niet