Vēsturiskie arhīvi

Apraksts

Saskaņā ar 1983., 2003. un 2015. gadā pieņemto tiesisko regulējumu par Eiropas Savienības iestāžu vēsturisko arhīvu atklāšanu sabiedrībai Eiropas iestādēm ir jāizveido savi vēsturiskie arhīvi un jānodrošina to atklāšana sabiedrībai.
Šajā saistībā Tiesa nolēma nodot savus arhīvus Eiropas Universitātes institūtam (IUE) Florencē un šādi tos padarīt pieejamus universitāšu pētniekiem, vēsturniekiem un vispārīgi Savienības pilsoņiem.
Atbilstošais tiesiskais regulējums par vēsturisko arhīvu nodošanu IUE Florencē, kā arī sabiedrības piekļūšanas tiem kārtība ir noteikta Eiropas Savienības Tiesas 2014. gada 10. jūnija lēmumā par Eiropas Savienības Tiesas vēsturisko arhīvu nodošanu Eiropas Savienības Vēsturiskajiem arhīviem (Eiropas universitātes institūts).

Ieinteresētās personas tāpat ir aicinātas skatīt vietni: Eiropas Savienības vēsturiskie arhīvi.

Uz kādiem dokumentiem tas attiecas?

Vēsturiskos arhīvus veido dokumenti, ko iestādes ir izstrādājušas vai saņēmušas, pildot savu uzdevumu, ja tie ir tikuši izraudzīti pastāvīgai uzglabāšanai un ir vismaz 30 gadus veci.
Tiesa nolēma piešķirt piekļuvi ne tikai administratīviem dokumentiem, bet arī tiesvedības dokumentu arhīviem. Visi pieejamie Tiesas vēsturiskie arhīvi ir uzskaitīti Eiropas Savienības vēsturisko arhīvu inventarizācijas sarakstā (AHUE).
Tomēr vēsturisko arhīvu pieejamība ir pakļauta nosacījumam par iepriekšēju pieteikuma izvērtēšanu.

Pie kā vērsties?

Piekļuvi vienas vai vairāku vēsturisko arhīvu lietu materiāliem var lūgt, izmantojot Eiropas Savienības vēsturisko arhīvu  funkcionālo pastkasti.
Piekļuves pieteikums tiks padziļināti izvērtēts, ņemot vērā, piemēram, vajadzību aizsargāt privāto dzīvi, komerciālās intereses un apspriežu noslēpumu. Līdz ar to pieteikuma izskatīšanas termiņš var mainīties atkarībā no lietas materiālu sarežģītības vai apjoma.

Kā apskatīt arhīvus?

Ja piekļuve ir piešķirta, pieteikuma iesniedzējs var bez maksas apskatīt dokumentus Eiropas Universitātes institūtā (IUE) Florencē.
Lai noskaidrotu precīzāku apskatīšanas kārtību, ieinteresētās personas tiek aicinātas skatīt iepriekš minēto Tiesas 2014. gada 10. jūnija lēmumu.

Informācija un kontakti

Lai saņemtu jebkādu papildu informāciju, Jūs varat ar e-pastu vērsties par vēsturisko arhīvu pārvaldību atbildīgajā dienestā Eiropas Savienības Tiesā.