Bibliotēkas katalogs

Tiesas bibliotēkas katalogs, pieejams CVRIA mājaslapā

No šī brīža bibliotēkas katalogs ir pieejams Tiesas mājaslapā:

fleche D http://bib-curia.eu/

Tādējādi tiek piedāvāta iespēja izmantot šo katalogu, lai tiešsaistes režīmā veiktu bibliogrāfiskus pētījumus par Savienības tiesībām, kā arī citām tiesību jomām, kas Tiesas bibliotēkas katalogā ir ietvertas selektīvi, piemēram, starptautiskajām tiesībām, salīdzinošajām tiesībām, Eiropas Savienības dalībvalstu un atsevišķu trešo valstu tiesībām, kā arī vispārīgo tiesību teoriju.

Šobrīd šis katalogs saistībā ar Savienības tiesībām ir viens no pilnīgākajiem pasaulē. Šī pilnīguma pamatā ir tas, ka Tiesas bibliotēka tiktāl, ciktāl tas ir iespējams, iegādājas visas šajā jomā veiktās juridiskās publikācijas visās Savienības oficiālajās valodās un sistemātiski izskata apmēram 1000 tās pasūtīto periodikas izdevumu, iekļaujot katalogā visus tajos publicētos rakstus Savienības tiesību jomā.

Šobrīd katalogā ir iekļauti aptuveni 340 000 bibliogrāfisko norāžu, no kurām vairāk nekā 80 000 norāžu ir saistītas ar Savienības tiesībām.
Tas tiek papildināts ar vairāk nekā 20 000 norāžu gadā.