Παρουσίαση των μελών
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Γεννήθηκε το 1954· πτυχιούχος και διδάκτωρ Νομικής (Katholieke Universiteit Leuven)· Master of Laws, Master in Public Administration (Harvard University)· βοηθός καθηγητής (1979-1983) και στη συνέχεια τακτικός καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Katholieke Universiteit Leuven (από το 1983)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο (1984-1985)· καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης στην Bruges (1984-1989)· δικηγόρος Βρυξελλών (1986-1989)· επισκέπτης καθηγητής στο Harvard Law School (1989)· δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 25 Σεπτεμβρίου 1989 έως τις 6 Οκτωβρίου 2003· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2003· αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου από τις 9 Οκτωβρίου 2012 έως τις 7 Οκτωβρίου 2015.Πρόεδρος του Δικαστηρίου από τις 8 Οκτωβρίου 2015.

Antonio Tizzano
Antonio Tizzano

Γεννήθηκε το 1940· καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο Πανεπιστήμιο La Sapienza, Ρώμη· καθηγητής στα Πανεπιστήμια «Istituto Orientale» (1969-1979) και «Federico II» της Νάπολης (1979-1992), της Κατάνης (1969-1977) και του Μογκαντίσου (1967-1972)· δικηγόρος στο ιταλικό Γεννήθηκε το 1940· καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο La Sapienza, Ρώμη· καθηγητής στα Πανεπιστήμια «Istituto Orientale» (1969-1979) και «Federico II» της Νάπολης (1979-1992), της Κατάνης (1969-1977) και του Μογκαντίσου (1967-1972)· δικηγόρος στο ιταλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο· νομικός σύμβουλος της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ιταλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (1984-1992)· μέλος της ιταλικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, για την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση· συγγραφέας πολυάριθμων επιστημονικών έργων, μεταξύ των οποίων σχολιασμένες εκδόσεις των Ευρωπαϊκών Συνθηκών και Κώδικες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ιδρυτής και διευθυντής από το 1996 του περιοδικού Il Diritto dell'Unione Europea· μέλος της διοικούσας ή της συντακτικής επιτροπής σε διάφορα νομικά περιοδικά· εισηγητής σε πολυάριθμα διεθνή συνέδρια· διαλέξεις και μαθήματα σε διάφορα διεθνή ινστιτούτα, μεταξύ των οποίων η Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (1987)· μέλος της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε για την εξέταση των οικονομικών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1999)· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2000 έως τις 3 Μαΐου 2006· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 4 Μαΐου 2006; αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου από τις 8 Οκτωβρίου 2015.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

Γεννήθηκε το 1954· πτυχιούχος Νομικής (Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης)· abogado del Estado στη Μάλαγα· abogado del Estado στη νομική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών, Τουρισμού και Επικοινωνιών, καθώς και στη συνέχεια στη νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών· abogado del Estado-Jefe της αρμόδιας για τις διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου νομικής υπηρεσίας και γενική υποδιευθύντρια της υπηρεσίας νομικής αρωγής επί κοινοτικών και διεθνών θεμάτων του Abogacia General del Estado (Υπουργείου Δικαιοσύνης)· μέλος της ομάδας προβληματισμού της Επιτροπής για το μέλλον του κοινοτικού δικαιοδοτικού συστήματος· προϊσταμένη της ισπανικής αποστολής στην ομάδα «Φίλοι της Προεδρίας» για τη μεταρρύθμιση του κοινοτικού δικαιοδοτικού συστήματος στη Συνθήκη της Νίκαιας και στην ad hoc ομάδα «Δικαστήριο» του Συμβουλίου· καθηγήτρια Κοινοτικού Δικαίου στη Διπλωματική Σχολή της Μαδρίτης· συνδιευθύντρια της επιθεωρήσεως Noticias de la Union Europea· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2003.

Marko Ilešič
Marko Ilešič

Γεννήθηκε το 1947· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο της Ljubljana)· ειδίκευση στο συγκριτικό δίκαιο (Πανεπιστήμια του Στρασβούργου και της Coimbra)· δικηγόρος· καθηγητής Αστικού, Εμπορικού και Ιδιωτικού Δικαίου· αναπληρωτής κοσμήτορας (1995-2001) και κοσμήτορας (2001-2004) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ljubljana· συντάκτης πολλών επιστημονικών άρθρων· επίτιμος δικαστής και πρόεδρος τμήματος του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών της Ljubljana (1975-1986)· πρόεδρος του Αθλητικού Δικαστηρίου της Σλοβενίας (1978-1986)· πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου του Χρηματιστηρίου της Ljubljana· διαιτητής στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Γιουγκοσλαβίας (μέχρι το 1991) και της Σλοβενίας (από το 1991)· διαιτητής στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο Παρίσι· δικαστής στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο της UEFA και της FIFA· πρόεδρος της ομοσπονδίας Ενώσεων Σλοβένων Νομικών (1993-2005)· μέλος της Ένωσης Διεθνούς Δικαίου, της Comité maritime international και πολλών άλλων διεθνών νομικών ενώσεων· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 11 Μαΐου 2004.

Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

Γεννήθηκε το 1953· κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών (1976), πτυχιούχος Νομικής (1983), Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης· υπάλληλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (1983-1985)· εντεταλμένος διδασκαλίας (1984-1991), στη συνέχεια συνεργαζόμενος καθηγητής (1991-1996) Οικογενειακού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης· προϊστάμενος τμήματος στο Advokatsamfund (1985-1986)· προϊστάμενος (1986-1991) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου (1991)· προϊστάμενος τμήματος (1991-1995), προϊστάμενος της υπηρεσίας αστυνομίας (1995-1999), προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2000-2003)· εκπρόσωπος της Δανίας στην επιτροπή K-4 (1995-2000), στην κεντρική ομάδα της συμφωνίας Schengen (1996-1998) και στο Europol Management Board (1998-2000)· δικαστής στο Hojesteret (2003-2006)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 11 Ιανουαρίου 2006.

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

Γεννήθηκε το 1962· σπουδές στη Βόννη, τη Γενεύη και το Παρίσι· Staatsexamen Νομικής (1986 και 1992)· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο Βόννης, 1988)· διεθνές δίπλωμα Δημοσίας Διοικήσεως (εθνικής σχολή δημοσίας διοικήσεως, 1990)· Habilitation (Πανεπιστήμιο Βόννης, 1996)· καθηγητής Γερμανικού Δημοσίου Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου (1996-2003), κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Ruhr, Bochum (2000-2001)· καθηγητής Γερμανικού Δημοσίου Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Πανεπιστήμιο Κολωνίας, 2003-2006)· διευθυντής του Ινστιτούτου Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικής Επιστήμης (2006)· επισκέπτης καθηγητής στο Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), στο Πανεπιστήμιο François Rabelais (Tours, 2001-2006) και στο Πανεπιστήμιο Paris I Pantheon-Sorbonne (2005-2006)· επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου François Rabelais (Tours, 2010)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2006.

José Luís da Cruz Vilaça
José Luís da Cruz Vilaça

Γεννήθηκε το 1944· πτυχίο Νομικής και μεταπτυχιακή στην Πολιτική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο της Coimbra· διδάκτωρ Διεθνούς Οικονομίας (Πανεπιστήμιο Paris I-Panthéon Sorbonne)· υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων (νομική υπηρεσία 1969-1972)· καθηγητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Nova της Λισσαβώνας· καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Coimbra και στο Πανεπιστήμιο Lusíada της Λισσαβώνας (διευθυντής του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών)· μέλος της πορτογαλικής Κυβερνήσεως (1980-1983): υφυπουργός Εσωτερικών, παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως, και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων· βουλευτής στο πορτογαλικό Κοινοβούλιο, αντιπρόεδρος της ομάδας των χριστιανοδημοκρατών (1986-1988)· πρόεδρος του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1989-1995)· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Λισσαβώνας, ειδικός σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου και δικαίου του ανταγωνισμού (1996-2012)· μέλος της ομάδας προβληματισμού για το μέλλον του δικαιοδοτικού συστήματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «ομάδα Due» (2000)· πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003-2007)· πρόεδρος της Πορτογαλικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου (από το 1999)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2012.

Melchior Wathelet
Melchior Wathelet

Γεννήθηκε το 1949· πτυχιούχος Νομικής και πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο της Λιέγης)· Master of Laws (Harvard University, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)· επίτιμος διδάκτωρ (Πανεπιστήμιο Paris-Dauphine)· καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Λουβένης και στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης· βουλευτής (1977-1995)· υφυπουργός, υπουργός και Πρωθυπουργός της Περιφέρειας της Βαλλονίας (1980-1988)· αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως, υπουργός Δικαιοσύνης και υπουργός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (1988-1992)· αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως, υπουργός Δικαιοσύνης και υπουργός Οικονομικών (1992-1995)· αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως, υπουργός Εθνικής Άμυνας (1995)· δήμαρχος Verviers (1995)· δικαστής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1995-2003)· νομικός σύμβουλος, κατόπιν δικηγόρος (2004-2012)· υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου (2009-2012)· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2012.

Allan Rosas
Allan Rosas

Γεννήθηκε το 1948· διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου του Turku (Φινλανδία)· καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Turku (1978-1981) και στην Abo Akademi (Turku/Abo) (1981-1996)· διευθυντής του Ινστιτούτου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ως άνω εκπαιδευτικού ιδρύματος (1985-1995)· διάφορες θέσεις ευθύνης σε πανεπιστήμια της χώρας του και στο εξωτερικό· μέλος επιστημονικών συλλόγων· συντονιστής διαφόρων ερευνητικών σχεδίων και προγραμμάτων, εθνικών και διεθνών, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: κοινοτικό δίκαιο, διεθνές δίκαιο, δίκαιο ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων, συνταγματικό δίκαιο και συγκριτικό δίκαιο δημοσίας διοικήσεως· εκπρόσωπος της Φινλανδικής Κυβερνήσεως ως μέλος ή σύμβουλος φινλανδικών αντιπροσωπειών σε διάφορες διεθνείς διασκέψεις· εμπειρογνώμων του φινλανδικού δικαίου σε κυβερνητικές ή κοινοβουλευτικές νομικές επιτροπές στη Φινλανδία, καθώς και στα Ηνωμένα Έθνη, στην Unesco, στην Οργάνωση για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και στο Συμβούλιο της Ευρώπης· από το 1995, κύριος νομικός σύμβουλος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπεύθυνος για τις εξωτερικές σχέσεις· από τον Μάρτιο του 2001, βοηθός γενικός διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 17 Ιανουαρίου 2002.

Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

Γεννήθηκε το 1950· διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Καρόλου της Πράγας (1975)· βοηθός καθηγητής (1974-1990), αναπληρωτής κοσμήτορας (1989-1991) και προϊστάμενος του τμήματος Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου (1990-1992) στο Πανεπιστήμιο Masaryk του Brno· δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχοσλοβακίας (1992)· πρέσβης στο Συμβούλιο της Ευρώπης (1993-1998)· πρόεδρος της επιτροπής εκπροσώπων των υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (1995)· γενικός διευθυντής στο Υπουργείο Εξωτερικών (1998-2000)· πρόεδρος του τσεχοσλοβακικού παραρτήματος της Ένωσης Διεθνούς Δικαίου (1999-2001)· δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο (2000-2004)· μέλος του νομοθετικού συμβουλίου (1998-2000)· μέλος του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης (από το 2000)· καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Masaryk του Brno (2001)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 11 Μαΐου 2004.

Egils Levits
Egils Levits

Γεννήθηκε το 1955· πτυχιούχος Νομικής και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Αμβούργου· επιστημονικός συνεργάτης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέλου· σύμβουλος του Κοινοβουλίου της Λεττονίας επί ζητημάτων διεθνούς και συνταγματικού δικαίου και νομοθετικής μεταρρυθμίσεως· πρέσβης της Λεττονίας στη Γερμανία και την Ελβετία (1992-1993), στην Αυστρία, την Ελβετία και την Ουγγαρία (1994-1995)· Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και υπουργός Δικαιοσύνης, υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών (1993-1994)· μέλος του Δικαστηρίου Συμβιβασμού και Διαιτησίας στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ (από το 1997)· μέλος του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου (από το 2001)· εξελέγη το 1995 δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επανεξελέγη το 1998 και το 2001· πολλές δημοσιεύσεις στους τομείς του συνταγματικού και του διοικητικού δικαίου, της νομοθετικής μεταρρυθμίσεως και του κοινοτικού δικαίου· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 11 Μαΐου 2004.

Carl Gustav Fernlund
Carl Gustav Fernlund

Γεννήθηκε το 1950· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Lund (1975)· γραμματέας στο πρωτοδικείο της πόλεως Landskrona (1976-1978)· βοηθός δικαστής στο Διοικητικό Εφετείο (1978-1982)· αναπληρωτής στο Διοικητικό Εφετείο (1982)· νομικός σύμβουλος της μόνιμης συνταγματικής επιτροπής του σουηδικού Κοινοβουλίου (1983-1985)· νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομικών (1985-1990)· διευθυντής στη διεύθυνση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στο Υπουργείο Οικονομικών (1990-1996)· διευθυντής στη διεύθυνση ειδικών φόρων καταναλώσεως στο Υπουργείο Οικονομικών (1996-1998)· φορολογικός σύμβουλος της μόνιμης αντιπροσωπείας της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1998-2000)· γενικός διευθυντής νομικών υποθέσεων στο τμήμα φόρων και τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών (2000-2005)· δικαστής στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (2005-2009)· πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου του Göteborg (2009-2011)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 6 Οκτωβρίου 2011.

Christopher Vajda
Christopher Vajda

Γεννήθηκε το 1955· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ· πτυχιούχος (με άριστα) του τμήματος Ευρωπαϊκού Δικαίου του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας (Gray's Inn, 1979)· barrister (1979-2012)· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόρειας Ιρλανδίας (1996)· Queen's Counsel (1997)· bencher του Gray's Inn (2003)· recorder του Crown Court (2003-2012)· ταμίας της United Kingdom Association for European Law (2001-2012)· ένας εκ των συντακτών του συλλογικού έργου European Community Law of Competition (Bellamy & Child, 3η έως 6η έκδ.)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2012.

Juliane Kokott
Juliane Kokott

Γεννήθηκε το 1957· σπουδές Νομικής (Πανεπιστήμια Βόννης και Γενεύης)· LL.M. (American University/Ουάσιγκτον DC)· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, 1985· Πανεπιστήμιο Harvard, 1990)· επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Berkeley (1991)· καθηγήτρια Γερμανικού και Αλλοδαπού Δημοσίου Δικαίου, Διεθνούς Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου στα Πανεπιστήμια του Augsburg (1992), της Χαϊδελβέργης (1993) και του Düsseldorf (1994)· αναπληρώτρια δικαστής διορισθείσα από τη Γερμανική Κυβέρνηση στο διεθνές δικαστήριο συμβιβασμού και διαιτησίας της Οργάνωσης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)· αντιπρόεδρος του ομοσπονδιακού συμβουλευτικού συμβουλίου για τις περιβαλλοντικές αλλαγές (WBGU, 1996)· καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου, Διεθνούς Δικαίου των Επιχειρήσεων και Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του St. Gallen (1999)· διευθύντρια του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου των Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του St. Gallen (2000)· βοηθός διευθύντρια του προγράμματος ειδικεύσεως στο δίκαιο των επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του St. Gallen (2001)· γενική εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2003.

Endre Juhász
Endre Juhász

Γεννήθηκε το 1944· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Szeged, Ουγγαρία (1967)· εισαγωγικές εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Ουγγαρίας (1970)· σπουδές τρίτου κύκλου στο Συγκριτικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, Γαλλία (1969, 1970, 1971, 1972)· υπάλληλος της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικού Εμπορίου (1966-1974), διευθυντής νομοθετικών υποθέσεων (1973-1974)· πρώτος εμπορικός ακόλουθος της Πρεσβείας της Ουγγαρίας στις Βρυξέλλες, υπεύθυνος για κοινοτικά ζητήματα (1974-1979)· διευθυντής στο Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου (1979-1983)· πρώτος εμπορικός ακόλουθος και, στη συνέχεια, εμπορικός σύμβουλος στην Πρεσβεία της Ουγγαρίας στην Ουάσιγκτον DC, Ηνωμένες Πολιτείες (1983-1989)· γενικός διευθυντής στο Υπουργείο Εμπορίου και στο Υπουργείο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (1989-1991)· επικεφαλής της ομάδας απεσταλμένων για τη διαπραγμάτευση της Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ, αφενός, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και, αφετέρου, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους (1990-1991)· γενικός γραμματέας του Υπουργείου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, διευθυντής του γραφείου ευρωπαϊκών υποθέσεων (1992)· υφυπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (1993-1994)· υφυπουργός, πρόεδρος του γραφείου ευρωπαϊκών υποθέσεων στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου (1994)· πληρεξούσιος υπουργός, προϊστάμενος της διπλωματικής αποστολής της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ιανουάριος 1995-Μάιος 2003)· επικεφαλής της ομάδας απεσταλμένων για τη διαπραγμάτευση της ένταξης της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ιούλιος 1998-Απρίλιος 2003)· υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου για τον συντονισμό των ζητημάτων ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (από τον Μάιο του 2003)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 11 Μαΐου 2004.

Anthony Borg Barthet U.O.M.
Anthony Borg Barthet U.O.M.

Γεννήθηκε το 1947· διδάκτωρ Νομικής στο Βασιλικό Πανεπιστήμιο Μάλτας το 1973· καθήκοντα στη δημόσια διοίκηση της Μάλτας ως Notary to Government το 1975· σύμβουλος της Δημοκρατίας το 1978, πρώτος σύμβουλος της Δημοκρατίας το 1979, βοηθός Attorney General το 1988· διορισμός ως Attorney General από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μάλτας το 1989· εντεταλμένος διδασκαλίας του Αστικού Δικαίου με μερική απασχόληση στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας (1985-1989)· μέλος του πανεπιστημιακού συμβουλίου της Μάλτας (1998-2004)· μέλος της επιτροπής για την απονομή της δικαιοσύνης (1994-2004)· μέλος της διευθύνουσας επιτροπής του Κέντρου Διαιτησίας της Μάλτας (1998-2004)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 11 Μαΐου 2004.

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

Γεννήθηκε το 1955· σπουδές Οικονομίας, Γλωσσών και Νομικής στο King's College του Cambridge (1973-1977)· βοηθός και ερευνήτρια στο Corpus Christi College της Οξφόρδης (1977-1980)· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου (Middle Temple, 1980)· barrister (1980-1987 και 1990-2005)· εισηγήτρια στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα και, στη συνέχεια, δικαστή Sir Gordon Slynn (1987-1990)· καθηγήτρια Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Δικαίου (Director of European Legal Studies) στο University College του Λονδίνου (1990-1992)· καθηγήτρια (Lecturer) στη Νομική Σχολή (1992-1998), στη συνέχεια συνεργαζόμενη καθηγήτρια (Affiliated Lecturer) (1998-2005) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge· Fellow of King's College, Cambridge (1992-2010)· Emeritus Fellow of King's College, Cambridge (από το 2011)· συνεργαζόμενη καθηγήτρια και ερευνήτρια (Senior Research Fellow) στο Centre for European Legal Studies στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (1998-2005)· Queen's Counsel (1999)· Bencher of Middle Temple (2005)· Honorary Fellow του Corpus Christi College της Οξφόρδης (2010)· LL.D (h.c.) Γλασκώβη (2010)· Nottingham Trent (2011) και Στοκχόλμη (2014)· γενική εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 11 Ιανουαρίου 2006.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

Γεννήθηκε το 1938· καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου και καθηγητής στην έδρα Jean Monnet του Δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Πανεπιστήμιο της Bologna· επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Carlos III της Μαδρίτης· επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια: Johns Hopkins (Bologna Center), St Johns (Νέα Υόρκη), Georgetown, Paris II, Georgia (Athens, ΗΠΑ) και Institut Universitaire International (Λουξεμβούργο)· συντονιστής του European Business Law Pallas Program που οργανώνει το Πανεπιστήμιο του Nijmegen· μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις Συμβάσεις Δημοσίων Έργων· αναπληρωτής υφυπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου κατά το εξάμηνο της ιταλικής προεδρίας του Συμβουλίου· μέλος της ομάδας προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και διευθυντής της συνόδου του 1997 του Κέντρου Ερευνών της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης για τον ΠΟΕ· δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 4 Μαρτίου 1998 μέχρι τις 3 Μαΐου 2006· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 4 Μαΐου 2006.

Yves Bot
Yves Bot

Γεννήθηκε το 1947· πτυχιούχος της Νομικής Σχολής της Rouen· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο Paris II Pantheon-Assas)· συνεργαζόμενος καθηγητής στη Νομική Σχολή του Le Mans· αντεισαγγελέας, στη συνέχεια πρώτος αντεισαγγελέας του Le Mans (1974-1982)· εισαγγελέας στο Πλημμελειοδικείο του Dieppe (1982-1984)· βοηθός εισαγγελέας στο Πλημμελειοδικείο Στρασβούργου (1984-1986)· εισαγγελέας στο Πλημμελειοδικείο του Bastia (1986-1988)· γενικός εισαγγελέας στο Εφετείο της Caen (1988-1991)· εισαγγελέας στο Πλημμελειοδικείο του Le Mans (1991-1993)· ειδικός συνεργάτης στο γραφείο του υπουργού Δικαιοσύνης (1993-1995)· εισαγγελέας στο Πλημμελειοδικείο του Nanterre (1995-2002)· εισαγγελέας στο Πλημμελειοδικείο Παρισιού (2002-2004)· γενικός εισαγγελέας στο Εφετείο Παρισιού (2004-2006)· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2006.

