Prezentarea membrilor
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

născut în 1954; licențiat și doctor în drept (Universitatea Catolică din Louvain); Master of Laws, Master in Public Administration (Harvard University); asistent (1979-1983) și apoi profesor de drept european la Universitatea Catolică din Louvain (începând cu 1983); referent juridic la Curtea de Justiție (1984-1985); profesor la Colegiul Europei din Bruges (1984-1989); avocat în Baroul din Bruxelles (1986-1989); profesor invitat la Harvard Law School (1989); judecător la Tribunalul de Primă Instanță în perioada cuprinsă între 25 septembrie 1989 și 6 octombrie 2003; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2003; vicepreşedinte al Curţii de Justiţie în perioada cuprinsă între 9 octombrie 2012 și 7 octombrie 2015; președintele Curții de Justiție începând cu data de 8 octombrie 2015.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

născută în 1954; licențiată în drept (Universitatea Complutense din Madrid); Abogado del Estado repartizată la Málaga; Abogado del Estado la Serviciul juridic al Ministerului Transporturilor, Turismului și Comunicațiilor și, în continuare, la Serviciul juridic al Ministerului Afacerilor Externe; Abogado del Estado‑Jefe la Serviciul juridic al statului, responsabilă cu cauzele în fața Curții de Justiție, și director general adjunct al Serviciului de asistență juridică comunitară și internațională din cadrul Abogacía General del Estado (Ministerul Justiției); membru al grupului de reflecție al Comisiei asupra viitorului sistemului jurisdicțional comunitar; șef al delegației spaniole a grupului „Prietenii Președinției" (Amis de la Présidence) pentru reforma sistemului jurisdicțional comunitar prevăzută în Tratatul de la Nisa și al grupului ad‑hoc „Curtea de Justiție" al Consiliului; profesor de drept comunitar la Școala Diplomatică din Madrid; codirector al revistei Noticias de la Unión Europea; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2003; vicepreşedintă a Curţii de Justiţie începând cu data de 9 octombrie 2018.

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

născut în 1955; licenţiat în drept al Universităţii din Metz, absolvent al Institutului de Studii Politice din Paris, fost student al Şcolii Naţionale de Administraţie; raportor (1982-1985), commissaire du gouvernement (1985-1987 şi 1992-1999); judecător (assesseur) (1999-2000); preşedinte al celei de-a şasea subsecţii de contencios (2000-2006) în cadrul Consiliului de Stat (Conseil d'État); referent juridic la Curtea de Justiţie (1987-1991); director de cabinet al ministrului muncii, al forţei de muncă şi al formării profesionale, apoi director de cabinet al ministrului de stat, ministru al funcţiei publice şi al modernizării administraţiei (1991-1992); şef al misiunii juridice a Consiliului de Stat pe lângă Casa Naţională de Asigurări Medicale a Salariaţilor (2001-2006); profesor asociat la Universitatea din Metz (1988-2000), apoi la Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne (începând cu 2000); autor a numeroase publicaţii în domeniul dreptului administrativ, al dreptului comunitar şi al dreptului european al drepturilor omului; fondator şi preşedinte al comitetului de redacţie al Buletinului de jurisprudenţă de drept al urbanismului, cofondator şi membru al comitetului de redacţie al Buletinului juridic al colectivităţilor locale, preşedinte al consiliului ştiinţific al grupului de cercetare privind instituţiile şi dreptul amenajării urbanistice şi al habitatului; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 2006.

Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

născut în 1949; studii de drept (Universitatea „Sv. Kliment Ohridski", Sofia); judecător la Tribunalul de Primă Instanță din Blagoevgrad (1975-1983); judecător la Curtea Regională din Blagoevgrad (1983-1986); judecător la Curtea Supremă (1986-1991); judecător la Curtea Constituțională (1991-2000); membru al Comisiei Europene a Drepturilor Omului (1997-1999); membru al Convenției europene asupra viitorului Europei (2002-2003); deputat (2001-2006); observator la Parlamentul European; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 12 ianuarie 2007.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

născută în 1959; studii de drept (Universitatea din Groningen, 1977-1983); doctor în drept (Universitatea din Amsterdam, 1995); titular de curs de drept la Facultatea de Drept din Maastricht (1983-1987); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1987-1991); titular de curs la Institutul „Europa" din cadrul Facultății de Drept a Universității din Amsterdam (1991-1995); profesor de drept european la Facultatea de Drept a Universității din Tilburg (1995-2003); profesor de drept european la Facultatea de Drept a Universității din Utrecht și membră a consiliului de administrație al Institutului „Europa" din cadrul Universității din Utrecht (începând cu 2003); membră în colegiile de redacție ale mai multor reviste juridice naționale și internaționale; autoare a numeroase lucrări publicate; membră a Academiei regale de științe olandeze; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 10 iunie 2010.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

