Παρουσίαση των μελών
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Γεννήθηκε το 1954· πτυχιούχος και διδάκτωρ Νομικής (Katholieke Universiteit Leuven)· Master of Laws, Master in Public Administration (Harvard University)· βοηθός καθηγητής (1979-1983) και στη συνέχεια τακτικός καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Katholieke Universiteit Leuven (από το 1983)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο (1984-1985)· καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης στην Bruges (1984-1989)· δικηγόρος Βρυξελλών (1986-1989)· επισκέπτης καθηγητής στο Harvard Law School (1989)· δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 25 Σεπτεμβρίου 1989 έως τις 6 Οκτωβρίου 2003· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2003· αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου από τις 9 Οκτωβρίου 2012 έως τις 7 Οκτωβρίου 2015.Πρόεδρος του Δικαστηρίου από τις 8 Οκτωβρίου 2015.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

Γεννήθηκε το 1954· πτυχιούχος Νομικής (Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης)· abogado del Estado στη Μάλαγα· abogado del Estado στη νομική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών, Τουρισμού και Επικοινωνιών, καθώς και στη συνέχεια στη νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών· abogado del Estado-Jefe της αρμόδιας για τις διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου νομικής υπηρεσίας και γενική υποδιευθύντρια της υπηρεσίας νομικής αρωγής επί κοινοτικών και διεθνών θεμάτων του Abogacia General del Estado (Υπουργείου Δικαιοσύνης)· μέλος της ομάδας προβληματισμού της Επιτροπής για το μέλλον του κοινοτικού δικαιοδοτικού συστήματος· προϊσταμένη της ισπανικής αποστολής στην ομάδα «Φίλοι της Προεδρίας» για τη μεταρρύθμιση του κοινοτικού δικαιοδοτικού συστήματος στη Συνθήκη της Νίκαιας και στην ad hoc ομάδα «Δικαστήριο» του Συμβουλίου· καθηγήτρια Κοινοτικού Δικαίου στη Διπλωματική Σχολή της Μαδρίτης· συνδιευθύντρια της επιθεωρήσεως Noticias de la Union Europea· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2003· Αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου από τις 9 Οκτωβρίου 2018.

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

Γεννήθηκε το 1955· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Metz και του Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών του Παρισιού, απόφοιτος της Σχολής Δημοσίας Διοικήσεως (ΕΝΑ)· εισηγητής δικαστής (1982-1985), commissaire du gouvernement (1985-1987 και 1992-1999)· δικαστής-μέλος συνθέσεως (1999-2000)· πρόεδρος του έκτου επιμέρους τμήματος του τμήματος ενδίκων διαφορών (2000-2006) του Conseil d'État· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο (1987-1991)· διευθυντής του γραφείου του υπουργού Εργασίας, Απασχολήσεως και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, στη συνέχεια διευθυντής του γραφείου του υπουργού Προεδρίας, υπουργός Δημοσίας Διοικήσεως και Εκσυγχρονισμού των Δημοσίων Υπηρεσιών (1991-1992)· προϊστάμενος της νομικής αποστολής του Conseil d'État στον ασφαλιστικό οργανισμό Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (2001-2006)· συνεργαζόμενος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Metz (1988-2000), στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο Paris I Pantheon-Sorbonne (από το 2000)· δημοσίευσε πολλά άρθρα στον τομέα του διοικητικού, του κοινοτικού και του ευρωπαϊκού δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ιδρυτής και πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής του Bulletin de jurisprudence de droit de l'urbanisme, συνιδρυτής και μέλος της συντακτικής επιτροπής του Bulletin juridique des collectivites locales, πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου έρευνας στον τομέα των θεσμικών οργάνων και του δικαίου χωροταξίας και οικισμού· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2006.

Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

Γεννήθηκε το 1949· σπουδές Νομικής (Πανεπιστήμιο St Kliment Ohridski, Σόφια)· πρωτοδίκης στο Blagoevgrad (1975-1983)· δικαστής στο Περιφερειακό Δικαστήριο Blagoevgrad (1983-1986)· δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο (1986-1991)· δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο (1991-2000)· μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1997-1999)· μέλος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για το μέλλον της Ευρώπης (2002-2003)· βουλευτής (2001-2006)· παρατηρητής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 12 Ιανουαρίου 2007.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

Γεννήθηκε το 1959· σπουδές Νομικής (Πανεπιστήμιο Groningen, 1977-1983)· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, 1995)· εντεταλμένη διδασκαλίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ (1983-1987)· εισηγήτρια σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1987-1991)· εντεταλμένη διδασκαλίας στο Institut Europa της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (1991-1995)· καθηγήτρια ευρωπαϊκού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Tilburg (1995-2003)· καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ουτρέχτης και µέλος του διοικητικού συμβουλίου του Institut Europa του Πανεπιστημίου Ουτρέχτης (από το 2003)· µέλος της συντακτικής επιτροπής διαφόρων εθνικών και διεθνών νομικών επιθεωρήσεων· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· µέλος της Ολλανδικής Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 10 Ιουνίου 2010.