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

Γεννήθηκε το 1955· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Metz και του Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών του Παρισιού, απόφοιτος της Σχολής Δημοσίας Διοικήσεως (ΕΝΑ)· εισηγητής δικαστής (1982-1985), commissaire du gouvernement (1985-1987 και 1992-1999)· δικαστής-μέλος συνθέσεως (1999-2000)· πρόεδρος του έκτου επιμέρους τμήματος του τμήματος ενδίκων διαφορών (2000-2006) του Conseil d'État· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο (1987-1991)· διευθυντής του γραφείου του υπουργού Εργασίας, Απασχολήσεως και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, στη συνέχεια διευθυντής του γραφείου του υπουργού Προεδρίας, υπουργός Δημοσίας Διοικήσεως και Εκσυγχρονισμού των Δημοσίων Υπηρεσιών (1991-1992)· προϊστάμενος της νομικής αποστολής του Conseil d'État στον ασφαλιστικό οργανισμό Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (2001-2006)· συνεργαζόμενος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Metz (1988-2000), στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο Paris I Pantheon-Sorbonne (από το 2000)· δημοσίευσε πολλά άρθρα στον τομέα του διοικητικού, του κοινοτικού και του ευρωπαϊκού δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ιδρυτής και πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής του Bulletin de jurisprudence de droit de l'urbanisme, συνιδρυτής και μέλος της συντακτικής επιτροπής του Bulletin juridique des collectivites locales, πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου έρευνας στον τομέα των θεσμικών οργάνων και του δικαίου χωροταξίας και οικισμού· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2006.

Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

Γεννήθηκε το 1949· σπουδές Νομικής (Πανεπιστήμιο St Kliment Ohridski, Σόφια)· πρωτοδίκης στο Blagoevgrad (1975-1983)· δικαστής στο Περιφερειακό Δικαστήριο Blagoevgrad (1983-1986)· δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο (1986-1991)· δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο (1991-2000)· μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1997-1999)· μέλος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για το μέλλον της Ευρώπης (2002-2003)· βουλευτής (2001-2006)· παρατηρητής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 12 Ιανουαρίου 2007.

Camelia Toader
Camelia Toader

γεννήθηκε το 1963· πτυχιούχος Νομικής (1986), διδάκτωρ Νομικής (1997) (Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου)· πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Buftea (1986-1988)· πρωτοδίκης στο Πρωτοδικείο του 5ου τομέα Βουκουρεστίου (1988-1992)· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου του Βουκουρεστίου (1992) λέκτορας (1992-2005) και στη συνέχεια από το 2005 καθηγήτρια αστικού δικαίου και ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου· διάφορες διδακτορικές και ερευνητικές μελέτες στο Ινστιτούτο Max Planck ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στο Αμβούργο (μεταξύ 1992 και 2004)· προϊσταμένη του τμήματος ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (1997-1999)· δικαστής στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (1999-2007)· επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης (2000)· δίδαξε κοινοτικό δίκαιο στο Εθνικό Ινστιτούτο Δικαστών (2003 και 2005-2006)· μέλος της συντακτικής επιτροπής διαφόρων νομικών επιθεωρήσεων· από το 2010 αντεπιστέλλον μέλος και, από το 2017, μόνιμο μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου και επίτιμη ερευνήτρια του κέντρου μελετών ευρωπαϊκού δικαίου του ινστιτούτου νομικών σπουδών της ρουμανικής Ακαδημίας· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 12 Ιανουαρίου 2007.

Marek Safjan
Marek Safjan

Γεννήθηκε το 1949· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, 1980)· διδάκτωρ Νομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, 1990)· τακτικός καθηγητής Νομικής (1998)· διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας (1992-1996)· αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας (1994-1997)· γενικός γραμματέας του πολωνικού τμήματος της οργάνωσης Henri Capitant des amis de la culture juridique française (1994-1998)· αντιπρόσωπος της Πολωνίας στην επιτροπή βιοηθικής του Συμβουλίου της Ευρώπης (1991-1997)· δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο (1997-1998), εν συνεχεία πρόεδρος του δικαστηρίου αυτού (1998-2006)· μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου (από το 1994) και αντιπρόεδρός της (από το 2010), μέλος της Διεθνούς Ένωσης Δικαίου, Ηθικής και Επιστήμης (από το 1995), μέλος της πολωνικής επιτροπής του Ελσίνκι· μέλος της πολωνικής Ακαδημίας των Τεχνών και των Γραμμάτων· τιμήθηκε με το μετάλλιο αξίας που του απονεμήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης (2007)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων στον τομέα του αστικού, ιατρικού και ευρωπαϊκού δικαίου· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2009.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Γεννήθηκε το 1951· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο της Μπρατισλάβα)· δικαστής στο Πρωτοδικείο της Μπρατισλάβα· δικαστής στο Εφετείο επιφορτισμένος με τις υποθέσεις αστικού δικαίου και αντιπρόεδρος του Εφετείου της Μπρατισλάβα· μέλος του τμήματος Αστικού και Οικογενειακού Δικαίου του Ινστιτούτου Δικαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης· έκτακτος δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο επιφορτισμένος με τις υποθέσεις εμπορικού δικαίου· μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Στρασβούργο)· δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο (2000-2004)· δικαστής στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 12 Μαΐου 2004 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2009· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2009.

Maria Berger
Maria Berger

Γεννήθηκε το 1956· σπουδές Νομικής και Οικονομικών (1975-1979)· διδάκτωρ Νομικής· βοηθός και εντεταλμένη διδασκαλίας στο Ινστιτούτο Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Innsbruck (1979-1984)· διοικητική υπάλληλος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Επιστημών και Έρευνας και, κατά τη λήξη της θητείας της, αναπληρώτρια προϊσταμένη τμήματος (1984-1988)· υπεύθυνη της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας για ζητήματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (1988-1989)· προϊσταμένη της υπηρεσίας «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας (προετοιμασία της προσχώρησης της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) (1989-1992)· διευθύντρια της Εποπτεύουσας Αρχής της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), στη Γενεύη και στις Βρυξέλλες (1993-1994)· αντιπρόεδρος του Donau-Universität του Krems (1995-1996)· βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Νοέμβριος 1996-Ιανουάριος 2007 και Δεκέμβριος 2008-Ιούλιος 2009) και μέλος της Νομικής Επιτροπής· αναπληρωματικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης (Φεβρουάριος 2002-Ιούλιος 2003)· μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Perg (Σεπτέμβριος 1997-Σεπτέμβριος 2009)· Ομοσπονδιακή Υπουργός Δικαιοσύνης (Ιανουάριος 2007-Δεκέμβριος 2008)· δημοσιεύσεις επί διαφόρων θεμάτων ευρωπαϊκού δικαίου• επίτιμη καθηγήτρια ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης• επίτιμο μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου του Innsbruck· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2009.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