născut în 1950; diplomă de drept a Universității din Atena (1973); diplomă de studii aprofundate (DEA) de drept social a Universității Paris II Panthéon-Sorbonne (1977); avocat(1974-1980); expert național la Serviciul Juridic al Comisiei Comunităților Europene (1988-1990), ulterior administrator principal la Direcția Generală V „Ocuparea forței de muncă, relații industriale, afaceri sociale” (1990-1994); auditor, „maître des requêtes” și, din 1999, consilier la Consiliul de Stat elen; membru asociat al Curții Supreme Speciale din Grecia; membru al Comitetului Central de Elaborare a Proiectelor de Lege din Grecia (1996-1998); director al Serviciului juridic de pe lângă Secretariatul General al Guvernului Elen (1996-1998); judecător la Tribunalul Uniunii Europene (1998-2010, președinte de cameră în perioada 2004-2010); membru al Consiliului Superior al Justiției Administrative (2011-2012); membru al Curții speciale pentru litigii privind remunerațiile magistraților și al Curții speciale pentru cauze de „prise à partie” (2013-2014); membru al comitetului consultativ de experți privind candidații la alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2014-2015); membru al comitetului competent să emită un aviz privind adecvarea candidaților la exercitarea funcției de judecător la Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene (2012-2015); profesor de drept european la Școala Națională de Magistratură (1995-1996 și 2012-2015); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2015.

Eugene Regan
Eugene Regan

născut în 1952; master în științe politice și economice (1974) și master în economie politică (1975) la University College Dublin; master în drept internațional și în drept comparat la Vrije Universiteit Brussel (1979), barrister atașat la Kings Inns din Dublin (1985), analist economic pe lângă Irish Farmers' Association din Dublin (1975-1976); director al Oficiului Irish Farmers' Association pe lângă Comunitatea Economică Europeană (1976-1979); chief executive al Irish Meat Exporters Association (1980-1984); consilier politic pe lângă comisarul Peter Sutherland (1985-1988); director general al Agra Trading Ltd (1989-1995); barrister (1995-2005) și Senior Counsel barrister (din 2005); membru al Seanad (camera superioară a Parlamentului irlandez) (2007-2011); președinte al Grupului Avocaților și șef de proiect al Grupului „Justiție" al Institutului pentru Afaceri Internaționale și Europene (din 1998); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2015.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

născut în 1971; licențiat în drept al Universității Silezia și al Colegiului Europei din Bruges; doctor în drept (2000); doctor abilitat în științe juridice (2009); profesor de drept (2013); Visiting Scholar la Jesus College, Cambridge (1998), la Universitatea din Liège (1999) și la Institutul Universitar European din Florența (2003); avocat (2001-2008), membru al comitetului de drept internațional privat al Comisiei de codificare a dreptului civil de pe lângă ministrul justiției (2001-2008); membru al Consiliului științific al Academiei de Drept European de la Trier (din 2008); membru al Grupului de cercetare privind dreptul privat al Uniunii în vigoare „Acquis Group" (din 2006); subsecretar de stat la Oficiul Comitetului Integrării Europene (2008-2009), ulterior la Ministerul Afacerilor Externe (2010-2013); vicepreședinte al Consiliului științific al Institutului Justiției; agent al guvernului polonez într un mare număr de cauze în fața instanțelor Uniunii Europene; membru al consiliului editorial al mai multor reviste juridice; autor a numeroase publicații în domeniul dreptului european și al dreptului internațional privat; avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 23 octombrie 2013.

Marko Ilešič
Marko Ilešič
născut în 1947; doctor în drept (Universitatea din Ljubljana); specializare în drept comparat (universitățile din Strasbourg și Coimbra); examen judiciar; profesor de drept civil, de drept comercial și de drept privat internațional; prodecan (1995-2001) și decan (2001-2004) al Facultății de Drept a Universității din Ljubljana; autorul mai multor lucrări juridice publicate; avocat, membru al baroului; judecător onorific și președinte de cameră la Tribunalul pentru litigii de muncă din Ljubljana (1975-1986); președintele Tribunalului pentru sport din Slovenia (1978-1986); președintele Camerei Arbitrale a Bursei din Ljubljana; arbitru pe lângă Camera de Comerț a Iugoslaviei (până în anul 1991) și a Sloveniei (din 1991); arbitru pe lângă Camera Internațională de Comerț din Paris; judecător la Curtea de Apel a UEFA și a FIFA; președintele Uniunii Asociațiilor Juriștilor Sloveni (1993-2005); membru al International Law Association, al Comitetului Maritim Internațional și al mai multor asociații juridice internaționale; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 11 mai 2004.
Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen
născut în 1953; licențiat în științe politice (1976), licențiat în drept (1983), Universitatea din Copenhaga; funcționar în cadrul Ministerului Justiției (1983-1985); titular de curs (1984-1991) și ulterior profesor asociat (1991-1996) de dreptul familiei la Universitatea din Copenhaga; șef de secție la Advokatsamfund (1985-1986); șef de serviciu (1986-1991) la Ministerul Justiției; admis în barou (1991); șef de secție (1991-1995), șef al Departamentului de poliție (1995-1999) și al Departamentului juridic (2000-2003) din cadrul Ministerului Justiției; reprezentantul Danemarcei în Comitetul K‑4 (1995-2000), în Grupul central Schengen (1996-1998) și la Europol Management Board (1998-2000); judecător la Højesteret (2003-2006); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 11 ianuarie 2006.
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