Michail Vilaras
Μιχαήλ Βηλαράς
γεννήθηκε το 1950· πτυχίο νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973)· μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) Εργατικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris II Panthéon-Sorbonne (1977)· δικηγόρος (1974-1980)· εθνικός εμπειρογνώμων στη Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1988-1990), κατόπιν κύριος διοικητικός υπάλληλος στη Γενική Διεύθυνση V (Απασχόληση, εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές υποθέσεις) (1990-1994)· εισηγητής, πάρεδρος και, από το 1999, σύμβουλος στο ελληνικό Συμβούλιο Επικρατείας· επίκουρο μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου της Ελλάδας· μέλος της ελληνικής Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (1996-1998)· διευθυντής του Νομικού Γραφείου της Ελληνικής Κυβέρνησης (1996-1998)· δικαστής στο Πρωτοδικείο/Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1998-2010, πρόεδρος τμήματος από το 2004 μέχρι το 2010)· μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης (2011-2012)· μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου για τις μισθολογικές διαφορές των δικαστικών λειτουργών και του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας (2013-2014)· μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων των υποψηφίων για τη θέση δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2014-2015)· μέλος της επιτροπής που είναι αρμόδια να γνωμοδοτεί επί της καταλληλότητας των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων δικαστή στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012-2015)· καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου στην Εθνική Σχολή Δικαστών (1995-1996 και 2012-2015)· Δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2015.
Eugene Regan
Eugene Regan

γεννήθηκε το 1952· πτυχίο πολιτικών και οικονομικών επιστημών (1974) και master πολιτικής οικονομίας (1975) στο University College του Δουβλίνου· master διεθνούς και συγκριτικού δικαίου στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (1979), barrister of the Society of King's Inns στο Δουβλίνο (1985), οικονομικός αναλυτής της Irish Farmers' Association στο Δουβλίνο (1975-1976)· διευθυντής του Γραφείου της Irish Farmers' Association στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (1976-1979)· chief executive στην Irish Meat Exporters Association (1980-1984)· πολιτικός σύμβουλος του Επιτρόπου Peter Sutherland (1985-1988)· γενικός διευθυντής της Agra Trading Ltd (1989-1995)· barrister (1995-2005) και Senior Counsel barrister (από το 2005)· μέλος της Seanad (Ιρλανδικής Γερουσίας) (2007-2011)· προέδρος της ομάδας δικηγόρων και προϊστάμενος σχεδίου της ομάδας «Δικαιοσύνη» στο Ινστιτούτο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (από το 1998)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2015.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

Γεννήθηκε το 1971· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου της Σιλεσίας και απόφοιτος του Κολεγίου της Ευρώπης στην πόλη Bruges· διδάκτωρ Νομικής (2000)· κάτοχος ανώτατου μεταπτυχιακού τίτλου νομικών επιστημών (dr. hab.) (2009)· καθηγητής Νομικής (2013)· Visiting Scholar στο Jesus College του Cambridge (1998), στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης (1999) και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (2003)· δικηγόρος (2001-2008), μέλος της ομάδας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κωδικοποίηση του αστικού δικαίου (2001-2008)· μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου της Trier· αντεπιστέλλον μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου· μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου· μέλος της ερευνητικής ομάδας «Acquis Group» για το ιδιωτικό δίκαιο στην Ένωση· αξιωματούχος με βαθμό γενικού γραμματέα Υπουργείου στο Γραφείο της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολοκληρώσεως (2008-2009) και, στη συνέχεια, στο Υπουργείο Εξωτερικών (2010-2013)· εκπρόσωπος της Πολωνικής Κυβερνήσεως σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· μέλος της συντακτικής επιτροπής διαφόρων νομικών περιοδικών· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων στους τομείς του ευρωπαϊκού και του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 23 Οκτωβρίου 2013.

Marko Ilešič
Marko Ilešič

Γεννήθηκε το 1947· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο της Ljubljana)· ειδίκευση στο συγκριτικό δίκαιο (Πανεπιστήμια του Στρασβούργου και της Coimbra)· δικηγόρος· καθηγητής Αστικού, Εμπορικού και Ιδιωτικού Δικαίου· αναπληρωτής κοσμήτορας (1995-2001) και κοσμήτορας (2001-2004) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ljubljana· συντάκτης πολλών επιστημονικών άρθρων· επίτιμος δικαστής και πρόεδρος τμήματος του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών της Ljubljana (1975-1986)· πρόεδρος του Αθλητικού Δικαστηρίου της Σλοβενίας (1978-1986)· πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου του Χρηματιστηρίου της Ljubljana· διαιτητής στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Γιουγκοσλαβίας (μέχρι το 1991) και της Σλοβενίας (από το 1991)· διαιτητής στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο Παρίσι· δικαστής στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο της UEFA και της FIFA· πρόεδρος της ομοσπονδίας Ενώσεων Σλοβένων Νομικών (1993-2005)· μέλος της Ένωσης Διεθνούς Δικαίου, της Comité maritime international και πολλών άλλων διεθνών νομικών ενώσεων· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 11 Μαΐου 2004.

Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

Γεννήθηκε το 1953· κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών (1976), πτυχιούχος Νομικής (1983), Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης· υπάλληλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (1983-1985)· εντεταλμένος διδασκαλίας (1984-1991), στη συνέχεια συνεργαζόμενος καθηγητής (1991-1996) Οικογενειακού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης· προϊστάμενος τμήματος στο Advokatsamfund (1985-1986)· προϊστάμενος (1986-1991) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου (1991)· προϊστάμενος τμήματος (1991-1995), προϊστάμενος της υπηρεσίας αστυνομίας (1995-1999), προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2000-2003)· εκπρόσωπος της Δανίας στην επιτροπή K-4 (1995-2000), στην κεντρική ομάδα της συμφωνίας Schengen (1996-1998) και στο Europol Management Board (1998-2000)· δικαστής στο Hojesteret (2003-2006)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 11 Ιανουαρίου 2006.

