Sajtóközlemények

sz. 67/2019 : 2019. május 23.
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
A közjegyzői eljárásban részt vevő felek közös kérelmére öröklési bizonyítványt kiállító lengyel közjegyzők nem minősülnek "bíróságnak" az öröklési rendelet értelmében, következésképpen e bizonyítvány nem minősül öröklési ügyben hozott "határozatnak"

sz. 66/2019 : 2019. május 23.
a Törvényszék T-107/17. sz. ügyben hozott ítélete
Steinhoff és társai kontra EKB
Intézményi jog

sz. 65/2019 : 2019. május 21.
Tõke szabad mozgása
Magyarország a területén fekvő mezőgazdasági földterületeken közvetlenül vagy közvetetten más tagállambeli állampolgárok javára fennálló haszonélvezeti jogok megszüntetésével nem teljesítette a tőke szabad mozgásának elvéből és a Chartában biztosított tulajdonhoz való jogból eredő kötelezettségeit

sz. 64/2019 : 2019. május 16.
Állami támogatás
A Törvényszék megsemmisíti a Bizottságnak a kiskereskedelmi ágazatban kivetett lengyel adóra vonatkozó határozatait

sz. 63/2019 : 2019. május 14.
Szellemi és ipari tulajdon
Az Európai Unió Törvényszéke helybenhagyja a harmadik személy által lajstromoztatott "NEYMAR" védjegy törlését

sz. 62/2019 : 2019. május 14.
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
Érvényesek a menekültekről szóló irányelvben szereplő, a menekült jogállásnak a fogadó tagállam biztonságának vagy társadalmának védelmével összefüggő okok miatti visszavonásával és megadásának megtagadásával kapcsolatos rendelkezései

sz. 61/2019 : 2019. május 14.
SOPO
A tagállamoknak kötelezniük kell a munkáltatókat a napi munkaidő tartamának mérését lehetővé tevő rendszer bevezetésére

sz. 60/2019 : 2019. május 8.
a Bíróság C-486/18. sz. ügyben hozott ítélete
Praxair MRC
SOPO

sz. 59/2019 : 2019. május 8.
SOPO
A részmunkaidős munkavállalók öregségi nyugdíjának kiszámítására vonatkozó spanyol szabályozás ellentétes az uniós joggal, ha bebizonyosodik, hogy főként a női munkavállalókat érinti hátrányosan

sz. 58/2019 : 2018. május 8.
a Bíróság C-631/17. sz. ügyben hozott ítélete
Inspecteur van de Belastingdienst
Migráns munkavállalók szociális biztonsága

Archívum

A közlemények a sajtó részére készített nem hivatalos kiadványok, amelyek nem kötik a Bíróságot.