A tagok bemutatása
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Született 1954-ben; jogi diploma és jogi doktorátus (Katholieke Universiteit Leuven); Master of Laws, Master in Public Administration (Harvard University); tanársegéd (1979-1983), majd az európai jog tanára (1983-tól) a Leuveni Katholieke Universiteiten; jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán (1984-1985); tanár a College d'Europe-ban Brugge-ben (1984-1989); ügyvéd a brüsszeli ügyvédi kamarában (1986-1989); vendégprofesszor a Harvard Law Schoolon (1989); 1989. szeptember 25-től 2003. október 6-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 2003. október 7-től a Bíróság bírája; 2012. október 9-től 2015. október 7-ig a Bíróság elnökhelyettese; 2015. október 8-től a Bíróság elnöke.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

Született 1954‑ben; jogot végez (Universidad Complutense de Madrid); abogado del Estado Malagában; abogado del Estado a Közlekedési, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium, majd a Külügyminisztérium Jogi Szolgálatnál; az abogado del Estadók vezetője a Bíróság előtti ügyekért felelős állami jogi szolgálatnál és főigazgató‑helyettes az Abogacía General del Estado nemzetközi és közösségi jogi szolgálatánál (Igazságügyi Minisztérium); a közösségi igazságszolgáltatás rendszerének jövőjéről tanácskozó bizottság tagja; a spanyol küldöttség vezetője az „Elnökség barátai” elnevezésű, a Nizzai Szerződés alapján a közösségi igazságszolgáltatás rendszerének reformjával foglalkozó bizottságban és a Tanács „Bíróság” elnevezésű ad hoc bizottságában; a madridi École diplomatique‑ban a közösségi jog tanára; a Noticias de la Unión Europea folyóirat társszerkesztője; 2003. október 7‑től a Bíróság bírája; 2018. október 9-től az Bíróságának elnökhelyettese.

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

Született 1955 ben; a Metzi Egyetemen szerez jogi diplomát, az Institut d’études politiques de Paris n szerez diplomát; az École nationale d’administration volt hallgatója; az Államtanácson előadó (1982–1985), a kormány megbízottja (1985–1987 és 1992–1999), ülnök (1999–2000), majd a peres ügyek szekciója hatodik alszekciójának elnöke (2000–2006); jogi referens a Bíróságon (1987–1991); a munkaügyi és szakképzési miniszter kabinetigazgatója, az államminiszter kabinetigazgatója; közszolgálati és közigazgatási modernizációs miniszter (1991–1992); az Államtanács Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés melletti jogi szolgálatának vezetője (2001–2006); docens a Metzi Egyetemen (1988–2000), majd az Université de Paris I Panthéon Sorbonne on (2000 óta); több közigazgatási jogi, közösségi jogi és európai emberi jogi kiadvány szerzője; a Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme alapítója és szerkesztőbizottságának elnöke, a Bulletin juridique des collectivités locales társalapítója és szerkesztőbizottságának tagja, az intézményi és a területrendezési, városi és településjogi kutatócsoportok tudományos tanácsának elnöke; 2006. október 7 től a Bíróság bírája.

Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

Született 1949-ben; jogi tanulmányok (Ohridi Szent Kelemen Egyetem, Szófia); bíró a Blagoevgradi Elsőfokú Bíróságon (19183); bíró a Blagoevgradi Területi Bíróságon (1983-1986); a Legfelsőbb Bíróság bírája (1986-1991); alkotmánybíró (1991-2000); az Emberi Jogok Európai Bizottságának tagja (1997-1999); az Európa jövőjével foglalkozó Európai Konvent tagja (2002-2003); képviselő (2001-2006); megfigyelő az Európai Parlamentben; 2007. január 12-től a Bíróság bírája.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

Született 1959-ben; jogi tanulmányok (Groningeni Egyetem, 1977-1983); a jogtudományok doktora (Amszterdami Egyetem, 1995); jogi előadásokat tart a Maastrichti Egyetem jogi karán (1983-1987); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán (1987-1991); előadásokat tart az Amszterdami Egyetem jogi karának Európa Intézetében (1991-1995); a Tilburgi Egyetem jogi karán az európai jog egyetemi tanára (1995-2003); az Utrechti Egyetem jogi karán az európai jog egyetemi tanára és az Utrechti Egyetem Európa Intézete igazgató tanácsának tagja (2003 óta); több nemzeti és nemzetközi jogi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja; számos kiadvány szerzője; a Holland Királyi Tudományos Akadémia tagja; 2010. június 10-től a Bíróság bírája.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

született 1950-ben; jogi diploma az Athéni Egyetemen (1973); szociális jogi posztgraduális diploma (DEA) az Université de Paris II Panthéon-Sorbonne-on (1977); ügyvéd (1974–1980); nemzeti szakértő az Európai Közösségek Bizottságának jogi szolgálatánál (1988–1990), majd főtanácsos az V. „Foglalkoztatás, munkaügyi kapcsolatok, szociális ügyek” főigazgatóságon (1990–1994); vizsgáló, előadó, majd 1999-től tanácsos a görög Államtanácsnál; a görög Legfelsőbb Különbíróság tagja; a görög törvénytervezetek előkészítéséért felelős központi bizottság tagja (1996–1998); a görög kormány főtitkársága melletti jogi szolgálat igazgatója (1996–1998); az Európai Unió Törvényszékének bírája (1998–2010, 2004-től 2010-ig tanácselnök); a Közigazgatási Legfelsőbb Bírói Tanács tagja (2011–2012); a bírák és ügyészek illetményeivel kapcsolatos jogvitákat elbíráló különbíróság és a bírák ellen indított kereseteket elbíráló különbíróság tagja (2013–2014); az Emberi Jogok Európai Bíróságára bírónak jelölt személyekkel kapcsolatos szakértői tanácsadó testület tagja (2014–2015); az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékére bírónak jelölt személyeknek a feladatra való alkalmasságáról véleményt adó bizottság tagja (2012–2015); európai jogot oktat az Állami Bíró- és Ügyészképző Intézetben (1995–1996 és 2012–2015); 2015. október 7-től a Bíróság bírája.