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

γεννήθηκε το 1957· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου της Λισσαβώνας (1980)· κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου νομικής του Πανεπιστημίου της Λισσαβώνας (1986)· διδάκτωρ νομικής του Πανεπιστημίου Nova της Λισσαβώνας (2003)· βοηθός στο πανεπιστήμιο της Λισσαβώνας (1981-1986)· γλωσσομαθής νομικός (1986-1987) και αναθεωρητής (1987-1990) στο Δικαστήριο· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Πρωτοδικείο (νυν Γενικό Δικαστήριο) (1990-1996)· επισκέπτης καθηγητής του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Saar, Γερμανία (1987-1996)· εθνικός συντονιστής για τις υποθέσεις ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στην Ευρώπη, Υπουργείο Εξωτερικών, Πορτογαλία (1996-1999)· μέλος της επιτροπής K4 του Συμβουλίου και της Κεντρικής Ομάδας της μόνιμης δομής διαβούλευσης των συμφωνιών του Σένγκεν (1996-1999)· βοηθός και υποψήφιος διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο Nova της Λισσαβώνας (1999-2003)· επίκουρος καθηγητής νομικής στο πανεπιστήμιο Nova της Λισσαβώνας (2003-2008)· αναπληρωτής καθηγητής νομικής στο πανεπιστήμιο Nova της Λισσαβώνας (2008-2018)· μέλος του δικτύου FreSsco ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων στους τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2017) και του ακαδημαϊκού δικτύου νομικών μελετών Odysseus σχετικά με τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ευρώπη (2004-2018)· μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2015-2018)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2018.

Andreas Kumin
Andreas Kumin

γεννήθηκε το 1965· απόφοιτος και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Graz της Αυστρίας (1990)· πτυχιούχος μεταφραστικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο του Graz (1988)· απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (École nationale d'administration) της Γαλλίας (1992)· υπάλληλος της Νομικής Υπηρεσίας και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ολοκλήρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών της Αυστρίας (1990-1994)· σύμβουλος στη Μόνιμη Αποστολή της Αυστρίας στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών και σε εξειδικευμένους οργανισμούς στη Γενεύη της Ελβετίας (1994-2000)· προϊστάμενος της μονάδας «Νομικά ζητήματα του πρώτου πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο Υπουργείο Εξωτερικών (2000-2005)· καθηγητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Graz (από τον Οκτώβριο του 2014)· προϊστάμενος του τμήματος ευρωπαϊκού δικαίου του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Ολοκλήρωσης και Εξωτερικών, Αυστρία (2005-2019)· εντεταλμένος με τη διδασκαλία στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστήμιο του Innsbruck, Αυστρία (από το 2007)· λέκτορας στην Ανωτάτη Σχολή Διεθνών Σπουδών της Βιέννης, Αυστρία (από το 2012)· συγγραφέας πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 20 Μαρτίου 2019.

Nils Wahl
Nils Wahl

Γεννήθηκε το 1961· διδάκτωρ νομικής του πανεπιστημίου Στοκχόλµης (Σουηδία) (1995)· συνεργαζόµενος καθηγητής (docent) και κάτοχος της έδρας ευρωπαϊκού δικαίου Jean Monnet (1995)· καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου (πανεπιστήμιο Στοκχόλµης, 2001)· γενικός διευθυντής εκπαιδευτικού ιδρύµατος (1993-2004)· πρόεδρος του Nätverket för europarättslig forskning (δικτύου ερευνών ευρωπαϊκού δικαίου) (2001-2006)· µέλος του Rådet för konkurrensfrågor (Συμβουλίου Ανταγωνισμού, Σουηδία) (2001-2006)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο (2006-2012)· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 28 Νοεμβρίου 2012 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2019· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2019.

Juliane Kokott
Juliane Kokott

Γεννήθηκε το 1957· σπουδές Νομικής (Πανεπιστήμια Βόννης και Γενεύης)· LL.M. (American University/Ουάσιγκτον DC)· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, 1985· Πανεπιστήμιο Harvard, 1990)· επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Berkeley (1991)· καθηγήτρια Γερμανικού και Αλλοδαπού Δημοσίου Δικαίου, Διεθνούς Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου στα Πανεπιστήμια του Augsburg (1992), της Χαϊδελβέργης (1993) και του Düsseldorf (1994)· αναπληρώτρια δικαστής διορισθείσα από τη Γερμανική Κυβέρνηση στο διεθνές δικαστήριο συμβιβασμού και διαιτησίας της Οργάνωσης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)· αντιπρόεδρος του ομοσπονδιακού συμβουλευτικού συμβουλίου για τις περιβαλλοντικές αλλαγές (WBGU, 1996)· καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου, Διεθνούς Δικαίου των Επιχειρήσεων και Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του St. Gallen (1999)· διευθύντρια του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου των Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του St. Gallen (2000)· βοηθός διευθύντρια του προγράμματος ειδικεύσεως στο δίκαιο των επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του St. Gallen (2001)· γενική εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2003.

