Prezentarea membrilor
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

născut în 1954; licențiat și doctor în drept (Universitatea Catolică din Louvain); Master of Laws, Master in Public Administration (Harvard University); asistent (1979-1983) și apoi profesor de drept european la Universitatea Catolică din Louvain (începând cu 1983); referent juridic la Curtea de Justiție (1984-1985); profesor la Colegiul Europei din Bruges (1984-1989); avocat în Baroul din Bruxelles (1986-1989); profesor invitat la Harvard Law School (1989); judecător la Tribunalul de Primă Instanță în perioada cuprinsă între 25 septembrie 1989 și 6 octombrie 2003; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2003; vicepreşedinte al Curţii de Justiţie în perioada cuprinsă între 9 octombrie 2012 și 7 octombrie 2015; președintele Curții de Justiție începând cu data de 8 octombrie 2015.

Antonio Tizzano
Antonio Tizzano

născut în 1940; profesor de drept al Uniunii Europene la Universitatea „La Sapienza", Roma; profesor la universitățile „Istituto Orientale" (1969-1979) și „Federico II" din Napoli (1979-1992), la Universitatea din Catania (1969-1977) și la Universitatea din Mogadiscio (1967-1972); avocat la Curtea de Casație italiană; consilier juridic la Reprezentanța Permanentă a Republicii Italiene pe lângă Comunitățile Europene (1984-1992); membru al delegației italiene la negocierile de aderare a Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Comunitățile Europene, la negocierile pentru Actul Unic European și pentru Tratatul privind Uniunea Europeană; autor a numeroase lucrări publicate, printre care „Comentarii la tratatele europene" și „Codurile Uniunii Europene"; fondator și director, începând cu anul 1996, al revistei Il Diritto dell'Unione Europea; membru în comitetele de conducere sau de redacție ale mai multor reviste juridice; raportor la numeroase congrese internaționale; conferințe și cursuri în cadrul mai multor instituții internaționale, printre care Academia de Drept Internațional de la Haga (1987); membru al grupului de experți independenți desemnat să examineze situația financiară a Comisiei Comunităților Europene (1999); avocat general la Curtea de Justiție în perioada cuprinsă între 7 octombrie 2000 și 3 mai 2006; judecător la Curtea de Justiție începând cu 4 mai 2006; vicepreședinte al Curții de Justiție a Uniunii Europene începând cu 8 octombrie 2015.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

născută în 1954; licențiată în drept (Universitatea Complutense din Madrid); Abogado del Estado repartizată la Málaga; Abogado del Estado la Serviciul juridic al Ministerului Transporturilor, Turismului și Comunicațiilor și, în continuare, la Serviciul juridic al Ministerului Afacerilor Externe; Abogado del Estado‑Jefe la Serviciul juridic al statului, responsabilă cu cauzele în fața Curții de Justiție, și director general adjunct al Serviciului de asistență juridică comunitară și internațională din cadrul Abogacía General del Estado (Ministerul Justiției); membru al grupului de reflecție al Comisiei asupra viitorului sistemului jurisdicțional comunitar; șef al delegației spaniole a grupului „Prietenii Președinției" (Amis de la Présidence) pentru reforma sistemului jurisdicțional comunitar prevăzută în Tratatul de la Nisa și al grupului ad‑hoc „Curtea de Justiție" al Consiliului; profesor de drept comunitar la Școala Diplomatică din Madrid; codirector al revistei Noticias de la Unión Europea; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2003.

Marko Ilešič
Marko Ilešič
născut în 1947; doctor în drept (Universitatea din Ljubljana); specializare în drept comparat (universitățile din Strasbourg și Coimbra); examen judiciar; profesor de drept civil, de drept comercial și de drept privat internațional; prodecan (1995-2001) și decan (2001-2004) al Facultății de Drept a Universității din Ljubljana; autorul mai multor lucrări juridice publicate; avocat, membru al baroului; judecător onorific și președinte de cameră la Tribunalul pentru litigii de muncă din Ljubljana (1975-1986); președintele Tribunalului pentru sport din Slovenia (1978-1986); președintele Camerei Arbitrale a Bursei din Ljubljana; arbitru pe lângă Camera de Comerț a Iugoslaviei (până în anul 1991) și a Sloveniei (din 1991); arbitru pe lângă Camera Internațională de Comerț din Paris; judecător la Curtea de Apel a UEFA și a FIFA; președintele Uniunii Asociațiilor Juriștilor Sloveni (1993-2005); membru al International Law Association, al Comitetului Maritim Internațional și al mai multor asociații juridice internaționale; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 11 mai 2004.
Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen
născut în 1953; licențiat în științe politice (1976), licențiat în drept (1983), Universitatea din Copenhaga; funcționar în cadrul Ministerului Justiției (1983-1985); titular de curs (1984-1991) și ulterior profesor asociat (1991-1996) de dreptul familiei la Universitatea din Copenhaga; șef de secție la Advokatsamfund (1985-1986); șef de serviciu (1986-1991) la Ministerul Justiției; admis în barou (1991); șef de secție (1991-1995), șef al Departamentului de poliție (1995-1999) și al Departamentului juridic (2000-2003) din cadrul Ministerului Justiției; reprezentantul Danemarcei în Comitetul K‑4 (1995-2000), în Grupul central Schengen (1996-1998) și la Europol Management Board (1998-2000); judecător la Højesteret (2003-2006); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 11 ianuarie 2006.
Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

născut în 1962; studii la Bonn, la Geneva şi la Paris; examen de stat în drept (1986 şi 1992); doctor în drept (Universitatea din Bonn, 1988); diplomă internaţională de administraţie publică (École nationale d'administration, 1990); diplomă de abilitare (Universitatea din Bonn, 1996); profesor de drept public german şi de drept european (1996-2003), decan al Facultăţii de Drept a Universităţii din Ruhr, Bochum (2000-2001); profesor de drept public german şi de drept european (Universitatea din Köln, 2003-2006); director al Institutului de Drept Public şi de Ştiinţe Administrative (2006); profesor invitat al Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), al Universităţii François Rabelais (Tours, 2001-2006) şi al Universităţii Paris I Panthéon-Sorbonne (2005-2006); doctor honoris causa al Universității François Rabelais (Tours, 2010); judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 2006.

José Luís da Cruz Vilaça
José Luís da Cruz Vilaça

născut în 1944; licență în drept și master în economie politică la Universitatea din Coimbra; doctor în economie internațională (Universitatea Paris I - Panthéon Sorbonne); serviciul militar obligatoriu îndeplinit în cadrul Ministerului Marinei (Serviciul de Justiție, 1969-1972); profesor la Universitatea Catolică și la Universitatea Nova din Lisabona; a fost profesor la Universitatea din Coimbra și la Universitatea Lusíada din Lisabona (director al Institutului de Studii Europene); membru al guvernului portughez (1980-1983): secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, secretar de stat în cadrul președinției Consiliului de Miniștri și secretar de stat pentru afaceri europene; deputat în Parlamentul portughez, vicepreședinte al grupului creștin democrat; avocat general la Curtea de Justiție (1986-1988); președinte al Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene (1989-1995); avocat în Baroul din Lisabona, specialist în drept european și în dreptul concurenței (1996-2012); membru al Grupului de reflecție asupra viitorului sistemului jurisdicțional al Comunităților Europene „Groupe Due" (2000); președinte al Consiliului de disciplină al Comisiei Europene (2003-2007); președinte al Asociației Portugheze de Drept European (începând cu anul 1999); judecător la Curtea de Justiție începând cu 8 octombrie 2012.

Melchior Wathelet
Melchior Wathelet

născut în 1949; licențiat în drept și în științe economice (Universitatea din Liège); Master of Laws (Harvard University, Statele Unite); doctor honoris causa (Universitatea Paris-Dauphine); profesor de drept european la Universitatea din Louvain și la Universitatea din Liège; deputat (1977-1995); secretar de stat, ministru și ministru președinte al regiunii valone (1980-1988); viceprim ministru, ministru al justiției și al claselor mijlocii (1988-1992); viceprim ministru, ministru al justiției și al afacerilor economice (1992-1995); viceprim ministru, ministru al apărării naționale (1995); primar al orașului Verviers (1995); judecător la Curtea de Justiție a Comunității Europene (1995-2003); consilier juridic, apoi avocat (2004-2012); ministru de stat (2009-2012); avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 8 octombrie 2012.

Allan Rosas
Allan Rosas

născut în 1948; doctor în drept al Universității din Turku (Finlanda); profesor de drept la Universitatea din Turku (1978-1981) și la Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996), directorul Institutului pentru Drepturile Omului din cadrul acestei instituții (1985-1995); diverse posturi universitare de răspundere, naționale și internaționale; membru al unor societăți științifice; coordonator al mai multor proiecte și programe de cercetare, naționale și internaționale, mai ales în următoarele domenii: drept comunitar, drept internațional, drepturile omului și drepturile fundamentale, drept constituțional și administrație publică comparată; reprezentant al guvernului finlandez în calitate de membru sau de consilier al delegațiilor finlandeze la diferite conferințe și reuniuni internaționale; expert al sistemului juridic finlandez, în special în cadrul comisiilor juridice guvernamentale și parlamentare din Finlanda, precum și în cadrul Națiunilor Unite, al UNESCO, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și al Consiliului Europei; începând cu anul 1995, consilier juridic principal la Serviciul Juridic al Comisiei Europene, însărcinat cu relațiile externe; din martie 2001, director general adjunct al Serviciului Juridic al Comisiei Europene; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 17 ianuarie 2002.

Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

născut în 1950; doctor în drept al Universității „Karlovy" din Praga (1975); profesor asistent (1974-1990), prodecan (1989-1991) și șef al Departamentului de drept internațional și de drept european (1990-1992) la Universitatea „Masaryk" din Brno; judecător la Curtea Constituțională cehoslovacă (1992); ambasador pe lângă Consiliul Europei (1993-1998); președintele Comitetului Delegaților Miniștrilor al Consiliului Europei (1995); director general la Ministerul Afacerilor Externe (1998-2000); președinte la secția cehă și slovacă a Asociației de Drept Internațional (1999-2001); judecător la Curtea Constituțională (2000-2004); membru al Consiliului legislativ (1998-2000); membru al Curții Permanente de Arbitraj de la Haga (din 2000); profesor de drept internațional public la Universitatea „Masaryk" din Brno (2001); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 11 mai 2004.

Egils Levits
Egils Levits
născut în 1955; licențiat în drept și în științe politice la Universitatea din Hamburg; colaborator științific la Facultatea de Drept a Universității din Kiel; consilier în cadrul parlamentului leton pe probleme de drept internațional, de drept constituțional, precum și pe probleme privind reforma legislativă; ambasadorul Letoniei în Germania și în Elveția (1992-1993), în Austria, în Elveția și în Ungaria (1994-1995); viceprim‑ministru și ministru al justiției, acționând în calitate de ministru al afacerilor externe (1993-1994); conciliator la Curtea de Conciliere și Arbitraj din cadrul OSCE (din 1997); membru al Curții Permanente de Arbitraj (din 2001); ales judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (1995), reales în 1998 și în 2001; numeroase lucrări publicate în domeniul dreptului constituțional, al dreptului administrativ, al reformei legislative și al dreptului comunitar; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 11 mai 2004.
Carl Gustav Fernlund
Carl Gustav Fernlund

născut în 1950; licențiat în drept la Universitatea din Lund (1975); grefier la Tribunalul de primă instanță din Landskrona (1976-1978); asesor la Curtea administrativă de apel (1978-1982); judecător supleant la Curtea administrativă de apel (1982); consilier juridic în cadrul Comitetului permanent privind constituția al Parlamentului suedez (1983-1985); consilier juridic la Ministerul finanțelor (1985-1990); director al Direcției de impozit pe venit al persoanelor fizice din cadrul Ministerului finanțelor (1990-1996); director al Direcției privind accizele din cadrul Ministerului finanțelor (1996-1998); consilier fiscal la Reprezentanța permanentă a Suediei pe lângă Uniunea Europeană (1998-2000); director general pentru afaceri juridice în cadrul Departamentului impozitelor și vămilor al Ministerului finanțelor (2000-2005); judecător la Curtea Supremă Administrativă (2005-2009); președinte al Curții administrative de apel din Göteborg (2009-2011); judecător la Curtea de Justiție începând cu 6 octombrie 2011.

Christopher Vajda
Christopher Vajda

născut în 1955; licențiat în drept al Universității din Cambridge; licență specială în drept european a Universității Libere din Bruxelles (magna cum laudae); admis în Baroul din Anglia și din Țara Galilor (Gray's Inn, 1979); barrister (1979-2012); admis în Baroul din Irlanda de Nord (1996); Queen's Counsel (1997); bencher al Gray's Inn (2003); recorder al Crown Court (2003-2012); trezorier al United Kingdom Association for European Law (2001-2012); contribuție la European Community Law of Competition (Bellamy & Child, ediția a treia - ediția a șasea); judecător la Curtea de Justiție începând cu 8 octombrie 2012.

Juliane Kokott
Juliane Kokott

născută în 1957; studii juridice (universitățile din Bonn și Geneva); LL. M. (American University/Washington DC); doctor în drept (Universitatea din Heidelberg, 1985; Universitatea Harvard, 1990); profesor invitat la Universitatea din Berkeley (1991); profesor de drept public german și străin, profesor de drept internațional și de drept european la universitățile din Augsburg (1992), Heidelberg (1993) și Düsseldorf (1994); judecător supleant pentru guvernul german la Curtea Internațională pentru Conciliere și Arbitraj a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE); vicepreședinte al Consiliului consultativ federal pentru schimbarea globală (WBGU, 1996); profesor de drept internațional, de drept internațional al afacerilor și de drept european la Universitatea din St Gallen (1999); director al Institutului de Drept European și Internațional al Afacerilor al Universității din St Gallen (2000); director adjunct al programului de specializare în dreptul afacerilor la Universitatea din St Gallen (2001); avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2003.

Endre Juhász
Endre Juhász

născut în 1944; licențiat în drept al Universității din Szeged, Ungaria (1967); examen de admitere în Baroul maghiar (1970); studii postuniversitare de drept comparat la Universitatea din Strasbourg, Franța (1969, 1970, 1971, 1972); funcționar la Departamentul juridic al Ministerului Comerțului Exterior (1966-1974), director pentru probleme legislative (1973-1974); prim‑atașat comercial al Ambasadei Ungariei din Bruxelles, responsabil de probleme comunitare (1974-1979); director în cadrul Ministerului Comerțului Exterior (1979-1983); prim‑atașat comercial, ulterior consilier comercial al Ambasadei Ungariei din Washington DC, Statele Unite ale Americii (1983-1989); director general în cadrul Ministerului Comerțului și al Ministerului Relațiilor Economice Internaționale (1989-1991); negociator-șef pentru Acordul de asociere între Ungaria, Comunitățile Europene și statele lor membre (1990-1991); secretar general la Ministerul Relațiilor Economice Internaționale, director al Oficiului pentru Afaceri Europene (1992); secretar de stat la Ministerul Relațiilor Economice Internaționale (1993-1994); secretar de stat, președinte al Oficiului pentru Afaceri Europene din Ministerul Industriei și Comerțului (1994); ambasador extraordinar și plenipotențiar, șef al misiunii diplomatice a Ungariei pe lângă Uniunea Europeană (ianuarie 1995-mai 2003); negociator-șef pentru aderarea Ungariei la Uniunea Europeană (iulie 1998-aprilie 2003); ministru fără portofoliu pentru coordonarea problemelor de integrare europeană (din mai 2003); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 11 mai 2004.