Eugene Regan
Eugene Regan

született 1952-ben; politika- és gazdaságtudományi Master fokozat (1974), valamint gazdaságpolitikai Master fokozat (1975) a University College Dublinban; nemzetközi jogi és összehasonlító jogi Master fokozat a Brüsszeli Szabadegyetemen (1979), barrister a dublini Kings Inns ben (1985), gazdasági elemző a dublini Irish Farmers' Association-nél (1975-1976); az Irish Farmers' Association Európai Gazdasági Közösség melletti irodájának igazgatója (1976-1979); chief executive az Irish Meat Exporters Association-nél (1980-1984); politikai tanácsadó Peter Sutherland biztos mellett (1985-1988); az Agra Trading Ltd vezérigazgatója (1989-1995); barrister (1995-2005) Senior Counsel barrister (2005-től); a Seanad (az ír Parlament felsőháza) tagja (2007-2011); a Nemzetközi és Európai Ügyek Hivatala Ügyvédek Csoportjának elnöke és „Igazságügy" Csoportjának projektvezetője (1998-tól); 2015. október 7-től a Bíróság bírája.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

született 1971-ben; a Sziléziai Egyetemen és a brugge-i College of Europe-ban szerez jogi diplomát; jogi doktorátust szerez (2000); a jogtudományok habilitált doktora (2009); egyetemi tanár a jogtudományok területén (2013); Visiting Scholar a cambridge-i Jesus College-ban (1998), a Liège-i Egyetemen (1999) és a firenzei Európai Egyetemi Intézetben (2003); ügyvéd (2001–2008), az igazságügyminiszter melletti magánjogi kodifikációs bizottság nemzetközi magánjogi csoportjának tagja (2001–2008); a Trieri Európai Jogi Akadémia kuratóriumának tagja; a Nemzetközi Összehasonlító Jogi Akadémia tagja; a nemzetközi magánjoggal foglalkozó európai csoport (Groupe européen de droit international privé, GEDIP) tagja; a hatályos közösségi magánjogi kutatócsoport („Acquis Group”) tagja; az európai integrációs bizottság hivatalának helyettes államtitkára (2008–2009), majd a Külügyminisztérium helyettes államtitkára (2010–2013); jelentős számú ügyben a lengyel kormány meghatalmazottja az Európai Unió igazságszolgáltatási fórumai előtt; a lengyel küldöttség vezetője a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződésről folytatott tárgyalásokon; több jogi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja; számos európai jogi és nemzetközi magánjogi kiadvány szerzője; 2013 október 23-tól a Bíróság főtanácsnoka.

Marko Ilešič
Marko Ilešič
Született 1947-ben; jogi doktorátust szerez (Ljubljanai Egyetem); összehasonlító jogi képzés (Strasbourgi és Coimbrai Egyetem); bírói szakvizsga; a polgári jog, a kereskedelmi jog és a nemzetközi magánjog egyetemi tanára; a Ljubljanai Egyetem jogi karának dékánhelyettese (1995-2001), majd dékánja (2001-2004); számos jogi kiadvány szerzője; a ljubljanai munkaügyi bíróság tiszteletbeli bírája és tanácselnöke (1975-1986); a szlovén sportügyi bíróság elnöke (1978-1986); a ljubljanai tőzsde választottbíróságának elnöke; a jugoszláv, majd a szlovén kereskedelmi kamara bírája (1991-ig, illetve 1991 óta); a párizsi nemzetközi kereskedelmi kamara választottbírája; az UEFA és a FIFA fellebbviteli bíróságának bírája; a Szlovén Jogászok Egyesületének elnöke (1993-2005); az International Law Association, a Comité maritime international és számos más nemzetközi jogi társaság tagja; 2004. május 11-től a Bíróság bírája.
Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

Született 1953-ban; politikatudományi diploma (1976), jogi diploma (1983), Koppenhágai Egyetem; tisztviselő az Igazságügyi Minisztériumban (1983-1985); a családi jog oktatója (1984-1991), majd docense (1991-1996) a Koppenhágai Egyetemen; az Advokatsamfund csoportvezetője (1985-1986); csoportvezető az Igazságügyi Minisztériumban (1986-1991); az ügyvédi kamara tagja (1991); osztályvezető (1991-1995), a rendészeti főosztály vezetője (1995-1999), a jogi főosztály vezetője (2000-2003) az Igazságügyi Minisztériumban; Dánia képviselője a K-4 Bizottságban (1995-2000), a Schengeni Központi Csoportban (1996-1998) és az Europol igazgatótanácsában (1998-2000); a Højesteret bírája (2003-2006); 2006. január 11-től a Bíróság bírája.