născut în 1957; licențiat în drept al Universității din Lisabona (1980); master în drept la Universitatea din Lisabona (1986); doctor în drept al Universității Nova din Lisabona (2003); asistent în drept la Universitatea din Lisabona (1981-1986); jurist‑lingvist (1986-1987) și jurist revizor (1987-1990) la Curtea de Justiție; referent juridic la Tribunalul de Primă Instanță (1990-1996); profesor invitat la Institutul de studii europene al Universității Saarului, Germania (1987-1996); coordonator național pentru cauzele privind libera circulație a persoanelor în spațiul european, Ministerul Afacerilor Externe, Portugalia (1996-1999); membru al Comitetului K4 al Consiliului și al Grupului central pentru structura de concertare permanentă a Acordurilor Schengen (1996-1999); asistent și doctorand în drept la Universitatea Nova din Lisabona (1999-2003); profesor auxiliar de drept la Universitatea Nova din Lisabona (2003-2008); profesor asociat de drept la Universitatea Nova din Lisabona (2008-2018); membru portughez al rețelei FreSsco de experți independenți în domeniile liberei circulații a lucrătorilor și coordonării securității sociale în cadrul Uniunii Europene (2004-2017) și al rețelei academice Odysseus de studii juridice privind imigrația și azilul în Europa (2004-2018); membru în Consiliul de administrație al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (2015-2018); autor a numeroase publicații; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 8 octombrie 2018.

Andreas Kumin
Andreas Kumin

născut în 1965; licențiat și doctor în drept al Universității din Graz, Austria (1990); diplomă în traductologie de la Universitatea din Graz (1988); diplomă în administrație publică de la Școala Națională de Administrație, Franța (1992); funcționar la serviciul juridic și la direcția generală privind politica de integrare economică și europeană din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Austria (1990-1994); consilier la Misiunea Permanentă a Austriei de pe lângă Oficiul Organizației Națiunilor Unite și al Instituțiilor Specializate de la Geneva, Elveția (1994-2000); șeful unității „Chestiuni juridice privind primul pilon al Uniunii Europene” din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (2000-2005); profesor la Institutul de Drept European al Universității din Graz (din octombrie 2014); șeful departamentului de drept european din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Europene, al Integrării și al Afacerilor Externe, Austria (2005-2019); titular de curs la Institutul de Drept European și Internațional al Universității din Innsbruck, Austria (din 2007); conferențiar la Școala de Înalte Studii Internaționale din Viena, Austria (din 2012); autor a numeroase publicații; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 20 martie 2019.

Nils Wahl
Nils Wahl

născut în 1961; doctorat în drept la Universitatea din Stockholm, Suedia (1995); profesor docent asociat și titular al Catedrei de drept european Jean Monnet (1995); profesor de drept european la Universitatea din Stockholm (2001); director general al unei fundații cu scop educativ (1993-2004); președinte al Rețelei pentru cercetare în domeniul dreptului comunitar (Nätverket för europarättslig forskning) (2001-2006); membru al Consiliului pentru Probleme de Dreptul Concurenței, Suedia (Rådet för konkurrensfrågor) (2001-2006); judecător la Tribunal (2006-2012); avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 28 noiembrie 2012 și până la data de 6 februarie 2019; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2019.

Juliane Kokott
Juliane Kokott

născută în 1957; studii juridice (universitățile din Bonn și Geneva); LL. M. (American University/Washington DC); doctor în drept (Universitatea din Heidelberg, 1985; Universitatea Harvard, 1990); profesor invitat la Universitatea din Berkeley (1991); profesor de drept public german și străin, profesor de drept internațional și de drept european la universitățile din Augsburg (1992), Heidelberg (1993) și Düsseldorf (1994); judecător supleant pentru guvernul german la Curtea Internațională pentru Conciliere și Arbitraj a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE); vicepreședinte al Consiliului consultativ federal pentru schimbarea globală (WBGU, 1996); profesor de drept internațional, de drept internațional al afacerilor și de drept european la Universitatea din St Gallen (1999); director al Institutului de Drept European și Internațional al Afacerilor al Universității din St Gallen (2000); director adjunct al programului de specializare în dreptul afacerilor la Universitatea din St Gallen (2001); avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2003.

Endre Juhász
Endre Juhász

născut în 1944; licențiat în drept al Universității din Szeged, Ungaria (1967); examen de admitere în Baroul maghiar (1970); studii postuniversitare de drept comparat la Universitatea din Strasbourg, Franța (1969, 1970, 1971, 1972); funcționar la Departamentul juridic al Ministerului Comerțului Exterior (1966-1974), director pentru probleme legislative (1973-1974); prim‑atașat comercial al Ambasadei Ungariei din Bruxelles, responsabil de probleme comunitare (1974-1979); director în cadrul Ministerului Comerțului Exterior (1979-1983); prim‑atașat comercial, ulterior consilier comercial al Ambasadei Ungariei din Washington DC, Statele Unite ale Americii (1983-1989); director general în cadrul Ministerului Comerțului și al Ministerului Relațiilor Economice Internaționale (1989-1991); negociator-șef pentru Acordul de asociere între Ungaria, Comunitățile Europene și statele lor membre (1990-1991); secretar general la Ministerul Relațiilor Economice Internaționale, director al Oficiului pentru Afaceri Europene (1992); secretar de stat la Ministerul Relațiilor Economice Internaționale (1993-1994); secretar de stat, președinte al Oficiului pentru Afaceri Europene din Ministerul Industriei și Comerțului (1994); ambasador extraordinar și plenipotențiar, șef al misiunii diplomatice a Ungariei pe lângă Uniunea Europeană (ianuarie 1995-mai 2003); negociator-șef pentru aderarea Ungariei la Uniunea Europeană (iulie 1998-aprilie 2003); ministru fără portofoliu pentru coordonarea problemelor de integrare europeană (din mai 2003); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 11 mai 2004.

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

născut în 1962; studii la Bonn, la Geneva şi la Paris; examen de stat în drept (1986 şi 1992); doctor în drept (Universitatea din Bonn, 1988); diplomă internaţională de administraţie publică (École nationale d'administration, 1990); diplomă de abilitare (Universitatea din Bonn, 1996); profesor de drept public german şi de drept european (1996-2003), decan al Facultăţii de Drept a Universităţii din Ruhr, Bochum (2000-2001); profesor de drept public german şi de drept european (Universitatea din Köln, 2003-2006); director al Institutului de Drept Public şi de Ştiinţe Administrative (2006); profesor invitat al Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), al Universităţii François Rabelais (Tours, 2001-2006) şi al Universităţii Paris I Panthéon-Sorbonne (2005-2006); doctor honoris causa al Universității François Rabelais (Tours, 2010); judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 2006.

Camelia Toader
Camelia Toader

născută în 1963; licenţiată în drept (1986), doctor în drept (1997) (Universitatea București); judecător stagiar la Judecătoria Buftea (1986-1988); judecător la Judecătoria Sectorului 5 din București (1988-1992); admisă în Baroul București (1992) ; titular de curs (1992-2005), ulterior, începând cu anul 2005, profesor de drept civil și de dreptul european al contractelor la Universitatea București; mai multe studii doctorale și de cercetare la Institutul „Max Planck” de drept internațional privat de la Hamburg (între 1992 și 2004); șef al departamentului pentru integrare europeană la Ministerul Justiției (1997-1999); judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție (1999‑2007); profesor invitat la Universitatea din Viena (2000 și 2011); formator în domeniul dreptului comunitar la Institutul Național al Magistraturii (2003 și 2005‑2006); membru al comitetului de redacție al mai multor reviste juridice; începând cu anul 2010, membru asociat al Academiei Internaționale de Drept Comparat, iar începând cu anul 2017, membru titular; cercetător onorific al Centrului de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române ; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 12 ianuarie 2007.

Marek Safjan
Marek Safjan

născut în 1949; doctor în drept (Universitatea din Varșovia, 1980); doctor abilitat în științe juridice (Universitatea din Varșovia, 1990); profesor titular de drept (1998); director al Institutului de Drept Civil al Universității din Varșovia (1992-1996); vice-rector al Universității din Varșovia (1994-1997); secretar general al secției poloneze a Asociației Henri Capitant a prietenilor culturii juridice franceze (1994-1998); reprezentant al Poloniei în Comitetul pentru bioetică al Consiliului Europei (1991-1997); judecător la Tribunalul Constituțional (1997-1998), apoi președinte al aceluiași tribunal (1998-2006); membru al Academiei Internaționale de Drept Comparat (din 1994) și vice-președinte al acesteia (din 2010), membru al Asociației Internaționale de Drept, Etică și Știință (din 1995), membru al Comitetului Helsinki Polonez; membru al Academiei Poloneze de Arte și Litere; medalia pro merito decernată de Secretarul general al Consiliului Europei (2007); autor a numeroase publicații în domeniul dreptului civil, al dreptului medical și al dreptului european; doctor honoris causa al Institutului Universitar European (Florența, 2012); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2009.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

născut în 1951; doctor în drept (Universitatea din Bratislava); judecător la Tribunalul de Primă Instanță din Bratislava; judecător la Curtea de Apel în cauze civile și vicepreședinte al Curții de Apel din Bratislava; membru al Secției de drept civil și de dreptul familiei din cadrul Institutului de Drept al Ministerului Justiției; judecător interimar la Curtea Supremă în cauze comerciale; membru al Comisiei Europene pentru Drepturile Omului (Strasbourg); judecător la Curtea Constituțională (2000-2004); judecător la Tribunalul de Primă Instanță în perioada cuprinsă între 12 mai 2004 și 6 octombrie 2009; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2009.

