Perscommuniqués

nr. 14/2019 : 14 februari 2019
Arrest van het Gerecht in de gevoegde zaken T-131/16, T-263/16
België/Commissie
en fr
Steunmaatregelen van de Staten

nr. 13/2019 : 14 februari 2019
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-630/17
Milivojević
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

nr. 12/2019 : 8 februari 2019
Arrest van het Gerecht in zaak T-647/17
Serendipity e.a./EUIPO - CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI)
Intellectuele en industriële eigendom

nr. 11/2019 : 7 februari 2019
Sociale zekerheid van migrerende werknemers
Het recht van de Unie vereist niet dat een persoon een werkzaamheid in loondienst in een lidstaat verricht om in aanmerking te komen voor gezinsbijslagen voor zijn kinderen die in een andere lidstaat wonen

nr. 10/2019 : 6 februari 2019
Ambtsaanvaarding van een nieuwe advocaat-generaal bij het Hof van Justitie

nr. 9/2019 : 6 februari 2019
Burgerschap van de Unie
Advocaat-generaal Wahl stelt het Hof van Justitie voor het beroep van Oostenrijk tegen de nieuwe Duitse snelwegheffing te verwerpen

nr. 8/2019 : 31 januari 2019
Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-55/18
CCOO
SOPO

nr. 7/2019 : 30 januari 2019
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-220/17
Planta Tabak
Vrijheid van vestiging

nr. 6/2019 : 29 januari 2019
Volgens advocaat-generaal Bot is de regeling voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten waarin de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada voorziet, verenigbaar met het Unierecht

nr. 5/2019 : 23 januari 2019
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-661/17
M.A. e.a.
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

Archief

De perscommuniqués zijn niet-officiële stukken bestemd voor de media en binden het Hof van Justitie niet