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

született 1957‑ben; jogi diploma a Lisszaboni Egyetemen (1980); jogi mesterfokozat a Lisszaboni Egyetemen (1986); a jogtudományok doktora a Lisszaboni Új Egyetemen (2003); jogtudományi tanársegéd a Lisszaboni Egyetemen (1981–1986); jogász‑nyelvész (1986–1987) és jogász‑lektor (1987–1990) a Bíróságon; jogi referens az Elsőfokú Bíróságon (1990–1996); meghívott egyetemi tanár a Saar‑vidéki Egyetem (Németország) európai tanulmányi intézetében (1987–1996); a személyeknek az európai térségen belüli szabad mozgásával kapcsolatos ügyek nemzeti koordinátora, külügyminisztérium, Portugália (1996–1999); a Tanács K4 bizottságának és a schengeni megállapodások állandó egyeztetési struktúrája központi csoportjának tagja (1996–1999); tanársegéd és jogtudományi doktorandusz a Lisszaboni Új Egyetemen (1999–2003); jogtudományi adjunktus a Lisszaboni Új Egyetemen (2003–2008); jogtudományi docens a Lisszaboni Új Egyetemen (2008–2018); az Európai Unión belül a munkavállalók szabad mozgása és a szociális biztonsági koordináció területein független szakértőket egyesítő FreSsco hálózat (2004–2017), valamint az európai bevándorlás‑ és menekültügyi jogi tanulmányokkal foglalkozó Odysseus akadémiai hálózat (2004–2018) portugál tagja; az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatótanácsának tagja (2015–2018); számos publikáció szerzője; 2018. október 8‑tól a Bíróság bírája.

Andreas Kumin
Andreas Kumin

született 1965-ben; jogi diploma és jogi doktorátus a Grazi Egyetemen, Ausztria (1990); fordítástudományi diploma a Grazi Egyetemen (1988); közigazgatás-tudományi diploma az École nationale d’administration-on, Franciaország (1992); tisztviselő a Külügyminisztérium jogi szolgálatán, valamint gazdasági és európai integrációs politikai főosztályán, Ausztria (1990–1994); tanácsos Ausztriának az Egyesült Nemzetek Szervezete és szakosított intézményei melletti állandó képviseletén Genfben, Svájc (1994–2000); a Külügyminisztériumban „az Európai Unió első pillérével összefüggő jogi kérdésekért felelős egységˮ vezetője (2000–2005); professzor a Grazi Egyetem európai jogi intézetében (2014 októbere óta); az Európai, Integrációs és Külügyekért Felelős Szövetségi Minisztérium európai jogi osztályának vezetője, Ausztria (2005–2019); óraadó az Innsbrucki Egyetem európai és nemzetközi jogi intézetében, Ausztria (2007 óta); oktató a bécsi Nemzetközi Tanulmányok Iskolájában, Ausztria (2012 óta); számos publikáció szerzője; 2019. március 20-tól a Bíróság bírája.

Nils Wahl
Nils Wahl

Született 1961‑ben; jogi doktorátus, Stockholmi Egyetem, Svédország (1995); docens és az európai jog Jean Monet professzora (1995); az európai jog professzora, Stockholmi Egyetem (2001); egy oktatási alapítvány főigazgatója (1993‑2004); a Nätverket för europarättslig forskning (közösségi jogi kutatási hálózat) elnevezésű svéd egyesület elnöke (2001‑2006); a Rådet för konkurrensfrågor (versenyjogi kérdésekért felelős tanács, Svédország) tagja (2001‑2006); a Törvényszék bírája (2006‑2012); 2012. november 28-tól 2019. február 6‑ig a Bíróság főtanácsnoka; 2019. október 7‑től a Bíróság bírája.

Juliane Kokott
Juliane Kokott

Született 1957-ben; jogi tanulmányok (a Bonni és a Genfi Egyetemen); LL.M. (American University/Washington D.C.); jogi doktorátus (Heidelbergi Egyetem, 1985; Harvard Egyetem, 1990); vendégprofesszor a Berkeley Egyetemen (1991); a német és külföldi közjog, a nemzetközi jog és az európai jog tanára az Augsburgi (1992), a Heidelbergi (1993) és a Düsseldorfi (1994) Egyetemen; a német bíró helyettese az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) nemzetközi békéltető és választottbíróságán; a Globális Változásokról szóló szövetségi tanácsadó bizottság alelnöke (WBGU, 1996); a nemzetközi jog, a nemzetközi kereskedelmi és az európai jog egyetemi tanára a St. Galleni Egyetemen (1999); a St. Galleni Egyetem nemzetközi és európai kereskedelmi jogi intézetének igazgatója (2000); a St. Galleni Egyetem kereskedelmi jogi posztgraduális programjának igazgatóhelyettese (2001); 2003. október 7-től a Bíróság főtanácsnoka.

Endre Juhász
Endre Juhász

Született 1944-ben; a Szegedi Tudományegyetemen (Magyarország) szerez jogi diplomát (1967); jogi szakvizsga (1970); összehasonlító jogi posztgraduális tanulmányokat folytat a Strasbourgi Egyetemen (1969, 1970, 1971, 1972); a Külkereskedelmi Minisztérium jogi osztályának munkatársa (1966-1974); a jogszabály-előkészítő osztály vezetője (1973-1974); a brüsszeli magyar nagykövetség kereskedelmi kirendeltségének titkára, közösségi kérdésekkel foglalkozik (1974-1979); a Külkereskedelmi Minisztérium osztályvezetője (1979-1983); a washingtoni magyar nagykövetség kereskedelmi alkirendeltségének vezetője, Egyesült Államok (1983-1989); a Külkereskedelmi Minisztérium, majd a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának főosztályvezetője (1989-1991); főtárgyaló a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint azok tagállamai közötti társulási megállapodás megkötésére irányuló tárgyalások során (1990-1991); a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának főosztályvezetője, a tárca Európai Ügyek Hivatalának vezetője (1992); a tárca közigazgatási államtitkára (1993-1994); államtitkár, az Európai Ügyek Hivatalának vezetője, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium címzetes államtitkára (1994); a Magyar Köztársaság Európa Unióhoz akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete (1995 januárjától 2003 májusáig); a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása érdekében folytatott tárgyalásokat főtárgyalóként vezeti (1998 júliusától 2003 áprilisáig); az európai uniós koordinációért felelős tárca nélküli miniszter (2003 májusától); 2004. május 11-től a Bíróság bírája.

