Gada ziņojumi
         
Tiesas darbība   Gada apskats   Vadības ziņojums
         
2018  pixel-gold3   pixel-gold3  
 RA 2018 for INTERNET Pilnā versija  PANORANA 2018 for INTERNET Pilnā versija

raG 2018 for internet Version française

English version

         
2017 pixel-gold3   pixel-gold3  
ra activite judiciaire2017 Pilnā versija ra panorama 2017 Pilnā versija ra gestion 2017 Version française

English version

     
2016 pixel-gold3   pixel-gold3  
RA-judiciaire 2016 Pilnā versija RA-panorama 2016 Pilnā versija RA-gestion 2016 Version française

English version

     
2015        
RA-judiciaire Pilnā versija pixel-gold3 RA-panorama Pilnā versija pixel-gold3 RA-gestion Version française

English version


 

brique

icon cover 2014

  Pilnā versija

 

brique

icon cover 2013

  Pilnā versija

 

brique

icon cover 2012

  Pilnā versija

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010

- Priekšvārds, Priekšsēdētājs Vassilios Skouris

- Tiesas attīstība un darbība

- Eiropas Kopienu Tiesas darbības statistika

- Vispārējās tiesas darbība

- Vispārējās tiesas darbības statistika

- Civildienesta tiesas darbība

- Civildienesta tiesas darbības statistika

 Pilnā versija 11,8M

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010

- Priekšvārds, Priekšsēdētājs Vassilios Skouris

- Tiesas attīstība un darbība

- Eiropas Kopienu Tiesas darbības statistika

- Vispārējās tiesas darbība

- Vispārējās tiesas darbības statistika

- Civildienesta tiesas darbība

- Civildienesta tiesas darbības statistika

Pilnā versija 6M

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2009

- Priekšvārds, Priekšsēdētājs Vassilios Skouris

- Tiesas attīstība un darbība

- Eiropas Kopienu Tiesas darbības statistika

- Vispārējās tiesas darbība

- Vispārējās tiesas darbības statistika

- Civildienesta tiesas darbība

- Civildienesta tiesas darbības statistika

 

brique

2008_couv

- Priekšvārds, Priekšsēdētājs Vassilios Skouris

- Tiesas attīstība un darbība

- Eiropas Kopienu Tiesas darbības statistika

- Pirmās instances tiesas darbība

- Pirmās instances tiesas darbības statistika

- Civildienesta tiesas darbība

- Civildienesta tiesas darbības statistika

 

brique

2007_couv

- Priekšvārds, Priekšsēdētājs Vassilios Skouris

- Tiesas attīstība un darbība

- Eiropas Kopienu Tiesas darbības statistika

- Pirmās instances tiesas darbība

- Pirmās instances tiesas darbības statistika

- Civildienesta tiesas darbība

- Civildienesta tiesas darbības statistika

 

brique

2006_couv

- Priekšvārds, Priekšsēdētājs Vassilios Skouris

- Tiesas attīstība un darbība

- Eiropas Kopienu Tiesas darbības statistika

- Pirmās instances tiesas darbība

- Pirmās instances tiesas darbības statistika

- Civildienesta tiesas darbība

- Civildienesta tiesas darbības statistika

 

brique

2005_couv

- Priekšvārds, Priekšsēdētājs Vassilios Skouris

- Tiesas attīstība un darbība

- Eiropas Kopienu Tiesas darbības statistika

- Pirmās instances tiesas darbība

- Pirmās instances tiesas darbības statistika

- Civildienesta tiesas darbība

 

brique

2004_couv

- Priekšvārds, Priekšsēdētājs Vassilios Skouris

- Tiesas attīstība un darbība

- Eiropas Kopienu Tiesas darbības statistika

- Pirmās instances tiesas darbība

- Pirmās instances tiesas darbības statistika

 

brique

 

Pirms paplašināšanās 2004. gada 1. maijā sagatavotie ikgadējie ziņojumi (latviski) nav tulkoti Lūdzu meklējiet tos
kādā no "vecajām" oficiālajām valodām.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer