CURIA
rss
căutare avansată
Gestiune durabilă

Uniunea Europeană se situează în avangarda angajamentelor în materie de protecție a mediului la scară mondială.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, ca instituție, acordă deopotrivă o mare importanță abordării acestei chestiuni și a hotărât să se angajeze cu forță și cu convingere în acest domeniu utilizând sistemul de management de mediu EMAS (Eco Management and Audit Scheme).

În acest cadru, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a întocmit, pentru anul 2010, un prim diagnostic al emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile sale, acest bilanț al emisiilor de dioxid de carbon făcând obiectul unei actualizări pentru anii 2011 și 2012.

Aceste rapoarte, disponibile în limba franceză, referitoare la bilanțul emisiilor de dioxid de carbon sunt aduse la cunoștința publicului.

fleche D Raport privind diagnosticul și recomandări - Versiune finală pdf icon EMAS-icon
fleche D Actualizare a rubricilor esențiale ale diagnosticului și piste de ameliorare a datelor pdf icon
fleche D Politica în materie de mediu a Curții de Justiție a Uniunii Europene pdf icon
(Atenție ! Această lucrare este disponibilă numai în limba franceză)
 

 

 

.