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

Született 1962 ben; tanulmányok Bonnban, Genfben és Párizsban; jogi államvizsga és szakvizsga (1986 és 1992); jogi doktorátus (Bonni Egyetem, 1988); nemzetközi közigazgatási diploma (École nationale d'administration, 1990); habilitáció (Bonni Egyetem, 1996); a német közjog és az európai jog professzora (1996–2003), dékán a Bochumi Ruhr Egyetem jogi karán (2000–2001); a német közjog és az európai jog professzora (Kölni Egyetem, 2003–2006); a közjogi és közigazgatás-tudományi intézet igazgatója (2006); vendégprofesszor a Fletcher School of Law and Diplomacyn (2000), a François Rabelais Egyetemen (Tours, 2001–2006) és az Université de Paris I Panthéon Sorbonne on (2005–2006); doctor honoris causa a François Rabelais Egyetemen (Tours, 2010); 2006. október 7 től a Bíróság bírája. 

Camelia Toader
Camelia Toader

Született 1963-ban; jogot végez (1986), a jogtudományok doktora (1997) (Bukaresti Egyetem); fogalmazó a Buftea-i elsőfokú bíróságon (1986–1988); bíró a Bukaresti 5. kerületi elsőfokú bíróságon (1988–1992); a bukaresti ügyvédi kamara tagja (1992); a polgári jog és az európai kötelmi jog oktatója (1992–2005), majd 2005-től egyetemi tanára a Bukaresti Egyetemen; több alkalommal kutató, illetve doktori tanulmányokat folytat a hamburgi nemzetközi magánjogi Max Planck Intézetben (1992. és 2004. között); az Igazságügyi Minisztériumban az európai integrációs főosztály vezetője (1997–1999); bíró a Semmítőszéken (1999–2007); vendégprofesszor a Bécsi Egyetemen (2000. és 2011); a közösségi jog oktatója a Nemzeti Bíróképző Intézetben (2003. és 2005–2006); több jogi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja; 2010-től a Nemzetközi Összehasonlító Jogi Akadémia ideiglenes, majd 2017-től teljes jogú tagja; a Román Akadémia Jogi Kutatóintézete Európai Jogi Tanulmányok Központjának tiszteletbeli kutatója; 2007. január 12-től a Bíróság bírája.

Marek Safjan
Marek Safjan

Született 1949-ben; jogtudományi doktor (Varsói Egyetem, 1980); a jogtudományok habilitált doktora (Varsói Egyetem, 1990); címzetes egyetemi tanár a jogi karon (1998); a Varsói Egyetem Polgári Jogi Intézetének igazgatója (1992-1996); a Varsói Egyetem rektorhelyettese (1994-1997); az Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française lengyel szekciójának főtitkára (1994-1998); Lengyelország képviselője az Európa Tanács bioetikai bizottságában (1991-1997); az Alkotmánybíróság bírája (1997-1998), majd elnöke (1998-2006); a Nemzetközi Összehasonlító Jogi Akadémia tagja (1994 óta), majd alelnöke (2010 óta), a Nemzetközi Jogi, Etikai és Tudományos Egyesület tagja (1995 óta), a Lengyel Helsinki Bizottság tagja; a Lengyel Művészeti és Bölcsészettudományi Akadémia tagja; az Európa Tanács főtitkára által odaítélt pro merito érdemérem (2007); számos publikáció szerzője a polgári jog, orvosi jog és európai jog területén; a firenzei Európai Egyetemi Intézet (European University Institute) tiszteletbeli doktora (doctor honoris causa) (2012); 2009. október 7-től a Bíróság bírája.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Született 1951-ben; a jogtudományok doktora (Pozsonyi Egyetem); a Pozsonyi Elsőfokú Bíróság bírája; a polgári jogi ügyekben eljáró fellebbviteli bíróság bírája és a Pozsonyi Fellebbviteli Bíróság alelnöke; az Igazságügyi Minisztérium jogi intézete polgári és családjogi tagozatának tagja; a kereskedelmi jogi ügyekben eljáró Legfelsőbb Bíróság helyettes bírája; az Emberi Jogok Európai Bizottságának tagja (Strasbourg); alkotmánybíró (2000-2004); 2004. május 12-től 2009. október 6-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 2009. október 7-től a Bíróság bírája.

Siniša Rodin
Siniša Rodin

Született 1963 ban; jogi doktori fokozat (Ph.D.) a Zágrábi Egyetemen (1995); LL.M. fokozat a University of Michigan Law Schoolon (1992); Fulbright Fellow és Visiting Scholar a Harvard Law Schoolon (2001-2002); 1987 től tanársegéd, majd egyetemi tanár a Zágrábi Egyetem Jogtudományi Karán; 2006 tól Jean Monnet tanszékvezető, illetve 2011 től ad personam Jean Monnet tanszékvezető; meghívott professzor a Cornell Law Schoolon (2012); a horvát alkotmány reformját előkészítő bizottság tagja, az Európai Unióhoz való csatlakozással foglalkozó munkacsoport elnöke (2009-2010); a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására irányuló tárgyalásokon részt vevő horvát küldöttség tagja (2006-2011); számos publikáció szerzője; 2013. július 4 től a Bíróság bírája.