Siniša Rodin
Siniša Rodin

născut în 1963; doctor în drept (Universitatea din Zagreb, 1995); LL.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright Fellow și Visiting Scholar la Harvard Law School (2001-2002); profesor asociat și ulterior profesor la Facultatea de Drept a Universității din Zagreb din 1987; titular al catedrei Jean Monnet din 2006 și titular al catedrei Jean Monnet ad personam din 2011; profesor invitat la Cornell Law School (2012); membru al comisiei croate pentru reforma constituțională, președinte al grupului de lucru privind aderarea la Uniune (2009-2010); membru al echipei croate care a negociat aderarea Croației la Uniune (2006-2011); autor a numeroase publicații; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 4 iulie 2013.

François Biltgen
François Biltgen

născut în 1958; licență în drept (1981) și diplomă de studii aprofundate (DEA) de drept comunitar - Universitatea de Drept, Economie și Științe Sociale a Paris II (1982); absolvent al Institutului de Studii Politice din Paris (1982); avocat în baroul Luxemburg (1987-1999); deputat în Camera Deputaților (1994-1999); consilier comunal al orașului Esch-sur-Alzette (1987-1999); membru al consiliului executiv al orașului Esch-sur-Alzette (1997-1999); membru supleant al delegației luxemburgheze la Comitetul Regiunilor Uniunii Europene (1994-1999); ministru al muncii și al ocupării profesionale, ministru al cultelor, ministru pentru relația cu Parlamentul, ministru delegat pentru comunicații (1999-2004); ministru al muncii și al ocupării profesionale, ministru al cultelor, ministru al culturii, al învățământului superior și al cercetării (2004-2009); ministru al justiției, ministru al funcției publice și al reformei administrative, ministru al învățământului superior și al cercetării, ministru al comunicațiilor și al media, ministru al cultelor (2009-2013); copreședinte al Conferinței ministeriale a Procesului Bologna în 2005 și în 2009; copreședinte al Conferinței ministeriale a Agenției Spațiale Europene (2012-2013); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2013

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

născută în 1962; licențiată în drept a Universității din Tartu (1981-1986); asistent al Procurorului Republicii la Tallinn (1986-1991); absolventă a Școlii de Diplomație din Estonia (1991-1992); consilier juridic (1991-1993) și consilier general la Camera de Comerț și Industrie (1992-1993); judecător la Curtea de Apel din Tallinn (1993-2004); European Master în drepturile omului și democratizare la universitățile din Padova și din Nottingham (2002-2003); judecător la Tribunal începând cu data de 12 mai 2004 până la data de 23 octombrie 2013; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 23 octombrie 2013.

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

născut în 1964; diplomă de studii aprofundate de drept comunitar (1987) și doctor în drept al Universității Panthéon-Assas (1991); conferențiar la Centrul de formare permanentă al Universității Panthéon-Assas; admis în baroul din Cipru (1993); consilier special în afaceri europene pe lângă ministrul afacerilor externe (1996-1999); membru al echipei de negociere pentru aderarea Ciprului la Uniunea Europeană (1998-2003); consilier în dreptul Uniunii pe lângă Serviciul Juridic al Republicii (1999-2002); membru al unor delegații greco-cipriote în cadrul negocierilor pentru o soluționare globală a problemei cipriote (2002-2014); jurist principal (2002-2007), ulterior avocat principal al Republicii (2007-2014) și director al Departamentului de drept european al Serviciului Juridic al Republicii (2003-2014); agent al guvernului cipriot în fața instanțelor Uniunii Europene (2004-2014); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 8 octombrie 2014.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

născut în 1950; diplomă de drept a Universităților din Sevilla și din Granada (1967-1972); procuror pe lângă Tribunalele din Palma de Mallorca și din Sevilla (1977-1982); judecător al Camerei pentru contencios administrativ a Curții Superioare de Justiție a Andaluziei, a Curții Naționale și a Curții Superioare de Justiție a Canarelor (1982-1989); președinte al Camerei pentru contencios administrativ a Curții Superioare de Justiție a Cantabriei (1989-1994); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1995-1999); membru al Consiliului de administrație al Asociației Consiliilor de Stat și a Instanțelor Administrative Supreme ale Uniunii Europene (ACA-Europa) (2006-2014); membru al Comisiei Electorale Centrale (2012-2015); judecător al Camerei administrative a Curții Supreme a Spaniei (1999-2015); avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2015.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

născut în 1964; master în drept la Universitatea din Aarhus (1991); master în drept european la Colegiul Europei din Bruges (1993); titular de curs la Universitățile din Aarhus (1991-1993) și din Copenhaga (1999-2001); profesor invitat la Universitățile din Copenhaga și din Aalborg (din 2008); avocat în Baroul danez (1995); referent juridic la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene (1994-1999); procuror la Parchetul Copenhaga (1999-2000) și inspector pe lângă districtele de poliție (2004-2006); consilier juridic pe lângă reprezentantul prim-ministrului danez la negocierile pentru elaborarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (1999-2000); șef de secțiune la Oficiul pentru Drept European (1999-2000); șef de departament la Oficiul pentru Drept European și Drepturile Omului (2000-2001) și șef de departament la Oficiul pentru Drept de Proprietate și Obligații al Ministerului Justiției (2001-2006); ombudsman pentru consumatori desemnat de guvernul danez (2006-2014); judecător la Østre Landsret, Copenhaga (2015); avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2015.