Anthony Borg Barthet U.O.M.
Anthony Borg Barthet U.O.M.

născut în 1947; doctor în drept al Universității Regale din Malta (1973); intră în administrația publică malteză în calitate de Notary to Government în 1975; consilier al Republicii în 1978, prim‑consilier al Republicii în 1979, Assistant Attorney General în 1988 și numit Attorney General de către președintele Maltei, în 1989; titular cu fracțiune de normă al cursului de drept civil la Universitatea din Malta (1985-1989); membru al Consiliului Universității din Malta (1998-2004); membru al Comisiei pentru Administrarea Justiției (1994-2004); membru al Comitetului director al Centrului de Arbitraj din Malta (1998-2004); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 11 mai 2004.

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

născută în 1955; studii în economie, limbi străine şi drept la King's College, Cambridge (1973-1977); asistent şi cercetător la Corpus Christi College, Oxford (1977-1980); admisă la examenul de intrare în Barou (Middle Temple, 1980); Barrister (1980-1987 şi 1990-2005); referent juridic pe lângă avocatul general și ulterior judecătorul Sir Gordon Slynn (1987-1990); profesor de drept european şi de drept comparat (Director of European Legal Studies) la University College London (1990-1992); profesor (Lecturer) la Facultatea de Drept (1992-1998), apoi profesor asociat (Affiliated Lecturer) (1998-2005) la Universitatea din Cambridge; Fellow of King's College, Cambridge (1992-2010); Emeritus Fellow of King's College, Cambridge (începând din 2011); profesor asociat şi cercetător (Senior Research Fellow) la Centre for European Legal Studies al Universităţii din Cambridge (1998-2005); Queen's Counsel (1999); Bencher of Middle Temple (2005); Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010); LL.D (h. c.) Glasgow (2010), Nottingham Trent (2011) și Stockholm (2014); avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 11 ianuarie 2006.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

născut în 1938; profesor de drept internațional și titular al Catedrei „Jean Monnet" de dreptul Comunităților Europene a Universității din Bologna; doctor honoris causa al Universității „Carlos III" din Madrid; profesor invitat la universitățile „Johns Hopkins" (Bologna Center), „St. Johns" (New York), Georgetown, Paris II, Georgia (Atena) și la Institut universitaire international (Luxemburg); coordonator al European Business Law Pallas Program, organizat în cadrul Universității din Nijmegen; membru al Comitetului consultativ al Comisiei Comunităților Europene pentru achiziții publice; subsecretar de stat pentru industrie și comerț cu ocazia semestrului președinției italiene a Consiliului; membru al grupului de reflecție al Comunității Europene asupra Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și director al sesiunii 1997 a Centrului de Cercetări din cadrul Academiei de Drept Internațional de la Haga consacrată OMC; judecător la Tribunalul de Primă Instanță în perioada cuprinsă între 4 martie 1998 și 3 mai 2006; avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 4 mai 2006.

Yves Bot
Yves Bot

născut în 1947, absolvent al Facultății de Drept din Rouen, doctor în drept (Universitatea Paris II Panthéon‑Assas); profesor asociat la Facultatea de Drept din Le Mans (1974-1982); procuror adjunct (substitut), apoi prim‑procuror adjunct (premier substitut) la parchetul din Le Mans (1974-1982); procuror al Republicii pe lângă Tribunal de grande instance din Dieppe (1982-1984); procuror adjunct al Republicii pe lângă Tribunal de grande instance din Strasbourg (1984-1986); procuror al Republicii pe lângă Tribunal de grande instance din Bastia (1986-1988); avocat general pe lângă Curtea de Apel din Caen (1988-1991); procuror al Republicii pe lângă Tribunal de grande instance din Le Mans (1991-1993); consilier special al ministrului justiției (1993-1995); procuror al Republicii pe lângă Tribunal de grande instance din Nanterre (1995-2002); procuror al Republicii pe lângă Tribunal de grande instance din Paris (2002-2004); procuror general pe lângă Curtea de Apel din Paris (2004-2006); avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2006.

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

născut în 1955; licenţiat în drept al Universităţii din Metz, absolvent al Institutului de Studii Politice din Paris, fost student al Şcolii Naţionale de Administraţie; raportor (1982-1985), commissaire du gouvernement (1985-1987 şi 1992-1999); judecător (assesseur) (1999-2000); preşedinte al celei de-a şasea subsecţii de contencios (2000-2006) în cadrul Consiliului de Stat (Conseil d'État); referent juridic la Curtea de Justiţie (1987-1991); director de cabinet al ministrului muncii, al forţei de muncă şi al formării profesionale, apoi director de cabinet al ministrului de stat, ministru al funcţiei publice şi al modernizării administraţiei (1991-1992); şef al misiunii juridice a Consiliului de Stat pe lângă Casa Naţională de Asigurări Medicale a Salariaţilor (2001-2006); profesor asociat la Universitatea din Metz (1988-2000), apoi la Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne (începând cu 2000); autor a numeroase publicaţii în domeniul dreptului administrativ, al dreptului comunitar şi al dreptului european al drepturilor omului; fondator şi preşedinte al comitetului de redacţie al Buletinului de jurisprudenţă de drept al urbanismului, cofondator şi membru al comitetului de redacţie al Buletinului juridic al colectivităţilor locale, preşedinte al consiliului ştiinţific al grupului de cercetare privind instituţiile şi dreptul amenajării urbanistice şi al habitatului; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 2006.

Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

născut în 1949; studii de drept (Universitatea „Sv. Kliment Ohridski", Sofia); judecător la Tribunalul de Primă Instanță din Blagoevgrad (1975-1983); judecător la Curtea Regională din Blagoevgrad (1983-1986); judecător la Curtea Supremă (1986-1991); judecător la Curtea Constituțională (1991-2000); membru al Comisiei Europene a Drepturilor Omului (1997-1999); membru al Convenției europene asupra viitorului Europei (2002-2003); deputat (2001-2006); observator la Parlamentul European; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 12 ianuarie 2007.

Camelia Toader
Camelia Toader

născută în 1963; licenţiată în drept (1986), doctor în drept (1997) (Universitatea București); judecător stagiar la Judecătoria Buftea (1986-1988); judecător la Judecătoria Sectorului 5 din București (1988-1992); admisă în Baroul București (1992) ; titular de curs (1992-2005), ulterior, începând cu anul 2005, profesor de drept civil și de dreptul european al contractelor la Universitatea București; mai multe studii doctorale și de cercetare la Institutul „Max Planck” de drept internațional privat de la Hamburg (între 1992 și 2004); șef al departamentului pentru integrare europeană la Ministerul Justiției (1997-1999); judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție (1999‑2007); profesor invitat la Universitatea din Viena (2000 și 2011); formator în domeniul dreptului comunitar la Institutul Național al Magistraturii (2003 și 2005‑2006); membru al comitetului de redacție al mai multor reviste juridice; începând cu anul 2010, membru asociat al Academiei Internaționale de Drept Comparat, iar începând cu anul 2017, membru titular; cercetător onorific al Centrului de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române ; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 12 ianuarie 2007.

Marek Safjan
Marek Safjan

născut în 1949; doctor în drept (Universitatea din Varșovia, 1980); doctor abilitat în științe juridice (Universitatea din Varșovia, 1990); profesor titular de drept (1998); director al Institutului de Drept Civil al Universității din Varșovia (1992-1996); vice-rector al Universității din Varșovia (1994-1997); secretar general al secției poloneze a Asociației Henri Capitant a prietenilor culturii juridice franceze (1994-1998); reprezentant al Poloniei în Comitetul pentru bioetică al Consiliului Europei (1991-1997); judecător la Tribunalul Constituțional (1997-1998), apoi președinte al aceluiași tribunal (1998-2006); membru al Academiei Internaționale de Drept Comparat (din 1994) și vice-președinte al acesteia (din 2010), membru al Asociației Internaționale de Drept, Etică și Știință (din 1995), membru al Comitetului Helsinki Polonez; membru al Academiei Poloneze de Arte și Litere; medalia pro merito decernată de Secretarul general al Consiliului Europei (2007); autor a numeroase publicații în domeniul dreptului civil, al dreptului medical și al dreptului european; doctor honoris causa al Institutului Universitar European (Florența, 2012); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2009.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

născut în 1951; doctor în drept (Universitatea din Bratislava); judecător la Tribunalul de Primă Instanță din Bratislava; judecător la Curtea de Apel în cauze civile și vicepreședinte al Curții de Apel din Bratislava; membru al Secției de drept civil și de dreptul familiei din cadrul Institutului de Drept al Ministerului Justiției; judecător interimar la Curtea Supremă în cauze comerciale; membru al Comisiei Europene pentru Drepturile Omului (Strasbourg); judecător la Curtea Constituțională (2000-2004); judecător la Tribunalul de Primă Instanță în perioada cuprinsă între 12 mai 2004 și 6 octombrie 2009; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2009.

Maria Berger
Maria Berger

născută în 1956; studii de drept și de economie (1975-1979), doctor în drept; asistent și titular de curs la Institutul de Drept Public și de Științe Politice al Universității din Innsbruck (1979-1984); administrator la Ministerul Federal al Științei și Cercetării, ultima dată ca șef de unitate adjunct (1984-1988); responsabilă de problemele privind Uniunea Europeană în Cancelaria Federală (1988-1989); șef al serviciului „Integrare europeană" al Cancelariei Federale (pregătirea aderării Republicii Austria la Uniunea Europeană) (1989-1992); director al Autorității AELS de Supraveghere, la Geneva și la Bruxelles (1993-1994); vicepreședinte al Donau-Universität din Krems (1995-1996); deputat în Parlamentul European (noiembrie 1996-ianuarie 2007 și decembrie 2008-iulie 2009) și membru al Comisiei juridice; membru supleant al Convenției europene asupra viitorul Europei (februarie 2002-iulie 2003); membru al Consiliului municipal al orașului Perg (septembrie 1997-septembrie 2009); ministru federal al justiției (ianuarie 2007-decembrie 2008); publicații pe diverse teme de drept european; profesor onorific de drept european la Universitatea din Viena; senator onorific la Universitatea din Innsbruck; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2009.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