François Biltgen
François Biltgen

Született 1958 ban; jogi diploma (1981) és közösségi jogi DEA (1982) az Université de droit d'économie et de sciences sociales à Paris II n; diploma az Institut d'études politiques de Paris n (1982); a luxemburgi ügyvédi kamara tagja (1987-1999); a luxemburgi Képviselőház tagja (1994-1999); Esch sur Alzette önkormányzati képviselőtestületének tagja (1987-1999); Esch sur Alzette városi tanácsának tagja (1997-1999); az Európai Unió Régiók Bizottsága melletti luxemburgi küldöttség póttagja (1994-1999); munkaügyi és foglalkoztatási miniszter, vallásügyi miniszter, a parlamenti kapcsolatokért felelős miniszter, távközlésért felelős miniszter (1999-2004); munkaügyi és foglalkoztatási miniszter, vallásügyi miniszter, kulturális, felsőoktatási és kutatási miniszter (2004-2009); igazságügyi miniszter, a közszolgálatért és a közigazgatás reformjáért felelős miniszter, felsőoktatási és kutatási miniszter, távközlési és tömegtájékoztatási miniszter, vallásügyi miniszter (2009-2013); a bolognai folyamat miniszteri értekezletének társelnöke 2005 ben és 2009 ben; az Európai Űrügynökség miniszteri értekezletének társelnöke (2012-2013); 2013. október 7 től a Bíróság bírája.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

Született 1962-ben; a Tartui Egyetemen szerez jogi diplomát (1981-1986); az államügyész mellett dolgozik Tallinban (1986-1991); észt diplomataképző diploma (1991-1992); jogtanácsos (1991-1993) és főtanácsos a Kereskedelmi és Iparkamarában (1992-1993); a Tallinni Fellebbviteli Bíróság bírája (1993-2004); European Master emberi jogok és demokratizálás témakörében a Padovai és Nottinghami Egyetemeken (2002-2003); 2004. május 12-től 2013. október 23-ig a Törvényszék bírája;2013 . október 23-től a Bíróság bírája.

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

Született 1964‑ben; közösségi jogi DEA (1987) és jogi doktorátus (1991) az université Panthéon‑Assason; előadó a centre de formation permanente à l'université Panthéon‑Assason; a ciprusi ügyvédi kamara tagja (1993‑tól); a külügyminisztérium szaktanácsadója európai ügyekben (1996–1999); a Ciprus Európai Unióhoz való csatlakozására irányuló tárgyalásokon részt vevő tárgyalócsoport tagja (1998–2003); a Köztársaság jogi szolgálatánál uniós jogi tanácsadó (1999–2002); a ciprusi kérdés általános rendezésére irányuló tárgyalásokon részt vevő ciprusi görög küldöttségek tagja (2002–2014); a Köztársaság vezető jogtanácsosa (2002–2007) majd vezető jogi főtanácsosa (2007–2014) és a Köztársaság jogi szolgálatánál az európai jogi főosztály vezetője (2003–2014); a ciprusi kormány meghatalmazottja az Európai Unió igazságszolgáltatási fórumai előtt (2004–2014); 2014. október 8‑tól a Bíróság bírája.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

született 1950-ben; jogi diploma a Sevillai Egyetemen és a Granadai Egyetemen (1967-1972); államügyész a Palma de Mallorca-i Törvényszék és a Sevillai Törvényszék mellett (1977-1982); bíró az Andalúziai Legfelsőbb Bíróság közigazgatási kollégiumában, a Nemzeti Törvényszéken és a Kanári-szigetek Legfelsőbb Bíróságán (1982-1989); a Cantabriai Legfelsőbb Bíróság közigazgatási kollégiumának elnöke (1989-1994); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán (1995-1999); az Európai Unió Államtanácsainak és Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságainak Szövetsége (ACA-Europe) igazgatótanácsának tagja (2006-2014); a központi választási bizottság tagja (2012-2015); a spanyol Legfelsőbb Bíróság közigazgatási kollégiumának bírája (1999-2015); 2015. október 7-től a Bíróság főtanácsnoka.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

született 1964-ben; jogi Master fokozat az Aarhusi Egyetemen (1991); európai jogi Master fokozat a Collège d'Europe-ban Bruges-ben (1993); óraadó az Aarhusi Egyetemen (1991-1993) és a Koppenhágai Egyetemen (1999-2001); vendégoktató a Koppenhágai Egyetemen és az Aalborgi Egyetemen (2008-tól); ügyvéd a dán ügyvédi kamarában (1995); jogi referens az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságán (1994-1999); államügyész a Koppenhágai Ügyészségen (1999-2000) és a rendőrségi körzetek felügyelője (2004-2006); az Európai Unió Alapjogi Chartájának előkészítő tárgyalásai során a dán miniszterelnök képviselője melletti jogi tanácsadó (1999-2000); osztályvezető az Európai Jogi Hivatalnál (1999-2000); osztályvezető az Európai Jogi és Emberi Jogi Hivatalnál (2000-2001), valamint osztályvezető az Igazságügyi Minisztérium Tulajdonjogi és Kötelmi Jogi Hivatalánál (2001-2006); a dán kormány által kinevezett fogyasztóvédelmi ombudsman (2006-2014); a koppenhágai Østre Landsret bírája (2015); 2015. október 7-től a Bíróság főtanácsnoka.

Michal Bobek
Michal Bobek

született 1977-ben; jogi Master fokozat és nemzetközi kapcsolatok Master fokozat (prágai Károly Egyetem); angol jogi és európai uniós jogi diploma (Cambridge-i Egyetem); Magister Juris (Oxfordi Egyetem, St. Edmund Hall); jogi doktorátus (Európai Egyetemi Intézet, Firenze); tanulmányok a Brüsszeli Szabadegyetemen és a Queensland-i Egyetemen (Ausztrália); jogi referens a Cseh Köztársaság Közigazgatási Legfelsőbb Bíróságának elnöke mellett (2005-2009), majd ugyanezen Bíróság kutatási és dokumentációs szervezeti egységének vezetője (2008-2009); képesítést szerez a bírói hivatás gyakorlására a Cseh Köztársaságban (2009); az Oxfordi Egyetem Európai Jogi és Összehasonlító Jogi Intézetében óraadó (2011-2012) és kutató (2013-2016); tanár a Collège d'Europe-ban Bruges-ben (2013-2015); a Cseh Nemzeti Bank fellebbezési tanácsának tagja (2013-2015); az Emberi Jogok Európai Bíróságának ad hoc bírája (2013-2015); a cseh európai jogi és összehasonlító jogi egyesület társalapítója és elnöke; óraadó és vendégoktató számos európai és más egyetemen; az európai uniós jog, az európai emberi jogok, az összehasonlító (köz)jog és a jogbölcselet területén számos publikáció szerzője; 2015. október 7-től a Bíróság főtanácsnoka.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

született 1952-ben; jogi diploma a szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetemen (1975); a jogtudományok doktora (1979); tanársegéd (1977–1984), adjunktus (1984–1990), majd egyetemi tanár a szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetemen (1990–2013); a szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetem Jogtudományi Karának dékánja (1988–1991); a bolgár Nemzetgyűlés jogalkotási bizottságának tagja (1995–1997); a Bulgáriai Új Egyetem Jean Monnet tanszékének vezetője (2002–2005); a Bulgária elnöke melletti jogi tanácsadó bizottság elnöke (2002–2003); bíró (2003–2009), majd elnök (2009–2012) a bolgár Alkotmánybíróságon; az Ohridi Szent Kelemen Egyetem Jogtudományi Karán az alkotmányjogi tanszék vezetője (2013–2016); az Európa Tanács Velencei Bizottságának tagja (2006–2016) és elnökhelyettese (2013–2015); a Bulgária ombudsmanja melletti alkotmányjogi bizottság tagja (2015–2016); több jogi folyóirat szerkesztője; számos jogi publikáció szerzője; 2016. szeptember 19-től a Bíróság főtanácsnoka.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

született 1954‑ben; jogi diploma a Máltai Tudományegyetemen (1977); Master of Laws fokozat a Londoni Egyetemen (1979); a jogtudományok doktora a Cambridge‑i Egyetemen (1982); az Ealing College of Higher Education oktatója (1982–1984); az Exeteri Egyetem oktatója (1984–1990); a Londoni Egyetem, Queen Mary and Westfield College vezető oktatója (1990–1993); jogi tanácsadó a magánszektorban, majd a máltai parlamentben (1993–2016); egyetemi tanár, valamint az európai jogi és összehasonlító jogi tanszék vezetője a Máltai Tudományegyetemen (1993–2016); a Máltai Tudományegyetem Dokumentációs és Kutatási Központjának igazgatója (1993–2016); a máltai európai jogi egyesület elnöke; számos publikáció szerzője; a Törvényszék bírája (2016–2018); 2018. október 8‑tól a Bíróság bírája.

Lucia Serena Rossi
Lucia Serena Rossi

született 1958‑ban; jogi diploma a Bolognai Egyetemen (1982); az európai uniós jog oktatója a Bolognai Egyetemen; az európai jog kutatásával foglalkozó nemzetközi központ igazgatója a Bolognai Egyetemen; a bolognai ügyvédi kamara tagja; a nemzetközi jog docense az Urbinói Egyetemen (1997–2000); a nemzetközi jog és az európai uniós jog olasz társaságának elnökhelyettese (2009–2010); a Politika‑ és Jogtudományok Kínai Egyeteme Kína–EU Jogtudományi Iskolája közös irányítóbizottságának tagja (2011–2013); az Európai Jogi Akadémia irányítóbizottságában az olasz kormány képviselője (2015–2018); számos publikáció szerzője; 2018. október 8‑tól a Bíróság bírája.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

született 1958‑ban; jogi diploma a University College, Dublinban (LL.M. 1981‑ben); a jogtudományok doktora a University College, Dublinban (LL.D. 1997‑ben); jogi diploma a University of Pennsylvanián (LL.M. 1982‑ben); barrister‑at‑law az Honorable Society of King’s Innsben, Dublinban (1984); a jogtudományok doktora a Trinity College‑ben, Dublinban (Ph.D. 2001‑ben); a jogtudományok docense a Trinity College‑ben, Dublinban (1982–2007); junior counsel az írországi ügyvédi kamarában (1987–1997); senior counsel az írországi ügyvédi kamarában (1997–2010); az írországi High Court bírája (2010–2014); az írországi Court of Appeal bírája (2014–2018); számos publikáció szerzője; 2018. október 8‑tól a Bíróság főtanácsnoka.

Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

született 1959‑ben; jogi diploma a Palermói Egyetemen (1982); az alkotmányjog oktatója a Palermói Egyetemen; az alkotmányjog és a versenyjog oktatója a római LUISS Guido Carli Egyetemen; az olasz kormány jogi tanácsadója (1993–1996); a közjog oktatója a Cagliari Egyetemen (1986–1997); a Szicília tartomány különleges jogállásának alkalmazásával foglalkozó bizottság elnöke (1998–2002); az olasz egészségügyi miniszter jogi tanácsadója (2008–2011); az alapvető közszolgáltatások területén a sztrájkhoz való jog biztosításáért felelős bizottság tagja, majd elnöke (2006–2011); a verseny biztosításáért és a piac felügyeletéért felelős olasz hatóság elnöke (2011–2018); a köztársasági elnök által 2013 áprilisában az intézményi, gazdasági és szociális reformokért felelős bizottság tíz szakértőjének egyikeként kijelölt tag, ugyanezen év júniusában pedig azon szakértői csoportnak a miniszterelnök által kinevezett tagja, amelyet az alkotmányos reformokra irányuló tervezet előterjesztésére kértek fel; számos publikáció szerzője a közjog, alkotmányjog, közigazgatási jog és versenyjog területén; 2018. október 8‑tól a Bíróság főtanácsnoka.

Irmantas Jarukaitis
Irmantas Jarukaitis

született 1973‑ban; jogi diploma a Vilniusi Egyetemen (1992–1997); a jogtudományok doktora a Vilniusi Egyetemen (2008); tanársegéd, majd docens a Vilniusi Egyetem jogtudományi karán (1999–2018); a litván igazságügyi minisztérium európai jogi részlegén főosztályvezető (2002–2003), majd helyettes államtitkár (2004–2010); Litvánia legfelsőbb közigazgatási bíróságának bírája (2010–2018); Litvánia legfelsőbb közigazgatási bíróságának elnökhelyettese (2012–2017); Litvánia legfelsőbb közigazgatási bíróságának megbízott elnöke (2015–2017); számos publikáció szerzője az európai jog és az alkotmányjog területén; a litván európai jogi egyesület társalapítója és tagja; 2018. október 8‑tól a Bíróság bírája.

Priit Pikamäe
Priit Pikamäe

született 1973‑ban; jogi diploma (Tartui Egyetem és Poitiers‑i Egyetem); a jogtudományok doktora (Tartui Egyetem, 2006); a külügyminisztérium konzuli részlege 7. sz. irodájának vezetője, Észtország (1995–1996); az igazságügyi minisztérium büntetőjogi részlegének vezetője (1996–2001); bíró a tallini bíróságon (2001–2002); bíró a tallini fellebbviteli bíróságon (2002–2006); bíró a legfelsőbb bíróságon (2006–2009); a legfelsőbb bíróság büntetőjogi tanácsának elnöke (2010–2013); az Emberi Jogok Európai Bíróságának ad hoc bírája (2010–2016); a legfelsőbb bíróság elnöke (2013–2019); a bíróságok és a fellebbviteli bíróságok igazgatásáért felelős tanács elnöke (2013–2019); az Európai Unió Legfelsőbb Bíróságai Elnökei Hálózatának elnöke (2017–2019); meghívott professzor és az akadémiai tanács tagja a Tartui Egyetem jogtudományi karán; az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmére létrehozott észt egyesület alapító tagja; az Észt Tudományos Akadémián működő alkotmányjogi alap tanácsának tagja; az észtországi jogakadémiai egyesület tagja; számos publikáció szerzője; 2019. február 6‑tól a Bíróság főtanácsnoka.

Niilo Jääskinen
Niilo Jääskinen

Született 1958-ban; jogi diploma (1980); jogi Master-képzés (1982) és doktori fokozat a Helsinki Egyetemen, Finnország (2008); előadásokat tart a Helsinki egyetemen (1980‑1986); a rovaniemi elsőfokú bíróság (Finnország) jogi referense és ideiglenes bírája (1983‑1984); a finn Igazságügyi Minisztérium jogtanácsosa (1987‑1989), majd európai jogi osztályának vezetője (1990‑1995); a finn Külügyminisztérium jogtanácsosa (1989‑1990); a finn parlament Nagybizottságának európai ügyekért felelős tanácsosa és titkára (1995–2000); a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (Finnország) ideiglenes bírája (2000. júliustól 2002. decemberig), majd bírája (2003. januártól 2009. szeptemberig); a jogi és intézményi kérdések felelőse a Finn Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása érdekében folytatott tárgyalásokon; 2009. október 7‑től 2015. október 7‑ig a Bíróság főtanácsnoka; a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság bírája (2015‑2019); a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság elnökhelyettese (2018-2019); 2019. október 7‑től a Bíróság bírája.

Jean Richard de la Tour
Jean Richard de la Tour

Született 1959‑ben; jogi mesterfokozat az Université Paris II-n (1982); bírói és ügyészi szakmai képzés, École nationale de la magistrature, Franciaország (1984-1986); a Limoges-i általános hatáskörű elsőfokú bíróság bírája (1986-1988); az igazságügyi minisztérium központi igazgatásának bíró tagja (1988-1996); tanácsadó referens a Semmítőszéken, Franciaország (1996-2004); ítéletlektor az Európai Közösségek Bíróságán (2004-2006); jogi referens az Európai Unió  Bíróságán, P. Lindh majd C. G. Fernlund kabinetjében (2006-2012); főtanácsnok a Semmítőszék szociális kollégiuma mellett és különleges tanácsadó a Semmítőszék főügyésze mellett (2012-2017); első főtanácsnok a Semmítőszék kereskedelmi, pénzügyi és gazdasági kollégiuma mellett (2017-2020); a Semmítőszék jelentésekért és tanulmányokért felelős bizottságának tagja (1998-2002); a Semmítőszék büntetőítéletek felülvizsgálatáért felelős bizottságának tagja (1999-2004); az Institut national des formations notariales igazgatótanácsának elnöke, Franciaország (2016-2020); 2020. március 23-tól a Bíróság főtanácsnoka.