Endre Juhász
Endre Juhász

Γεννήθηκε το 1944· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Szeged, Ουγγαρία (1967)· εισαγωγικές εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Ουγγαρίας (1970)· σπουδές τρίτου κύκλου στο Συγκριτικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, Γαλλία (1969, 1970, 1971, 1972)· υπάλληλος της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικού Εμπορίου (1966-1974), διευθυντής νομοθετικών υποθέσεων (1973-1974)· πρώτος εμπορικός ακόλουθος της Πρεσβείας της Ουγγαρίας στις Βρυξέλλες, υπεύθυνος για κοινοτικά ζητήματα (1974-1979)· διευθυντής στο Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου (1979-1983)· πρώτος εμπορικός ακόλουθος και, στη συνέχεια, εμπορικός σύμβουλος στην Πρεσβεία της Ουγγαρίας στην Ουάσιγκτον DC, Ηνωμένες Πολιτείες (1983-1989)· γενικός διευθυντής στο Υπουργείο Εμπορίου και στο Υπουργείο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (1989-1991)· επικεφαλής της ομάδας απεσταλμένων για τη διαπραγμάτευση της Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ, αφενός, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και, αφετέρου, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους (1990-1991)· γενικός γραμματέας του Υπουργείου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, διευθυντής του γραφείου ευρωπαϊκών υποθέσεων (1992)· υφυπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (1993-1994)· υφυπουργός, πρόεδρος του γραφείου ευρωπαϊκών υποθέσεων στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου (1994)· πληρεξούσιος υπουργός, προϊστάμενος της διπλωματικής αποστολής της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ιανουάριος 1995-Μάιος 2003)· επικεφαλής της ομάδας απεσταλμένων για τη διαπραγμάτευση της ένταξης της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ιούλιος 1998-Απρίλιος 2003)· υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου για τον συντονισμό των ζητημάτων ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (από τον Μάιο του 2003)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 11 Μαΐου 2004.

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

Γεννήθηκε το 1962· σπουδές στη Βόννη, τη Γενεύη και το Παρίσι· Staatsexamen Νομικής (1986 και 1992)· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο Βόννης, 1988)· διεθνές δίπλωμα Δημοσίας Διοικήσεως (εθνικής σχολή δημοσίας διοικήσεως, 1990)· Habilitation (Πανεπιστήμιο Βόννης, 1996)· καθηγητής Γερμανικού Δημοσίου Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου (1996-2003), κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Ruhr, Bochum (2000-2001)· καθηγητής Γερμανικού Δημοσίου Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Πανεπιστήμιο Κολωνίας, 2003-2006)· διευθυντής του Ινστιτούτου Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικής Επιστήμης (2006)· επισκέπτης καθηγητής στο Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), στο Πανεπιστήμιο François Rabelais (Tours, 2001-2006) και στο Πανεπιστήμιο Paris I Pantheon-Sorbonne (2005-2006)· επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου François Rabelais (Tours, 2010)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2006.

Camelia Toader
Camelia Toader

γεννήθηκε το 1963· πτυχιούχος Νομικής (1986), διδάκτωρ Νομικής (1997) (Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου)· πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Buftea (1986-1988)· πρωτοδίκης στο Πρωτοδικείο του 5ου τομέα Βουκουρεστίου (1988-1992)· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου του Βουκουρεστίου (1992) λέκτορας (1992-2005) και στη συνέχεια από το 2005 καθηγήτρια αστικού δικαίου και ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου· διάφορες διδακτορικές και ερευνητικές μελέτες στο Ινστιτούτο Max Planck ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στο Αμβούργο (μεταξύ 1992 και 2004)· προϊσταμένη του τμήματος ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (1997-1999)· δικαστής στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (1999-2007)· επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης (2000)· δίδαξε κοινοτικό δίκαιο στο Εθνικό Ινστιτούτο Δικαστών (2003 και 2005-2006)· μέλος της συντακτικής επιτροπής διαφόρων νομικών επιθεωρήσεων· από το 2010 αντεπιστέλλον μέλος και, από το 2017, μόνιμο μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου και επίτιμη ερευνήτρια του κέντρου μελετών ευρωπαϊκού δικαίου του ινστιτούτου νομικών σπουδών της ρουμανικής Ακαδημίας· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 12 Ιανουαρίου 2007.

Marek Safjan
Marek Safjan

Γεννήθηκε το 1949· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, 1980)· διδάκτωρ Νομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, 1990)· τακτικός καθηγητής Νομικής (1998)· διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας (1992-1996)· αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας (1994-1997)· γενικός γραμματέας του πολωνικού τμήματος της οργάνωσης Henri Capitant des amis de la culture juridique française (1994-1998)· αντιπρόσωπος της Πολωνίας στην επιτροπή βιοηθικής του Συμβουλίου της Ευρώπης (1991-1997)· δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο (1997-1998), εν συνεχεία πρόεδρος του δικαστηρίου αυτού (1998-2006)· μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου (από το 1994) και αντιπρόεδρός της (από το 2010), μέλος της Διεθνούς Ένωσης Δικαίου, Ηθικής και Επιστήμης (από το 1995), μέλος της πολωνικής επιτροπής του Ελσίνκι· μέλος της πολωνικής Ακαδημίας των Τεχνών και των Γραμμάτων· τιμήθηκε με το μετάλλιο αξίας που του απονεμήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης (2007)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων στον τομέα του αστικού, ιατρικού και ευρωπαϊκού δικαίου· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2009.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Γεννήθηκε το 1951· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο της Μπρατισλάβα)· δικαστής στο Πρωτοδικείο της Μπρατισλάβα· δικαστής στο Εφετείο επιφορτισμένος με τις υποθέσεις αστικού δικαίου και αντιπρόεδρος του Εφετείου της Μπρατισλάβα· μέλος του τμήματος Αστικού και Οικογενειακού Δικαίου του Ινστιτούτου Δικαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης· έκτακτος δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο επιφορτισμένος με τις υποθέσεις εμπορικού δικαίου· μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Στρασβούργο)· δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο (2000-2004)· δικαστής στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 12 Μαΐου 2004 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2009· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2009.

Siniša Rodin
Siniša Rodin

Γεννήθηκε το 1963· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ, 1995)· LL.M (University of Michigan Law School, 1992)· Fulbright Fellow και Visiting Scholar στο Harvard Law School (2001-2002)· αναπληρωτής καθηγητής και, στη συνέχεια, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ από το 1987· κάτοχος της έδρας Jean Monnet από το 2006 και κάτοχος της έδρας Jean Monnet ad personam από το 2011· επισκέπτης καθηγητής στο Cornell Law School (2012)· μέλος της κροατικής επιτροπής για τη συνταγματική μεταρρύθμιση, πρόεδρος της ομάδας εργασίας για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2009-2010)· μέλος της κροατικής ομάδας που διαπραγματεύθηκε την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2006-2011)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 4 Ιουλίου 2013.

François Biltgen
François Biltgen

Γεννήθηκε το 1958· πτυχιούχος Νομικής (1981) και μεταπτυχιακό (DEA) Κοινοτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Paris II (1982)· δίπλωμα του Institut d'Études politiques του Παρισιού (1982)· δικηγόρος Λουξεμβούργου (1987-1999)· βουλευτής (1994-1999)· δημοτικός σύμβουλος της πόλεως του Esch-sur-Alzette (1987-1999)· αντιδήμαρχος της πόλεως του Esch-sur-Alzette (1997-1999)· αναπληρωματικό μέλος της αντιπροσωπείας του Λουξεμβούργου στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1994-1999)· υπουργός Εργασίας και Απασχολήσεως, υπουργός Θρησκευτικών Υποθέσεων, υπουργός για τις Σχέσεις με το Κοινοβούλιο, υπουργός Επικοινωνιών (1999-2004)· υπουργός Εργασίας και Απασχολήσεως, υπουργός Θρησκευτικών Υποθέσεων, υπουργός Πολιτισμού, Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως και Έρευνας (2004-2009)· υπουργός Δικαιοσύνης, υπουργός Δημοσίας Διοικήσεως και Διοικητικής Μεταρρυθμίσεως, υπουργός Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως και Έρευνας, υπουργός Επικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως, υπουργός Θρησκευτικών Υποθέσεων (2009-2013)· συμπροεδρεύων της Υπουργικής Διασκέψεως της διαδικασίας της Bologna το 2005 και το 2009· συμπροεδρεύων της Υπουργικής Διασκέψεως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (2012-2013)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

Γεννήθηκε το 1962· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Tartu (1981-1986)· βοηθός εισαγγελέα στο Τάλιν (1986-1991)· απόφοιτη της Διπλωματικής Σχολής της Εσθονίας (1991-1992)· νομικός σύμβουλος (1991-1993) και γενικός σύμβουλος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (1992-1993)· δικαστής στο Εφετείο του Τάλιν (1993-2004)· European Master στα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό, Πανεπιστήμια της Πάδουα και του Nottingham (2002-2003)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 12 Μαΐου 2004 μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2013· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 23 Οκτωβρίου 2013.

Constantinos Lycourgos
Κωνσταντίνος Λυκούργος

Γεννήθηκε το 1964· Diplôme d’études approfondies στο κοινοτικό δίκαιο (1987) και διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Panthéon-Assas (1991)· λέκτωρ στο Centre de formation permanente του Πανεπιστημίου Panthéon-Assas· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου (1993)· ειδικός σύμβουλος ευρωπαϊκών υποθέσεων του Υπουργού Εξωτερικών (1996-1999)· μέλος της ομάδας διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1998-2003)· σύμβουλος για το δίκαιο της Ένωσης στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (1999-2002)· μέλος ελληνοκυπριακών αντιπροσωπειών στις διαπραγματεύσεις για τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος (2002-2014)· ανώτερος Νομικός Λειτουργός (2002-2007), κατόπιν Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας (2007-2014) και υπεύθυνος του τομέα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (2003-2014)· εκπρόσωπος της Κυπριακής Κυβερνήσεως ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2004-2014)· δικαστής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 8 Οκτωβρίου 2014.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

γεννήθηκε το 1950· πτυχίο νομικής των πανεπιστημίων Σεβίλλης και Γρανάδας (1967-1972)· εισαγγελέας στα δικαστήρια της Palma de Mallorca και της Σεβίλλης (1977-1982)· δικαστής στο τμήμα διοικητικών διαφορών του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ανδαλουσίας, του Εθνικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου των Καναρίων (1982-1989)· πρόεδρος του τμήματος διοικητικών διαφορών του Ανώτατου Δικαστηρίου της Cantabria (1989-1994)· εισηγητής στο γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1995-1999)· μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ενώσεως ανώτατων διοικητικών δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA-Europe) (2006-2014)· μέλος της κεντρικής εκλογικής επιτροπής (2012-2015)· δικαστής στο διοικητικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας (1999-2015)· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2015.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

γεννήθηκε το 1964· πτυχίο νομικής στο πανεπιστήμιο του Aarhus (1991)· master ευρωπαϊκού δικαίου στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Bruges (1993)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία στα πανεπιστήμια του Aarhus (1991-1993) και της Κοπεγχάγης (1999-2001)· προσκεκλημένος καθηγητής στα πανεπιστήμια της Κοπεγχάγης και του Aalborg (από το 2008)· δικηγόρος στον δικηγορικό σύλλογο Δανίας (1995)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1994-1999)· εισαγγελέας Κοπεγχάγης (1999-2000) και επιθεωρητής σε αστυνομικές περιφέρειες (2004-2006)· νομικός σύμβουλος του πρώτου εκπροσώπου του Δανού Πρωθυπουργού κατά τις διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1999-2000)· προϊστάμενος μονάδας στο Γραφείο Ευρωπαϊκού Δικαίου (1999-2000)· προϊστάμενος τμήματος στο Γραφείο Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2000-2001) και προϊστάμενος τμήματος στο Γραφείο δικαίου της ιδιοκτησίας και υποχρεώσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2001-2006)· ombudsman καταναλωτών οριζόμενος από τη Δανική Κυβέρνηση (2006-2014)· δικαστής στο Østre Landsret Κοπεγχάγης (2015)· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2015.