Γεννήθηκε το 1959· σπουδές Νομικής (Πανεπιστήμιο Groningen, 1977-1983)· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, 1995)· εντεταλμένη διδασκαλίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ (1983-1987)· εισηγήτρια σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1987-1991)· εντεταλμένη διδασκαλίας στο Institut Europa της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (1991-1995)· καθηγήτρια ευρωπαϊκού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Tilburg (1995-2003)· καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ουτρέχτης και µέλος του διοικητικού συμβουλίου του Institut Europa του Πανεπιστημίου Ουτρέχτης (από το 2003)· µέλος της συντακτικής επιτροπής διαφόρων εθνικών και διεθνών νομικών επιθεωρήσεων· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· µέλος της Ολλανδικής Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 10 Ιουνίου 2010.

Egidijus Jarašiūnas
Egidijus Jarašiūnas

Γεννήθηκε το 1952· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Vilnius (1974-1979)· διδάκτωρ Νομικών Επιστημών στη Νομική Ακαδημία της Λιθουανίας (1999)· δικηγόρος Λιθουανίας (1979-1990)· μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου (κοινοβουλευτικής συνελεύσεως) της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (1990-1992), στη συνέχεια μέλος του Seimas (Κοινοβουλίου) της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και μέλος της επιτροπής κρατικών και νομικών υποθέσεων (1992-1996)· δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (1996-2005), στη συνέχεια σύμβουλος του προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Λιθουανίας (από το 2006)· βοηθός στην έδρα Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Mykolas Romeris (1997-2000), στη συνέχεια συνεργαζόμενος καθηγητής (2000-2004), κατόπιν καθηγητής (από το 2004) στην εν λόγω έδρα και, τέλος, επικεφαλής στην έδρα αυτή (2005-2007)· κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Mykolas Romeris (2007-2010)· μέλος της «επιτροπής της Βενετίας» (2006-2010)· ένας από τους υπογράψαντες την πράξη της 11ης Μαρτίου 1990 περί ανακτήσεως της ανεξαρτησίας της Λιθουανίας· συντάκτης πολλών νομικών δημοσιεύσεων· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 6 Οκτωβρίου 2010.

Nils Wahl
Nils Wahl

Γεννήθηκε το 1961· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης, 1995)· αναπληρωτής καθηγητής, κάτοχος της έδρας Jean Monnet Ευρωπαϊκού Δικαίου (1995)· καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου (Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης, 2001)· βοηθός δικηγόρος σε ιδιωτικό γραφείο (1987-1989)· διοικητικός διευθυντής εκπαιδευτικού ιδρύματος (1993-2004)· πρόεδρος του σουηδικού δικτύου ευρωπαϊκής νομικής έρευνας (Nätverket för europarättslig forskning) (2001-2006)· μέλος του συμβουλίου για ζητήματα ανταγωνισμού (Rådet för konkurrensfrågor) (2001-2006)· μη τακτικός δικαστής στο Hovrätten över Skåne och Blekinge (Εφετείο, 2005)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2006 έως τις 28 Νοεμβρίου 2012· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 28 Νοεμβρίου 2012.

Siniša Rodin
Siniša Rodin

Γεννήθηκε το 1963· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ, 1995)· LL.M (University of Michigan Law School, 1992)· Fulbright Fellow και Visiting Scholar στο Harvard Law School (2001-2002)· αναπληρωτής καθηγητής και, στη συνέχεια, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ από το 1987· κάτοχος της έδρας Jean Monnet από το 2006 και κάτοχος της έδρας Jean Monnet ad personam από το 2011· επισκέπτης καθηγητής στο Cornell Law School (2012)· μέλος της κροατικής επιτροπής για τη συνταγματική μεταρρύθμιση, πρόεδρος της ομάδας εργασίας για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2009-2010)· μέλος της κροατικής ομάδας που διαπραγματεύθηκε την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2006-2011)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 4 Ιουλίου 2013.

François Biltgen
François Biltgen

Γεννήθηκε το 1958· πτυχιούχος Νομικής (1981) και μεταπτυχιακό (DEA) Κοινοτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Paris II (1982)· δίπλωμα του Institut d'Études politiques του Παρισιού (1982)· δικηγόρος Λουξεμβούργου (1987-1999)· βουλευτής (1994-1999)· δημοτικός σύμβουλος της πόλεως του Esch-sur-Alzette (1987-1999)· αντιδήμαρχος της πόλεως του Esch-sur-Alzette (1997-1999)· αναπληρωματικό μέλος της αντιπροσωπείας του Λουξεμβούργου στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1994-1999)· υπουργός Εργασίας και Απασχολήσεως, υπουργός Θρησκευτικών Υποθέσεων, υπουργός για τις Σχέσεις με το Κοινοβούλιο, υπουργός Επικοινωνιών (1999-2004)· υπουργός Εργασίας και Απασχολήσεως, υπουργός Θρησκευτικών Υποθέσεων, υπουργός Πολιτισμού, Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως και Έρευνας (2004-2009)· υπουργός Δικαιοσύνης, υπουργός Δημοσίας Διοικήσεως και Διοικητικής Μεταρρυθμίσεως, υπουργός Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως και Έρευνας, υπουργός Επικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως, υπουργός Θρησκευτικών Υποθέσεων (2009-2013)· συμπροεδρεύων της Υπουργικής Διασκέψεως της διαδικασίας της Bologna το 2005 και το 2009· συμπροεδρεύων της Υπουργικής Διασκέψεως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (2012-2013)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