născută în 1959; studii de drept (Universitatea din Groningen, 1977-1983); doctor în drept (Universitatea din Amsterdam, 1995); titular de curs de drept la Facultatea de Drept din Maastricht (1983-1987); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1987-1991); titular de curs la Institutul „Europa" din cadrul Facultății de Drept a Universității din Amsterdam (1991-1995); profesor de drept european la Facultatea de Drept a Universității din Tilburg (1995-2003); profesor de drept european la Facultatea de Drept a Universității din Utrecht și membră a consiliului de administrație al Institutului „Europa" din cadrul Universității din Utrecht (începând cu 2003); membră în colegiile de redacție ale mai multor reviste juridice naționale și internaționale; autoare a numeroase lucrări publicate; membră a Academiei regale de științe olandeze; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 10 iunie 2010.

Egidijus Jarašiūnas
Egidijus Jarašiūnas

născut în 1952; licențiat în drept al Universității din Vilnius (1974-1979); doctor în științe juridice al Academiei de Drept din Lituania (1999), avocat în Baroul din Lituania (1979-1990); deputat în Consiliul Suprem (parlamentul) al Republicii Lituania (1990-1992), apoi membru al Seimas (parlamentul) al Republicii Lituania și membru al Comitetului de stat și de drept (1992-1996); judecător la Curtea Constituțională a Republicii Lituania (1996-2005), apoi consilier al președintelui Curții Constituționale a Republicii Lituania (din 2006); asistent la Catedra de drept constituțional a Facultății de Drept a Universității „Mykolas Romeris" (1997-2000), apoi profesor asociat (2000-2004), ulterior profesor (din 2004) la catedra menționată și, în sfârșit, șef al Catedrei de drept constituțional (2005-2007); decan al Facultății de Drept a Universității „Mykolas Romeris" (2007-2010); membru al Comisiei de la Veneția (2006-2010); semnatar al Actului din 11 martie 1990 de restaurare a independenței Lituaniei; autor a numeroase lucrări juridice publicate; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 6 octombrie 2010.

Nils Wahl
Nils Wahl

născut în 1961; doctorat în drept la Universitatea din Stockholm (1995); profesor docent asociat și titular al Catedrei „Jean Monnet" de drept european (1995); profesor de drept european la Universitatea din Stockholm (2001); director general al unei fundații cu scop educativ (1993-2004); președinte al Rețelei Suedeze pentru Cercetare Juridică Europeană (Nätverket för europarättslig forskning) (2001-2006); membru al Consiliului pentru Probleme de Dreptul Concurenței (Rådet för konkurrensfrågor) (2001-2006); judecător la Tribunal în perioada cuprinsă între 7 octombrie 2006 și 28 noiembrie 2012; avocat general al Curții de Justiție începând cu data de 28 noiembrie 2012.

Siniša Rodin
Siniša Rodin

născut în 1963; doctor în drept (Universitatea din Zagreb, 1995); LL.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright Fellow și Visiting Scholar la Harvard Law School (2001-2002); profesor asociat și ulterior profesor la Facultatea de Drept a Universității din Zagreb din 1987; titular al catedrei Jean Monnet din 2006 și titular al catedrei Jean Monnet ad personam din 2011; profesor invitat la Cornell Law School (2012); membru al comisiei croate pentru reforma constituțională, președinte al grupului de lucru privind aderarea la Uniune (2009-2010); membru al echipei croate care a negociat aderarea Croației la Uniune (2006-2011); autor a numeroase publicații; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 4 iulie 2013.

François Biltgen
François Biltgen

născut în 1958; licență în drept (1981) și diplomă de studii aprofundate (DEA) de drept comunitar - Universitatea de Drept, Economie și Științe Sociale a Paris II (1982); absolvent al Institutului de Studii Politice din Paris (1982); avocat în baroul Luxemburg (1987-1999); deputat în Camera Deputaților (1994-1999); consilier comunal al orașului Esch-sur-Alzette (1987-1999); membru al consiliului executiv al orașului Esch-sur-Alzette (1997-1999); membru supleant al delegației luxemburgheze la Comitetul Regiunilor Uniunii Europene (1994-1999); ministru al muncii și al ocupării profesionale, ministru al cultelor, ministru pentru relația cu Parlamentul, ministru delegat pentru comunicații (1999-2004); ministru al muncii și al ocupării profesionale, ministru al cultelor, ministru al culturii, al învățământului superior și al cercetării (2004-2009); ministru al justiției, ministru al funcției publice și al reformei administrative, ministru al învățământului superior și al cercetării, ministru al comunicațiilor și al media, ministru al cultelor (2009-2013); copreședinte al Conferinței ministeriale a Procesului Bologna în 2005 și în 2009; copreședinte al Conferinței ministeriale a Agenției Spațiale Europene (2012-2013); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2013