Athanasios Rantos
Athanasios Rantos

született 1953-ban; jogi diploma az Athéni Egyetemen (Görögország) (1976); mesterfokozat európai jogi szakirányon a Brüsszeli Szabadegyetemen (Belgium) (1990); Fellow a genfi (Svájc) és strasbourgi (Franciaország) Nemzetközi Emberi Jogi Intézetben (1992); ügyvéd Athénban (1978–1979); fogalmazó, beadványelemző, tanácsos, elnökhelyettes, majd 2020 februárjától elnök a görög államtanácsnál (1979–2020); több törvénytervezet-előkészítő bizottság elnöke és a görög törvénytervezetek előkészítéséért felelős központi bizottság tagja; oktató a nemzeti közigazgatási akadémián (Görögország); az európai jog és a közigazgatási jog oktatója az állami bíró- és ügyészképző intézetben (Görögország) (1995–2016); a felsőoktatási intézmények oktatói fegyelmi tanácsának elnöke (több ízben 2011 és 2020 között); a bírák ellen indított kereseteket elbíráló különbíróság elnöke (több ízben 2011 és 2020 között); a közigazgatási legfelsőbb bírói tanács tagja, majd elnöke (több ízben 1996 és 2020 között); a különös hatáskörű legfelsőbb bíróság (Görögország) tagja (több ízben 2000 és 2020 között); számos publikáció szerzője; 2020. szeptember 10-től a Bíróság főtanácsnoka.

Ineta Ziemele
Ineta Ziemele

Született 1970-ben; jogi diploma a Lett Tudományegyetemen (1993); posztgraduális tanulmányok az Aarhusi Egyetemen (Dánia) az amerikai jogrendszer, az Európai Közösségek joga és politikája, valamint a politikatudományok területén (1993); nemzetközi jogi Master fokozat a Lundi Egyetemen (Svédország) (1994); jogi doktorátus a Cambridge-i Egyetemen (Egyesült Királyság) (1999); parlamenti asszisztens, a Lett Köztársaság Parlamentje (1990–1992); a Lett Köztársaság Parlamentjének külügyi bizottsága melletti tanácsadó (1992–1995); egyetemi tanársegéd a jog- és politikaelméleti tanszéken, valamint a nemzetközi jogi és tengerjogi tanszéken, majd nemzetközi és európai jogot oktat, a Lett Tudományegyetem Emberi Jogi Intézetének alapítója és igazgatója (1993–1999); a lett miniszterelnök melletti tanácsadó (1995); az Európa Tanács (Strasbourg, Franciaország) emberi jogi főigazgatóságán tanácsadó (1999–2001); „Söderberg" professzor, meghívott professzor, majd nemzetközi jogot és európai jogot oktató professzor a Rigai Jogi Egyetemen (2001 óta); meghívott professzor a Raoul Wallenberg Intézetben, a Lundi Egyetemen (2001–2005); az Emberi Jogok Európai Bíróságán (Strasbourg) bíró és tanácselnök (2005–2014); a Lett Tudományos Akadémia levelező tagja (2017 óta); több nemzetközi és nemzeti közjogi kiadvány szerzője; a Baltic Yearbook of International Law alapítója és szerkesztőbizottságának tagja; a Lett Köztársaság Alkotmánybíróságának bírája (2015–2020); a Lett Köztársaság Alkotmánybíróságának elnöke (2017–2020); 2020. október 6-tól a Bíróság bírája.

Jan Passer
Jan Passer

Született 1974-ben; jogi diploma (1997) és jogi doktorátus (2007) a prágai Károly Egyetemen; Master of Laws fokozat a Stockholmi Egyetemen (2000); fogalmazó a prágai városi bíróságon (1997–2001); bíró a prágai 2. sz. kerületi bíróságon (2001–2005); bíró a Cseh Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságán (2005–2016) ; az európai uniós jog oktatója a prágai Károly Egyetemen (2001–2003), a brnói Masaryk Egyetemen (2006–2016), az olmützi Palacký Egyetemen (2014–2016) és a Cseh Köztársaság igazságügyi akadémiáján (2001–2016); a Törvényszék bírája (2016–2020); 2020. október 6-tól a Bíróság bírája.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

Született 1961-ben; jogot végez a Valenciai Egyetemen (1979-1984); a Valencia Autonóm Közösség kereskedelmi kamarája tanácsának gazdasági elemzője (1986); jogász nyelvész a Bíróságon (1986-1990); jogász lektor a Bíróságon (1990-1993); tanácsos a Bíróság Sajtó és Tájékoztatási Szolgálatán (1993-1995); tanácsos az Európai Parlament Intézményi Ügyek Bizottságának titkárságán (1995-1996); a Bíróság hivatalvezetője melletti attasé (1996-1999); jogi referens a Bíróságon (1999-2000); a Bíróság spanyol fordítási osztályának vezetője (2000-2001); a Bíróság Fordítási Igazgatóságának, majd Főigazgatóságának igazgatója, illetve főigazgatója (2001-2010); 2010. október 7-től a Bíróság hivatalvezetője.