Michal Bobek
Michal Bobek

născut în 1977; master în drept și master în relații internaționale (Universitatea „Karlovy" din Praga); diplomă în drept englez și în dreptul Uniunii Europene (Universitatea Cambridge); Magister Juris (Universitatea Oxford, St. Edmund Hall); doctor în drept (Institutul Universitar European, Florența); studii la Universitatea Liberă din Bruxelles și la Universitatea Queensland (Australia); referent juridic pe lângă președintele Curții Administrative Supreme din Republica Cehă (2005-2009), apoi șef al serviciului de cercetare și documentare al aceleiași curți (2008-2009); drept de exercitare a funcției de judecător în Republica Cehă (2009); titular de curs (2011-2012) și cercetător (2013-2016) la Institutul de Drept European și de Drept Comparat al Universității Oxford; profesor la Colegiul Europei din Bruges (2013-2015); membru al Camerei de recurs a Băncii Naționale Cehe (2013-2015); judecător ad-hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2013-2015); cofondator și președinte al Asociației de Drept European și Comparat din Republica Cehă; titular de curs și profesor invitat în numeroase universități din Europa și din lume; autor a numeroase publicații în domeniul dreptului Uniunii Europene, al drepturilor europene ale omului, al dreptului (public) comparat și al teoriei dreptului; avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2015.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

născut în 1952; licențiat în drept la Universitatea „Sv. Kliment Ohridski” din Sofia (1975); doctor în drept (1979); titular de curs (1977-1984), conferențiar (1984-1990), apoi profesor la Universitatea „Sv. Kliment Ohridski” din Sofia (1990-2013); decan al Facultății de drept a Universității „Sv. Kliment Ohridski” din Sofia (1988-1991); membru al Consiliului Legislativ de pe lângă Adunarea Națională a Republicii Bulgaria (1995-1997); șeful catedrei Jean Monnet din cadrul Noii Universități Bulgare (2002-2005); președinte al Consiliului juridic de pe lângă președintele Bulgariei (2002-2003); judecător (2003-2009), apoi președinte (2009-2012) al Curții Constituționale a Bulgariei; șeful catedrei de drept constituțional a Facultății de drept a Universității „Sv. Kliment Ohridski” din Sofia (2013-2016); membru (2006-2016) și vicepreședinte al Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei (2013-2015); membru al Curții Constituționale pe lângă ombudsmanul Bulgariei (2015-2016); redactor a mai multe reviste juridice; autor a numeroase publicații juridice; avocat general la Curtea de Justiție începând de la 19 septembrie 2016.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

născut în 1954; licențiat în drept al Universității din Malta (1977); Master of Laws al Universității din Londra (1979); doctor în drept al Universității din Cambridge (1982); titular de curs la Ealing College of Higher Education (1982-1984); titular de curs la Universitatea din Exeter (1984-1990); titular principal de curs la Universitatea din Londra, Queen Mary and Westfield College (1990-1993); consilier juridic în sectorul privat, apoi pe lângă Parlamentul Maltei (1993-2016); profesor și responsabil al departamentului de drept european și de drept comparat la Universitatea din Malta (1993-2016); director al Centrului de documentare și de cercetare al Universității din Malta (1993-2016); președinte al Asociației malteze de drept european; autor a numeroase publicații; judecător la Tribunal (2016-2018); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 8 octombrie 2018.

Lucia Serena Rossi
Lucia Serena Rossi

născută în 1958; licențiată în drept a Universității din Bologna (1982); profesor de dreptul Uniunii Europene la Universitatea din Bologna; director al Centrului internațional de cercetare a dreptului European al Universității din Bologna; avocat la Baroul din Bologna; profesor asociat de drept internațional la Universitatea din Urbino (1997-2000); vicepreședinte al Societății italiene de drept internațional și de drept al Uniunii Europene (2009-2010); membru al Comitetului de gestiune mixtă al Școlii sino‑europene de drept a Universității chineze pentru științe politice și drept (2011-2013); reprezentant al guvernului italian pe lângă Comitetul director al Academiei de Drept European (2015-2018); autor a numeroase publicații; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 8 octombrie 2018.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

născut în 1958; licențiat în drept al University College, Dublin (LL.M. în 1981); doctor în drept al University College, Dublin (LL.D. în 1997); licențiat în drept al University of Pennsylvania (LL.M. în 1982); barrister‑at‑law al Honorable Society of King’s Inns din Dublin (1984); doctor în drept al Trinity College, Dublin (Ph.D. 2001); conferențiar în drept la Trinity College, Dublin (1982-2007); junior counsel la Baroul Irlandei (1987-1997); senior counsel la Baroul Irlandei (1997-2010); judecător la High Court a Irlandei (2010-2014); judecător la Court of Appeal a Irlandei (2014-2018); autor a numeroase publicații; avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 8 octombrie 2018.

Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

născut în 1959; licențiat în drept al Universității din Palermo (1982); profesor de drept constituțional la Universitatea din Palermo; profesor de drept constituțional și de dreptul concurenței la Universitatea LUISS Guido Carli din Roma; consilier juridic al guvernului italian (1993-1996); profesor de drept public la Universitatea din Cagliari (1986-1997); președinte al Comisiei pentru aplicarea statutului special al regiunii Sicilia (1998-2002); consilier juridic al Ministerului Sănătății italian (2008-2011); membru, apoi președinte al Comisiei pentru garantarea dreptului la grevă în serviciile publice esențiale (2006-2011); președinte al Autorității italiene de garantare a concurenței și a pieței (2011-2018); desemnat de președintele Republicii, în aprilie 2013, drept unul dintre cei zece membri ai Comisiei pentru reforme instituționale, economice și sociale și, în iunie 2013, numit de prim‑ministru membru al grupului de experți care trebuia să propună un proiect de reforme constituționale; autor a numeroase publicații de drept public, constituțional, administrativ și de dreptul concurenței; avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 8 octombrie 2018.

Irmantas Jarukaitis
Irmantas Jarukaitis

născut în 1973; licențiat în drept al Universității din Vilnius (1992-1997); doctor în drept al Universității din Vilnius (2008); asistent, profesor asociat al Facultății de Drept a Universității din Vilnius (1999-2018); șef de secțiune (2002-2003), director general adjunct al departamentului de drept european din Ministerul Justiției al Lituaniei (2004-2010); judecător la Curtea Administrativă Supremă a Lituaniei (2010-2018); vicepreședinte al Curții Administrative Supreme a Lituaniei (2012-2017); președinte interimar al Curții Administrative Supreme a Lituaniei (2015-2017); autor a numeroase publicații în domeniul dreptului european și constituțional; cofondator și membru al Asociației lituaniene de drept european; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 8 octombrie 2018.

Priit Pikamäe
Priit Pikamäe

născut în 1973; licențiat în drept (Universitățile din Tartu și din Poitiers); doctor în drept (Universitatea din Tartu, 2006); directorul celui de al șaptelea birou al departamentului consular din Ministerul Afacerilor Externe, Estonia (1995-1996); directorul departamentului de drept penal din Ministerul Justiției (1996-2001); judecător la Tribunalul din Tallinn (2001-2002); judecător la Curtea de Apel din Tallinn (2002-2006); judecător la Curtea Supremă (2006-2009); președintele secției penale a Curții Supreme (2010-2013); judecător ad‑hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2010-2016); președintele Curții Supreme (2013-2019); președintele Consiliului însărcinat cu administrarea tribunalelor și a curților de apel (2013-2019); președintele Rețelei Președinților Curților Supreme de Justiție ale Uniunii Europene (2017-2019); profesor invitat și membru al Consiliului academic al Facultății de Drept a Universității din Tartu; membru fondator al Asociației estoniene de protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene; membru al Consiliului fondurilor dreptului constituțional de pe lângă Academia de Științe din Estonia; membru al Asociației academice de drept din Estonia; autor al numeroase publicații; avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 6 februarie 2019.

Niilo Jääskinen
Niilo Jääskinen

născut în 1958; licență în drept (1980), diplomă de studii aprofundate în drept (1982) și doctorat la Universitatea din Helsinki, Finlanda (2008); titular de curs la Universitatea din Helsinki (1980-1986); referent juridic și judecător temporar la Tribunalul de Primă Instanță din Rovaniemi, Finlanda (1983-1984); consilier juridic (1987-1989), apoi șef al Secției de drept european (1990-1995) în cadrul Ministerului Justiției, Finlanda; consilier juridic la Ministerul Afacerilor Externe, Finlanda (1989-1990); consilier și secretar pentru afaceri europene în Marea Comisie a Parlamentului Finlandez (1995-2000); judecător temporar (iulie 2000-decembrie 2002), apoi judecător (ianuarie 2003-septembrie 2009) la Curtea Administrativă Supremă, Finlanda; responsabil cu problemele juridice și instituționale în cadrul negocierilor pentru aderarea Republicii Finlanda la Uniunea Europeană; avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2009 și până la data de 7 octombrie 2015; judecător la Curtea Administrativă Supremă (2015-2019); vicepreședinte al Curții Administrative Supreme (2018-2019); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2019.

 

Jean Richard de la Tour
Jean Richard de la Tour

Născut în 1959 ; master în drept la Universitatea Paris II (1982); formare profesională de magistrat, Școala Națională de Magistratură, Franța (1984-1986); judecător la Tribunalul de Primă Instanță din Limoges (1986-1988); magistrat la administrația centrală a Ministerului Justiției (1988-1996); consilier referent juridic la Curtea de Casație, Franța (1996-2004); lector de hotărâri la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (2004-2006); referent juridic la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la cabinetul doamnei P. Lindh și apoi la cel al domnului C. G. Fernlund (2006-2012); avocat general la Camera socială a Curții de Casație și consilier special pe lângă Procurorul general al Curții de Casație (2012-2017); prim avocat general la Camera comercială, financiară și economică a Curții de Casație (2017-2020); membru al Comisiei „du rapport et des études” a Curții de Casație (1998-2002); membru al Comisiei  pentru revizuirea condamnărilor penale de pe lângăCurtea de Casație  (1999-2004); președinte al consiliului de administrație al Institutului Național pentru Formări Notariale, Franța (2016-2020); avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 23 martie 2020.