Michal Bobek
Michal Bobek

γεννήθηκε το 1977· master νομικής και master διεθνών σχέσεων (Πανεπιστημίου Καρόλου Πράγας)· πτυχίο αγγλικού δικαίου και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πανεπιστήμιο του Cambridge)· Magister Juris (Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, St. Edmund Hall)· διδάκτωρ νομικής (Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας)· σπουδές στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και στο Πανεπιστήμιο Queensland (Αυστραλία)· εισηγητής στο γραφείο του Προέδρου του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Τσεχίας (2005-2009), στη συνέχεια προϊστάμενος της υπηρεσίας έρευνας και τεκμηρίωσης του ίδιου δικαστηρίου (2008-2009)· κτήση της ικανότητας ασκήσεως καθηκόντων δικαστή στη Δημοκρατία της Τσεχίας (2009)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία και ερευνητής (2013-2016) στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης· καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Bruges (2013-2015)· μέλος του τμήματος προσφυγών της εθνικής τράπεζας της Τσεχίας (2013-2015)· δικαστής ad hoc στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2013-2015)· συνιδρυτής και πρόεδρος της τσεχικής ενώσεως ευρωπαϊκού και συγκριτικού δικαίου· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία και προσκεκλημένος καθηγητής πολλών πανεπιστημίων στην Ευρώπη και αλλού· συντάκτης πολλών δημοσιευμάτων στον τομέα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων του ανθρώπου, του (δημοσίου) συγκριτικού δικαίου και της θεωρίας του δικαίου· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2015.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

Γεννήθηκε το 1952· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski Σόφιας (1975)· διδάκτωρ νομικής (1979)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία (1977-1984), λέκτορας (1984-1990), στη συνέχεια καθηγητής στο Πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski Σόφιας (1990-2013)· κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski Σόφιας (1988-1991)· μέλος του νομοθετικού συμβουλίου της βουλγαρικής Εθνοσυνελεύσεως (1995-1997)· κάτοχος της έδρας Jean Monnet στο Νέο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας (2002-2005)· Πρόεδρος του νομικού συμβουλίου της Προεδρίας της Βουλγαρίας (2002-2003)· δικαστής (2003-2009), στη συνέχεια Πρόεδρος (2009-2012) του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βουλγαρίας· κάτοχος της έδρας συνταγματικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski Σόφιας (2013-2016)· μέλος (2006-2016) και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (2013-2015)· μέλος του Συνταγματικού Συμβουλίου στον Διαμεσολαβητή της Βουλγαρίας (2015-2016)· συντάκτης σε διάφορα νομικά περιοδικά· συντάκτης πολλών νομικών δημοσιεύσεων· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

γεννήθηκε το 1954· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου της Μάλτας (1977)· Master of Laws του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (1979)· διδάκτωρ νομικής (Πανεπιστήμιο του Cambridge, 1982)· εντεταλμένος διδασκαλίας στο Ealing College of Higher Education (1982-1984)· εντεταλμένος διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο του Exeter (1984-1990)· εντεταλμένος διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Queen Mary and Westfield College (1990-1993)· νομικός σύμβουλος στον ιδιωτικό τομέα, στη συνέχεια στο Κοινοβούλιο της Μάλτας (1993-2016)· καθηγητής και υπεύθυνος του τμήματος ευρωπαϊκού και συγκριτικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας (1993-2016)· διευθυντής του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου της Μάλτας (1993-2016)· πρόεδρος της μαλτέζικης ένωσης ευρωπαϊκού δικαίου· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο (2016-2018)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2018.

Lucia Serena Rossi
Lucia Serena Rossi

γεννήθηκε το 1958· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου της Bologna (1982)· καθηγήτρια του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πανεπιστήμιο της Bologna· διευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Ερευνών Ευρωπαϊκού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Bologna· δικηγόρος Μπολόνιας· συνεργαζόμενη καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο πανεπιστήμιο του Urbino (1997-2000)· αντιπρόεδρος της ιταλικής εταιρίας διεθνούς δικαίου και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009-2010)· μέλος της μικτής επιτροπής διαχείρισης της Σινο-ευρωπαϊκής νομικής σχολής του κινεζικού πανεπιστημίου πολιτικών και νομικών επιστημών (2011-2013)· εκπρόσωπος της Ιταλικής Κυβέρνησης στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Νομικής Ακαδημίας (2015-2018)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2018.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

γεννήθηκε το 1958· πτυχιούχος νομικής του University College του Δουβλίνου (LL.M. το 1981)· διδάκτωρ νομικής του University College του Δουβλίνου (LL.D. το 1997)· πτυχιούχος νομικής του University of Pennsylvania (LL.M. το 1982)· barrister-at-law της Honorable Society of King’s Inns στο Δουβλίνο (1984)· διδάκτωρ νομικής του Trinity College του Δουβλίνου (Ph.D. 2001)· λέκτορας νομικής στο Trinity College του Δουβλίνου (1982-2007)· junior counsel στον δικηγορικό σύλλογο Ιρλανδίας (1987-1997)· senior counsel στον δικηγορικό σύλλογο Ιρλανδίας (1997-2010)· δικαστής στο High Court της Ιρλανδίας (2010-2014)· δικαστής στο Court of Appeal της Ιρλανδίας (2014-2018)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2018.

Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

γεννήθηκε το 1959· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου του Palermo (1982)· καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο πανεπιστήμιο του Palermo· καθηγητής συνταγματικού δικαίου και δικαίου του ανταγωνισμού στο πανεπιστήμιο LUISS Guido Carli στη Ρώμη· νομικός σύμβουλος της Ιταλικής Κυβέρνησης (1993-1996)· καθηγητής δημοσίου δικαίου στο πανεπιστήμιο του Cagliari (1986-1997)· πρόεδρος της επιτροπής για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος της περιφέρειας της Σικελίας (1998-2002)· νομικός σύμβουλος του ιταλικού Υπουργείου Υγείας (2008-2011)· μέλος και, στη συνέχεια, πρόεδρος της επιτροπής για την εγγύηση του δικαιώματος απεργίας στις βασικές δημόσιες υπηρεσίες (2006-2011)· πρόεδρος της ιταλικής αρχής προστασίας του ανταγωνισμού και αγορών (2011-2018)· διορισθείς από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Απρίλιο του 2013, ως ένας από τους δέκα σοφούς της επιτροπής θεσμικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και τον Ιούνιο του ίδιου έτους διορισθείς από τον Πρωθυπουργό ως μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων που κλήθηκε να προτείνει ένα σχέδιο συνταγματικών μεταρρυθμίσεων· συντάκτης πολλών δημοσιευμάτων· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2018.

Irmantas Jarukaitis
Irmantas Jarukaitis

γεννήθηκε το 1973· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου του Vilnius (1992-1997)· διδάκτωρ νομικής του Πανεπιστημίου του Vilnius (2008)· βοηθός, συνεργαζόμενος καθηγητής της νομικής σχολής του πανεπιστημίου του Vilnius (1999-2018)· προϊστάμενος τμήματος (2002-2003), βοηθός γενικός διευθυντής του τμήματος ευρωπαϊκού δικαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λιθουανίας (2004-2010)· δικαστής στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Λιθουανίας (2010-2018)· αντιπρόεδρος του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της Λιθουανίας (2012-2017)· προεδρεύων του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της Λιθουανίας (2015-2017)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων στον τομέα του ευρωπαϊκού και του συνταγματικού δικαίου· συνιδρυτής και μέλος της λιθουανικής ένωσης ευρωπαϊκού δικαίου· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2018.

Priit Pikamäe
Priit Pikamäe

γεννήθηκε το 1973· πτυχιούχος νομικής (πανεπιστήμια του Tartu και του Poitiers)· διδάκτωρ νομικής (πανεπιστήμιο του Tartu, 2006)· διευθυντής του 7ου γραφείου του προξενικού τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών της Εσθονίας (1995-1996)· διευθυντής του τμήματος ποινικού δικαίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (1996-2001)· δικαστής του πρωτοδικείου του Tallinn  (2001-2002)· δικαστής του εφετείου του Tallinn  (2002-2006)· δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου (2006-2009)· πρόεδρος του ποινικού τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου (2010-2013)· δικαστής ad hoc στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2010-2016)· πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου (2013-2019)· πρόεδρος του συμβουλίου που είναι αρμόδιο για τη διοίκηση των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων (2013-2019)· πρόεδρος του δικτύου των Προέδρων των Ανώτατων Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017-2019)· επισκέπτης καθηγητής και μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Tartu· ιδρυτικό μέλος της Εσθονικής Ένωσης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· μέλος του συμβουλίου του τμήματος συνταγματικού δικαίου στην Εσθονική Ακαδημία Επιστημών·  μέλος της εσθονικής Ακαδημαϊκής Νομικής Ένωσης· συγγραφέας πολυάριθμων δημοσιευμάτων· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 6 Φεβρουαρίου 2019.

Niilo Jääskinen
Niilo Jääskinen

Γεννήθηκε το 1958· πτυχίο Νομικής (1980), μεταπτυχιακό Νομικής (1982) και διδακτορικό (2008) από το πανεπιστήμιο του Ελσίνκι (Φινλανδία)· εντεταλμένος με τη διδασκαλία στο πανεπιστήμιο του Ελσίνκι (1980-1986)· εισηγητής και έκτακτος δικαστής στο πρωτοδικείο του Rovaniemi (Φινλανδία) (1983-1984)· νομικός σύμβουλος (1987-1989) και, εν συνεχεία, προϊστάμενος του τμήματος ευρωπαϊκού δικαίου (1990-1995) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Φινλανδία)· νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών (Φινλανδία) (1989-1990)· σύμβουλος και γραμματέας ευρωπαϊκών υποθέσεων στην ανώτερη επιτροπή του Φινλανδικού Κοινοβουλίου (1995-2000)· έκτακτος δικαστής (Ιούλιος 2000-Δεκέμβριος 2002) και, εν συνεχεία, δικαστής (Ιανουάριος 2003-Σεπτέμβριος 2009) στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Φινλανδία)· υπεύθυνος για νομικά και θεσμικά ζητήματα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2009 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2015· δικαστής στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (2015-2019)· Αντιπρόεδρος του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου (2018-2019)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2019.