Γεννήθηκε το 1962· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Tartu (1981-1986)· βοηθός εισαγγελέα στο Τάλιν (1986-1991)· απόφοιτη της Διπλωματικής Σχολής της Εσθονίας (1991-1992)· νομικός σύμβουλος (1991-1993) και γενικός σύμβουλος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (1992-1993)· δικαστής στο Εφετείο του Τάλιν (1993-2004)· European Master στα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό, Πανεπιστήμια της Πάδουα και του Nottingham (2002-2003)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 12 Μαΐου 2004 μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2013· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 23 Οκτωβρίου 2013.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

Γεννήθηκε το 1971· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου της Σιλεσίας και απόφοιτος του Κολεγίου της Ευρώπης στην πόλη Bruges· διδάκτωρ Νομικής (2000)· κάτοχος ανώτατου μεταπτυχιακού τίτλου νομικών επιστημών (dr. hab.) (2009)· καθηγητής Νομικής (2013)· Visiting Scholar στο Jesus College του Cambridge (1998), στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης (1999) και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (2003)· δικηγόρος (2001-2008), μέλος της ομάδας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κωδικοποίηση του αστικού δικαίου (2001-2008)· μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου της Trier (από το 2008)· μέλος της ερευνητικής ομάδας «Acquis Group» για το ιδιωτικό δίκαιο στην Ένωση (από το 2006)· αξιωματούχος με βαθμό γενικού γραμματέα Υπουργείου στο Γραφείο της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολοκληρώσεως (2008-2009) και, στη συνέχεια, στο Υπουργείο Εξωτερικών (2010-2013)· αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δικαιοσύνης· εκπρόσωπος της Πολωνικής Κυβερνήσεως σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επικεφαλής της πολωνικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση· μέλος της συντακτικής επιτροπής διαφόρων νομικών περιοδικών· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων στους τομείς του ευρωπαϊκού και του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 23 Οκτωβρίου 2013.

Constantinos Lycourgos
Κωνσταντίνος Λυκούργος

Γεννήθηκε το 1964· Diplôme d'études approfondies στο κοινοτικό δίκαιο (1987)· διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Panthéon-Assas (1991)· λέκτωρ στο Centre de formation permanente του Πανεπιστημίου Panthéon-Assas· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου (1993)· ειδικός σύμβουλος ευρωπαϊκών υποθέσεων του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου (1996-1999)· μέλος της ομάδας διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1998-2003)· σύμβουλος για το δίκαιο της Ένωσης στη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας (1999-2002)· μέλος ελληνοκυπριακών αντιπροσωπειών στις διαπραγματεύσεις για τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος (2002-2014)· ανώτερος Νομικός Λειτουργός (2002-2007), κατόπιν ανώτερος Δικηγόρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (2007-2014) και υπεύθυνος του τομέα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νομικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (2003-2014)· εκπρόσωπος της Κυπριακής Κυβερνήσεως ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2004-2014)· μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (Αθήνα, Ελλάδα) από το 2013· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2014.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

γεννήθηκε το 1950· πτυχίο νομικής των πανεπιστημίων Σεβίλλης και Γρανάδας (1967-1972)· εισαγγελέας στα δικαστήρια της Palma de Mallorca και της Σεβίλλης (1977-1982)· δικαστής στο τμήμα διοικητικών διαφορών του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ανδαλουσίας, του Εθνικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου των Καναρίων (1982-1989)· πρόεδρος του τμήματος διοικητικών διαφορών του Ανώτατου Δικαστηρίου της Cantabria (1989-1994)· εισηγητής στο γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1995-1999)· μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ενώσεως ανώτατων διοικητικών δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA-Europe) (2006-2014)· μέλος της κεντρικής εκλογικής επιτροπής (2012-2015)· δικαστής στο διοικητικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας (1999-2015)· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2015.

Michail Vilaras
Μιχαήλ Βηλαράς
γεννήθηκε το 1950· πτυχίο νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973)· μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) Εργατικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris II Panthéon-Sorbonne (1977)· δικηγόρος (1974-1980)· εθνικός εμπειρογνώμων στη Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1988-1990), κατόπιν κύριος διοικητικός υπάλληλος στη Γενική Διεύθυνση V (Απασχόληση, εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές υποθέσεις) (1990-1994)· εισηγητής, πάρεδρος και, από το 1999, σύμβουλος στο ελληνικό Συμβούλιο Επικρατείας· επίκουρο μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου της Ελλάδας· μέλος της ελληνικής Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (1996-1998)· διευθυντής του Νομικού Γραφείου της Ελληνικής Κυβέρνησης (1996-1998)· δικαστής στο Πρωτοδικείο/Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1998-2010, πρόεδρος τμήματος από το 2004 μέχρι το 2010)· μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης (2011-2012)· μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου για τις μισθολογικές διαφορές των δικαστικών λειτουργών και του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας (2013-2014)· μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων των υποψηφίων για τη θέση δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2014-2015)· μέλος της επιτροπής που είναι αρμόδια να γνωμοδοτεί επί της καταλληλότητας των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων δικαστή στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012-2015)· καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου στην Εθνική Σχολή Δικαστών (1995-1996 και 2012-2015)· Δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2015.
Eugene Regan
Eugene Regan