Athanasios Rantos
Athanasios Rantos

născut în 1953; licențiat în drept al Universității din Atena, Grecia (1976); master de specializare în drept european la Universitatea Liberă din Bruxelles, Belgia (1990); Fellow la Institutul Internațional privind Drepturile Omului, Geneva (Elveția)/Strasbourg (Franța) (1992); avocat în Baroul din Atena (1978-1979); auditor, „maître des requêtes”, consilier, vicepreședinte și, din februarie 2020, președinte al Consiliului de Stat elen (1979-2020); președinte al mai multor comitete de elaborare a proiectelor de lege, precum și membru al Comitetului Central de Elaborare a Proiectelor de Lege din Grecia; profesor la Școala Națională de Administrație, Grecia; profesor de drept european și de drept administrativ la Școala Națională de Magistratură, Grecia (1995-2016); președinte al Consiliului de disciplină al profesorilor din instituțiile de învățământ superior (mai multe mandate între 2011 și 2020); președinte al Curții speciale pentru acțiuni împotriva judecătorilor (mai multe mandate între 2011 și 2020); membru, ulterior președinte al Consiliului Superior al Magistraturii Administrative (mai multe mandate între 1996 și 2020); membru al Curții Supreme Speciale din Grecia (mai multe mandate între 2000 și 2020); autor a numeroase publicații; avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 10 septembrie 2020.

Ineta Ziemele
Ineta Ziemele

născută în 1970; licențiată în drept a Universității din Letonia (1993); studii postuniversitare privind sistemul juridic american, dreptul și politicile Comunităților Europene și științele politice la Universitatea din Aarhus (1993); master în drept internațional la Universitatea din Lund (1994); doctor în drept al Universității din Cambridge (1999); asistentă parlamentară, Parlamentul Republicii Letonia (1990-1992); consultantă pe lângă comisia de afaceri externe a Parlamentului Republicii Letonia (1992-1995); asistentă universitară în cadrul departamentului de teoria dreptului și politică și al departamentului de drept internațional și de drept maritim, apoi titulară de curs de drept internațional și de drept european, fondatoare și directoare a Institutului pentru drepturile omului, Universitatea din Letonia (1993-1999); consilieră pe lângă prim-ministrul Letoniei (1995); consilieră pe lângă direcția generală a drepturilor omului a Consiliului Europei, Strasbourg (1999-2001); profesor „Söderberg", profesor invitat, apoi profesor de drept internațional și de drepturile omului la Școala superioară de drept din Riga (începând cu 2001); profesor invitat la Institutul Raoul Wallenberg, Universitatea din Lund (2001-2005); judecător și președintă de cameră la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Strasbourg (2005-2014); membru corespondent al Academiei de științe din Letonia (începând cu 2017); autoare a numeroase publicații în domeniul dreptului internațional și național public; fondatoare și membră a comitetului de redacție al „Baltic Yearbook of International Law"; judecător la Curtea Constituțională a Republicii Letonia (2015-2020); președinta Curții Constituționale a Republicii Letonia (2017-2020); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 6 octombrie 2020.

Jan Passer
Jan Passer

născut în 1974; licențiat în drept (1997) și doctor în drept (2007) la Universitatea Carolină din Praga (1997); Master of Laws la Universitatea din Stockholm (2000); auditor de justiție pe lângă Tribunalul Municipal din Praga (1997-2001); judecător la Tribunalul Sectorului 2 din Praga (2001-2005); judecător la Curtea Administrativă Supremă a Republicii Cehe (2005-2016); titular de curs, printre altele, de dreptul Uniunii Europene la Universitatea Carolină din Praga (2001-2003), la Universitatea Masaryk din Brno (2006-2016), la Universitatea Palacký din Olomouc (2014-2016) și la Academia de Justiție a Republicii Cehe (2001-2016); judecător la Tribunal (2016-2020); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 6 octombrie 2020.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

născut în 1961; licențiat în drept al Universității din Valencia (1979-1984); analist comercial la Consiliul Camerelor de Comerț ale Comunității Autonome Valencia (1986); jurist‑lingvist la Curtea de Justiție (1986-1990); jurist‑revizor la Curtea de Justiție (1990-1993); administrator la Serviciul presă și informare al Curții de Justiție (1993-1995); administrator la Secretariatul Comisiei instituționale a Parlamentului European (1995-1996); atașat pe lângă grefierul Curții de Justiție (1996-1999); referent juridic la Curtea de Justiție (1999-2000); șef al Unității de traducere de limbă spaniolă la Curtea de Justiție (2000-2001); director, apoi director general al Direcției generale de traducere a Curții de Justiție (2001-2010); grefier al Curții de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2010.