Jean Richard de la Tour
Jean Richard de la Tour

Γεννήθηκε το 1959· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Paris II (1982)· επαγγελματικές σπουδές δικαστικών λειτουργών, École nationale de la magistrature, Γαλλία (1984-1986)· δικαστής στο Πρωτοδικείο Limoges, Γαλλία (1986-1988)· δικαστής στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (1988-1996)· σύμβουλος εισηγητής του Cour de cassation, Γαλλία (1996-2004)· αρμόδιος για τη γλωσσική επιμέλεια στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2004-2006)· εισηγητής στο γραφείο της P. Lindh και κατόπιν στο γραφείο του C. G. Fernlund (2006-2012) στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· γενικός εισαγγελέας στο τμήμα κοινωνικού δικαίου του Cour de cassation και ειδικός συνεργάτης του γενικού εισαγγελέα στο τμήμα εμπορικών, χρηματοπιστωτικών και οικονομικών υποθέσεων του Cour de cassation (2017-2020)· μέλος της επιτροπής εκθέσεων και μελετών του Cour de cassation (1998-2002)· μέλος της επιτροπής αναθεωρήσεων ποινικών αποφάσεων του Cour de cassation (1999-2004)· πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Institut national des formations notariales, Γαλλία (2016-2020)· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 23 Μαρτίου 2020.

Athanasios Rantos
Αθανάσιος Ράντος

Γεννηθείς το 1953· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1976)· κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο ευρωπαϊκό δίκαιο του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βρυξελλών (1990)· Fellow στο Διεθνές Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Γενεύη (Ελβετία)/Στρασβούργο (Γαλλία) (1992)· δικηγόρος Αθηνών (1978-1979)· Εισηγητής, Πάρεδρος, Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος και, από τον Φεβρουάριο 2020, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (1979-2020)· πρόεδρος πολυάριθμων νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής· διδάσκων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης· διδάσκων ευρωπαϊκού και διοικητικού δικαίου στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (1995-2016)· πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (πλείονες θητείες μεταξύ 2011 και 2020)· πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας (πλείονες θητείες μεταξύ 2011 και 2020)· μέλος και έπειτα πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης (πλείονες θητείες μεταξύ 1996 και 2020)· μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (πλείονες θητείες μεταξύ 2000 και 2020)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 10 Σεπτεμβρίου 2020.    

Ineta Ziemele
Ineta Ziemele

Γεννηθείσα το 1970· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου της Λεττονίας (1993)· μεταπτυχιακές σπουδές στο αμερικανικό σύστημα δικαίου, το δίκαιο και την πολιτική των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και τις πολιτικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο του Aarhus, Δανία (1993)· master διεθνούς δικαίου του Πανεπιστημίου του Lund, Σουηδία (1994)· διδάκτωρ νομικής του πανεπιστημίου του Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο (1999)· κοινοβουλευτική βοηθός στο Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λεττονίας (1990-1992)· σύμβουλος στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Λεττονίας (1992-1995)· πανεπιστημιακή βοηθός στο τμήμα Νομικής και Πολιτικής Θεωρίας και στο τμήμα Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου της Θάλασσας, στη συνέχεια λέκτορας Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, ιδρύτρια και διευθύντρια του Ινστιτούτου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου της Λεττονίας (1993-1999)· σύμβουλος του πρωθυπουργού της Λεττονίας (1995)· Σύμβουλος στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Στρασβούργο, Γαλλία (1999-2001)· καθηγήτρια «Söderberg», επισκέπτρια καθηγήτρια, στη συνέχεια καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Νομική Σχολή της Ρίγας, Λεττονία (από το 2001)· επισκέπτρια καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Raoul Wallenberg, πανεπιστήμιο του Lund (2001-2005)· δικαστής και πρόεδρος τμήματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Στρασβούργο (2005-2014)· αντεπιστέλλον μέλος της Λεττονικής Ακαδημίας Επιστημών (από το 2017)· συγγραφέας πολλών δημοσιεύσεων στον τομέα του διεθνούς και εθνικού δημοσίου δικαίου· ιδρύτρια και μέλος της συντακτικής επιτροπής του Baltic Yearbook of International Law· δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Λεττονίας (2015-2020)· πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Λεττονίας (2017-2020)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 6 Οκτωβρίου 2020.

Jan Passer
Jan Passer

Γεννηθείς το 1974· πτυχιούχος νομικής (1997) και διδάκτωρ νομικής (2007) του Πανεπιστημίου Καρόλου της Πράγας· Master of Laws του πανεπιστημίου της Στοκχόλμης (2000)· εισηγητής στο πρωτοδικείο Πράγας (1997-2001)· δικαστής στο δικαστήριο της 2ης  περιφέρειας της Πράγας (2001-2005)· δικαστής στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας (2005-2016)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία, μεταξύ άλλων, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Καρόλου της Πράγας (2001-2003), στο Πανεπιστήμιο Masaryk του Brno (2006-2016), στο Πανεπιστήμιο Palacký του Olomouc (2014-2016) και στη Δικαστική Ακαδημία της Τσεχικής Δημοκρατίας (2001-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο (2016-2020)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 6 Οκτωβρίου 2020.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

Γεννήθηκε το 1961· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου της Valencia (1979-1984)· εμπορικός αναλυτής στο Συμβούλιο εμπορικών επιμελητηρίων της Αυτόνομης Κοινότητας της Valencia (1986)· γλωσσομαθής νομικός στο Δικαστήριο (1986-1990)· νομικός αναθεωρητής στο Δικαστήριο (1990-1993)· υπάλληλος διοικήσεως στην υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης του Δικαστηρίου (1993-1995)· υπάλληλος διοικήσεως στη γραμματεία της επιτροπής θεσμικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1995-1996)· βοηθός του Γραμματέα του Δικαστηρίου (1996-1999)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο (1999-2000)· προϊστάμενος της ισπανικής μεταφραστικής υπηρεσίας στο Δικαστήριο (2000-2001)· διευθυντής, στη συνέχεια γενικός διευθυντής, της μεταφραστικής υπηρεσίας του Δικαστηρίου (2001-2010)· Γραμματέας του Δικαστηρίου από τις 7 Οκτωβρίου 2010.