γεννήθηκε το 1952· πτυχίο πολιτικών και οικονομικών επιστημών (1974) και master πολιτικής οικονομίας (1975) στο University College του Δουβλίνου· master διεθνούς και συγκριτικού δικαίου στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (1979), barrister of the Society of King's Inns στο Δουβλίνο (1985), οικονομικός αναλυτής της Irish Farmers' Association στο Δουβλίνο (1975-1976)· διευθυντής του Γραφείου της Irish Farmers' Association στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (1976-1979)· chief executive στην Irish Meat Exporters Association (1980-1984)· πολιτικός σύμβουλος του Επιτρόπου Peter Sutherland (1985-1988)· γενικός διευθυντής της Agra Trading Ltd (1989-1995)· barrister (1995-2005) και Senior Counsel barrister (από το 2005)· μέλος της Seanad (Ιρλανδικής Γερουσίας) (2007-2011)· προέδρος της ομάδας δικηγόρων και προϊστάμενος σχεδίου της ομάδας «Δικαιοσύνη» στο Ινστιτούτο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (από το 1998)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2015.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

γεννήθηκε το 1964· πτυχίο νομικής στο πανεπιστήμιο του Aarhus (1991)· master ευρωπαϊκού δικαίου στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Bruges (1993)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία στα πανεπιστήμια του Aarhus (1991-1993) και της Κοπεγχάγης (1999-2001)· προσκεκλημένος καθηγητής στα πανεπιστήμια της Κοπεγχάγης και του Aalborg (από το 2008)· δικηγόρος στον δικηγορικό σύλλογο Δανίας (1995)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1994-1999)· εισαγγελέας Κοπεγχάγης (1999-2000) και επιθεωρητής σε αστυνομικές περιφέρειες (2004-2006)· νομικός σύμβουλος του πρώτου εκπροσώπου του Δανού Πρωθυπουργού κατά τις διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1999-2000)· προϊστάμενος μονάδας στο Γραφείο Ευρωπαϊκού Δικαίου (1999-2000)· προϊστάμενος τμήματος στο Γραφείο Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2000-2001) και προϊστάμενος τμήματος στο Γραφείο δικαίου της ιδιοκτησίας και υποχρεώσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2001-2006)· ombudsman καταναλωτών οριζόμενος από τη Δανική Κυβέρνηση (2006-2014)· δικαστής στο Østre Landsret Κοπεγχάγης (2015)· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2015.

Michal Bobek
Michal Bobek

γεννήθηκε το 1977· master νομικής και master διεθνών σχέσεων (Πανεπιστημίου Καρόλου Πράγας)· πτυχίο αγγλικού δικαίου και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πανεπιστήμιο του Cambridge)· Magister Juris (Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, St. Edmund Hall)· διδάκτωρ νομικής (Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας)· σπουδές στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και στο Πανεπιστήμιο Queensland (Αυστραλία)· εισηγητής στο γραφείο του Προέδρου του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Τσεχίας (2005-2009), στη συνέχεια προϊστάμενος της υπηρεσίας έρευνας και τεκμηρίωσης του ίδιου δικαστηρίου (2008-2009)· κτήση της ικανότητας ασκήσεως καθηκόντων δικαστή στη Δημοκρατία της Τσεχίας (2009)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία και ερευνητής (2013-2016) στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης· καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Bruges (2013-2015)· μέλος του τμήματος προσφυγών της εθνικής τράπεζας της Τσεχίας (2013-2015)· δικαστής ad hoc στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2013-2015)· συνιδρυτής και πρόεδρος της τσεχικής ενώσεως ευρωπαϊκού και συγκριτικού δικαίου· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία και προσκεκλημένος καθηγητής πολλών πανεπιστημίων στην Ευρώπη και αλλού· συντάκτης πολλών δημοσιευμάτων στον τομέα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων του ανθρώπου, του (δημοσίου) συγκριτικού δικαίου και της θεωρίας του δικαίου· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2015.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

Γεννήθηκε το 1952· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski Σόφιας (1975)· διδάκτωρ νομικής (1979)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία (1977-1984), λέκτορας (1984-1990), στη συνέχεια καθηγητής στο Πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski Σόφιας (1990-2013)· κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski Σόφιας (1988-1991)· μέλος του νομοθετικού συμβουλίου της βουλγαρικής Εθνοσυνελεύσεως (1995-1997)· κάτοχος της έδρας Jean Monnet στο Νέο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας (2002-2005)· Πρόεδρος του νομικού συμβουλίου της Προεδρίας της Βουλγαρίας (2002-2003)· δικαστής (2003-2009), στη συνέχεια Πρόεδρος (2009-2012) του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βουλγαρίας· κάτοχος της έδρας συνταγματικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski Σόφιας (2013-2016)· μέλος (2006-2016) και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (2013-2015)· μέλος του Συνταγματικού Συμβουλίου στον Διαμεσολαβητή της Βουλγαρίας (2015-2016)· συντάκτης σε διάφορα νομικά περιοδικά· συντάκτης πολλών νομικών δημοσιεύσεων· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

Γεννήθηκε το 1961· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου της Valencia (1979-1984)· εμπορικός αναλυτής στο Συμβούλιο εμπορικών επιμελητηρίων της Αυτόνομης Κοινότητας της Valencia (1986)· γλωσσομαθής νομικός στο Δικαστήριο (1986-1990)· νομικός αναθεωρητής στο Δικαστήριο (1990-1993)· υπάλληλος διοικήσεως στην υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης του Δικαστηρίου (1993-1995)· υπάλληλος διοικήσεως στη γραμματεία της επιτροπής θεσμικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1995-1996)· βοηθός του Γραμματέα του Δικαστηρίου (1996-1999)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο (1999-2000)· προϊστάμενος της ισπανικής μεταφραστικής υπηρεσίας στο Δικαστήριο (2000-2001)· διευθυντής, στη συνέχεια γενικός διευθυντής, της μεταφραστικής υπηρεσίας του Δικαστηρίου (2001-2010)· Γραμματέας του Δικαστηρίου από τις 7 Οκτωβρίου 2010.