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

născută în 1962; licențiată în drept a Universității din Tartu (1981-1986); asistent al Procurorului Republicii la Tallinn (1986-1991); absolventă a Școlii de Diplomație din Estonia (1991-1992); consilier juridic (1991-1993) și consilier general la Camera de Comerț și Industrie (1992-1993); judecător la Curtea de Apel din Tallinn (1993-2004); European Master în drepturile omului și democratizare la universitățile din Padova și din Nottingham (2002-2003); judecător la Tribunal începând cu data de 12 mai 2004 până la data de 23 octombrie 2013; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 23 octombrie 2013.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

născut în 1971; licențiat în drept al Universității Silezia și al Colegiului Europei din Bruges; doctor în drept (2000); doctor abilitat în științe juridice (2009); profesor de drept (2013); Visiting Scholar la Jesus College, Cambridge (1998), la Universitatea din Liège (1999) și la Institutul Universitar European din Florența (2003); avocat (2001-2008), membru al comitetului de drept internațional privat al Comisiei de codificare a dreptului civil de pe lângă ministrul justiției (2001-2008); membru al Consiliului științific al Academiei de Drept European de la Trier (din 2008); membru al Grupului de cercetare privind dreptul privat al Uniunii în vigoare „Acquis Group" (din 2006); subsecretar de stat la Oficiul Comitetului Integrării Europene (2008-2009), ulterior la Ministerul Afacerilor Externe (2010-2013); vicepreședinte al Consiliului științific al Institutului Justiției; agent al guvernului polonez într un mare număr de cauze în fața instanțelor Uniunii Europene; șef al delegației poloneze la negocierile Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare; membru al consiliului editorial al mai multor reviste juridice; autor a numeroase publicații în domeniul dreptului european și al dreptului internațional privat; avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 23 octombrie 2013.

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

născut în 1964; diplomă de studii aprofundate de drept comunitar (1987) și doctor în drept al Universității Panthéon-Assas (1991); conferențiar la Centrul de formare permanentă al Universității Panthéon-Assas; admis în baroul din Cipru (1993); consilier special în afaceri europene pe lângă ministrul afacerilor externe din Cipru (1996-1999); membru al echipei de negociere pentru aderarea Ciprului la Uniunea Europeană (1998-2003); consilier în dreptul Uniunii pe lângă Serviciul juridic al Republicii Cipru (1999-2002); membru al unor delegații greco-cipriote în cadrul negocierilor pentru o soluționare globală a problemei cipriote (2002-2014); jurist principal (2002-2007), ulterior avocat principal al Republicii Cipru (2007-2014) și director al Departamentului de drept european al Serviciului juridic al Republicii Cipru (2003-2014); agent al guvernului cipriot în fața instanțelor Uniunii Europene (2004-2014); membru al Consiliului de administrație al Organizației Europene de Drept Public (Atena, Grecia) din anul 2013; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 8 octombrie 2014.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

născut în 1950; diplomă de drept a Universităților din Sevilla și din Granada (1967-1972); procuror pe lângă Tribunalele din Palma de Mallorca și din Sevilla (1977-1982); judecător al Camerei pentru contencios administrativ a Curții Superioare de Justiție a Andaluziei, a Curții Naționale și a Curții Superioare de Justiție a Canarelor (1982-1989); președinte al Camerei pentru contencios administrativ a Curții Superioare de Justiție a Cantabriei (1989-1994); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1995-1999); membru al Consiliului de administrație al Asociației Consiliilor de Stat și a Instanțelor Administrative Supreme ale Uniunii Europene (ACA-Europa) (2006-2014); membru al Comisiei Electorale Centrale (2012-2015); judecător al Camerei administrative a Curții Supreme a Spaniei (1999-2015); avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2015.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

născut în 1950; diplomă de drept a Universității din Atena (1973); diplomă de studii aprofundate (DEA) de drept social a Universității Paris II Panthéon-Sorbonne (1977); avocat(1974-1980); expert național la Serviciul Juridic al Comisiei Comunităților Europene (1988-1990), ulterior administrator principal la Direcția Generală V „Ocuparea forței de muncă, relații industriale, afaceri sociale” (1990-1994); auditor, „maître des requêtes” și, din 1999, consilier la Consiliul de Stat elen; membru asociat al Curții Supreme Speciale din Grecia; membru al Comitetului Central de Elaborare a Proiectelor de Lege din Grecia (1996-1998); director al Serviciului juridic de pe lângă Secretariatul General al Guvernului Elen (1996-1998); judecător la Tribunalul Uniunii Europene (1998-2010, președinte de cameră în perioada 2004-2010); membru al Consiliului Superior al Justiției Administrative (2011-2012); membru al Curții speciale pentru litigii privind remunerațiile magistraților și al Curții speciale pentru cauze de „prise à partie” (2013-2014); membru al comitetului consultativ de experți privind candidații la alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2014-2015); membru al comitetului competent să emită un aviz privind adecvarea candidaților la exercitarea funcției de judecător la Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene (2012-2015); profesor de drept european la Școala Națională de Magistratură (1995-1996 și 2012-2015); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2015.

Eugene Regan
Eugene Regan

născut în 1952; master în științe politice și economice (1974) și master în economie politică (1975) la University College Dublin; master în drept internațional și în drept comparat la Vrije Universiteit Brussel (1979), barrister atașat la Kings Inns din Dublin (1985), analist economic pe lângă Irish Farmers' Association din Dublin (1975-1976); director al Oficiului Irish Farmers' Association pe lângă Comunitatea Economică Europeană (1976-1979); chief executive al Irish Meat Exporters Association (1980-1984); consilier politic pe lângă comisarul Peter Sutherland (1985-1988); director general al Agra Trading Ltd (1989-1995); barrister (1995-2005) și Senior Counsel barrister (din 2005); membru al Seanad (camera superioară a Parlamentului irlandez) (2007-2011); președinte al Grupului Avocaților și șef de proiect al Grupului „Justiție" al Institutului pentru Afaceri Internaționale și Europene (din 1998); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2015.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

născut în 1964; master în drept la Universitatea din Aarhus (1991); master în drept european la Colegiul Europei din Bruges (1993); titular de curs la Universitățile din Aarhus (1991-1993) și din Copenhaga (1999-2001); profesor invitat la Universitățile din Copenhaga și din Aalborg (din 2008); avocat în Baroul danez (1995); referent juridic la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene (1994-1999); procuror la Parchetul Copenhaga (1999-2000) și inspector pe lângă districtele de poliție (2004-2006); consilier juridic pe lângă reprezentantul prim-ministrului danez la negocierile pentru elaborarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (1999-2000); șef de secțiune la Oficiul pentru Drept European (1999-2000); șef de departament la Oficiul pentru Drept European și Drepturile Omului (2000-2001) și șef de departament la Oficiul pentru Drept de Proprietate și Obligații al Ministerului Justiției (2001-2006); ombudsman pentru consumatori desemnat de guvernul danez (2006-2014); judecător la Østre Landsret, Copenhaga (2015); avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2015.

Michal Bobek
Michal Bobek

născut în 1977; master în drept și master în relații internaționale (Universitatea „Karlovy" din Praga); diplomă în drept englez și în dreptul Uniunii Europene (Universitatea Cambridge); Magister Juris (Universitatea Oxford, St. Edmund Hall); doctor în drept (Institutul Universitar European, Florența); studii la Universitatea Liberă din Bruxelles și la Universitatea Queensland (Australia); referent juridic pe lângă președintele Curții Administrative Supreme din Republica Cehă (2005-2009), apoi șef al serviciului de cercetare și documentare al aceleiași curți (2008-2009); drept de exercitare a funcției de judecător în Republica Cehă (2009); titular de curs (2011-2012) și cercetător (2013-2016) la Institutul de Drept European și de Drept Comparat al Universității Oxford; profesor la Colegiul Europei din Bruges (2013-2015); membru al Camerei de recurs a Băncii Naționale Cehe (2013-2015); judecător ad-hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2013-2015); cofondator și președinte al Asociației de Drept European și Comparat din Republica Cehă; titular de curs și profesor invitat în numeroase universități din Europa și din lume; autor a numeroase publicații în domeniul dreptului Uniunii Europene, al drepturilor europene ale omului, al dreptului (public) comparat și al teoriei dreptului; avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2015.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

născut în 1952; licențiat în drept la Universitatea „Sv. Kliment Ohridski” din Sofia (1975); doctor în drept (1979); titular de curs (1977-1984), conferențiar (1984-1990), apoi profesor la Universitatea „Sv. Kliment Ohridski” din Sofia (1990-2013); decan al Facultății de drept a Universității „Sv. Kliment Ohridski” din Sofia (1988-1991); membru al Consiliului Legislativ de pe lângă Adunarea Națională a Republicii Bulgaria (1995-1997); șeful catedrei Jean Monnet din cadrul Noii Universități Bulgare (2002-2005); președinte al Consiliului juridic de pe lângă președintele Bulgariei (2002-2003); judecător (2003-2009), apoi președinte (2009-2012) al Curții Constituționale a Bulgariei; șeful catedrei de drept constituțional a Facultății de drept a Universității „Sv. Kliment Ohridski” din Sofia (2013-2016); membru (2006-2016) și vicepreședinte al Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei (2013-2015); membru al Curții Constituționale pe lângă ombudsmanul Bulgariei (2015-2016); redactor a mai multe reviste juridice; autor a numeroase publicații juridice; avocat general la Curtea de Justiție începând de la 19 septembrie 2016.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

născut în 1961; licențiat în drept al Universității din Valencia (1979-1984); analist comercial la Consiliul Camerelor de Comerț ale Comunității Autonome Valencia (1986); jurist‑lingvist la Curtea de Justiție (1986-1990); jurist‑revizor la Curtea de Justiție (1990-1993); administrator la Serviciul presă și informare al Curții de Justiție (1993-1995); administrator la Secretariatul Comisiei instituționale a Parlamentului European (1995-1996); atașat pe lângă grefierul Curții de Justiție (1996-1999); referent juridic la Curtea de Justiție (1999-2000); șef al Unității de traducere de limbă spaniolă la Curtea de Justiție (2000-2001); director, apoi director general al Direcției generale de traducere a Curții de Justiție (2001-2010); grefier al Curții de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2010.