Arhivele istorice

Prezentare

Instituțiile europene, în conformitate cu reglementarea adoptată în 1983, în 2003 și în 2015 în legătură cu deschiderea pentru public a arhivelor istorice ale instituțiilor Uniunii Europene, sunt obligate să își constituie arhivele lor istorice și să le asigure deschiderea pentru public.
În acest cadru, Curtea a decis să își depună arhivele la Institutul Universitar European (IUE) din Florența și să le pună astfel la dispoziția cercetătorilor universitari, a istoricilor și, mai general, a cetățenilor Uniunii.
Cadrul normativ care reglementează transferul arhivelor istorice la IUE din Florența, precum și modalitățile de acces al publicului este definit prin Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene din 10 iunie 2014 privind depunerea arhivelor istorice ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în cadrul Arhivelor Istorice ale Uniunii Europene (Institutul Universitar European).

Persoanele interesate sunt invitate de asemenea să consulte pagina Arhivelor istorice ale Uniunii Europene.

Care sunt documentele vizate?

Arhivele istorice sunt constituite din documente emise sau primite de instituții în cadrul îndeplinirii misiunii lor, cu condiția să fi fost selecționate pentru păstrare permanentă și să dateze de peste treizeci de ani.
Curtea a decis să acorde accesul nu numai la documente cu caracter administrativ, ci și la arhivele de natură jurisdicțională. Toate arhivele istorice ale Curții care sunt accesibile sunt preluate în inventarul Arhivelor Istorice ale Uniunii Europene (AIUE).
Accesibilitatea arhivelor istorice este totuși supusă unei examinări prealabile a cererii.

Cui vă adresați?

Este posibilă solicitarea accesului la unul sau la mai multe dosare de arhive istorice prin intermediul adresei de e‑mail a Arhivelor Istorice ale Uniunii Europene.
Cererea de acces va face obiectul unei examinări aprofundate, în raport, de exemplu, cu protecția vieții private, a intereselor comerciale și a secretului deliberării. În consecință, termenul de soluționare a cererii poate varia în funcție de complexitatea sau de volumul dosarului.

Cum se consultă arhivele?

În ipoteza în care este acordat accesul, solicitantul va avea posibilitatea de a consulta documentele, cu titlu gratuit, la Institutul Universitar European (IUE) din Florența.
Pentru mai multe precizări privind modalitățile de consultare, persoanele interesate sunt invitate să consulte Decizia Curții din 10 iunie 2014, sus-menționată.

Informații și contact

Pentru orice informație suplimentară vă puteți adresa prin e‑mail serviciului responsabil de gestiunea arhivelor istorice din cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene.