Procedura

Texte privind procedura

Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată)

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată)

Versiune consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

Protocoale: Anexe la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  (1-5-2019)

Decizia Consiliului din 25 iunie 2013 privind majorarea numărului de avocați generali ai Curții de Justiție a Uniunii Europene (2013/336/ЕС)

Regulamentul de procedură al Curții de Justiție (1-1-2020)

Regulamentul adițional (14-1-2014)

Recomandări în atenția instanțelor naționale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare (8-11-2019)

Instrucțiuni practice pentru părți, referitoare la cauzele cu care este sesizată Curtea (1-3-2020)

Decizia Curții de Justiție din 23 octombrie 2012 privind funcțiile jurisdicționale ale vicepreședintelui Curții

Decizia (UE) 2016/2386 a Curții de Justiție din 20 septembrie 2016 privind normele de securitate aplicabile informațiilor sau înscrisurilor ori mijloacelor materiale de probă prezentate în fața Tribunalului în temeiul articolului 105 din Regulamentul de procedură al acestuia

Decizia Curții de Justiție din 16 octombrie 2018 referitoare la depunerea și la comunicarea de acte de procedură prin intermediul aplicației e-Curia

Condițiile de utilizare a aplicației e-Curia (1-12-2018)

Comunicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia Curții de Justiție din 30 aprilie 2019 privind zilele de sărbătoare legală și vacanțele judecătorești

Decizia Curții de Justiție din 11 februarie 2020 privind zilele de sărbătoare legală și vacanțele judecătorești

Alte informații utile

Acordarea anonimatului în procedurile jurisdicționale derulate în fața Curții de Justiție

Îndrumări pentru susținerea pledoariilor

Raport cu privire la punerea în aplicare a procedurii preliminare de urgență de către Curtea de Justiție

Raport întocmit în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

Tabel de corespondență