Apmeklējumi

Katru gadu Eiropas Savienības Tiesu Luksemburgā apmeklē aptuveni 4000 profesionāļu tiesību jomā: valstu tiesneši, advokāti, universitāšu profesori, uzņēmumu juristi u.c. Programmas ļauj šīm personām padziļināt zināšanas par tiesu iestādi un tās judikatūru.

Tiesu katru gadu apmeklē arī aptuveni 10 000 citu apmeklētāju (pārsvarā tiesību zinātņu studenti).

Semināru un apmeklējumu nodaļas organizētie apmeklējumi ir bez maksas un notiek visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Tiesas apmeklējumi notiek tikai laika posmos, kad notiek tiesas sēdes, un tos ir iespējams veikt darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.30

 

Individuālie apmeklētāji/Tūrisma apmeklējumi

Ekskursijas ēku un mākslas darbu apskatei gida pavadībā (Art’ tour)

Apmeklētāju grupas/Programmu veidi

Semināri

Tiesas apmeklējuma pieteikuma iesniegšana / Saikne ar My visit

Vispārējie Tiesas apmeklējumu noteikumi

Kontakti - Apmeklējumi

Adrese un atrašanās vieta

 

Individuālie apmeklētāji/Tūrisma apmeklējumi  

Individuālie apmeklētāji, kas vēlas piedalīties atklātā tiesas sēdē Tiesā vai Vispārējā tiesā, ir aicināti ierasties pa apmeklētājiem paredzēto ieeju (plāns), līdzi ņemot savu identitātes karti, pasi vai autovadītāja apliecību identifikācijas kartes saņemšanai. Atklātās tiesas sēdes parasti sākas plkst. 9.30. Ir ieteicams ierasties vēlākais 15 minūtes pirms tiesas sēdes. Pieejamo vietu skaits ir ierobežots, un nekāda rezervēšana nav iespējama. Tiesas sēdes laikā apmeklētājiem ir jāievēro Tiesas drošības un uzvedības normas. Iepriekšēja reģistrācija nav vajadzīga. Lai izdarītu izvēli, lūdzu, aplūkojiet tiesas sēžu grafiku.

Ir jāatzīmē, ka nedēļas nogalēs un Tiesas brīvdienās Luksemburgas Tūrisma birojs organizē Tiesas apmeklējumus ar gidu. Šos apmeklējumus 4 nedēļas iepriekš var pieteikt Luxembourg City Tourist Office, kas atrodas 30, Place Guillaume II, L‑1648 Luxembourg, B.P. 181 – L‑2011 Luxembourg, tālr.: +352 22 28 09, fakss: +352 46 70 70, e‑pasts: guides@lcto.lu – www.luxembourg-city.com.

Ekskursijas ēku un mākslas darbu apskatei gida pavadībā (Art’ tour)

Pateicoties dalībvalstu atbalstam, Eiropas Savienības Tiesā glabājas mākslas darbu kolekcija, kas veido Eiropas mākslas mantojumu. Jaunās 2008. gadā atklātās Tiesas Pils piedāvātās telpas ir ļāvušas izcelt šo kolekciju un to papildināt ar jauniem mākslas darbiem dāvinājumu vai patapinājumu formā. Tiesas apmeklētāju dienests regulāri organizē bezmaksas ekskursijas gida pavadībā mākslas darbu un Tiesas ēku apskatei. Šīs ekskursijas atbilstoši iepriekš noteiktam grafikam (skat. tabulu) tiek organizētas angļu, franču vai vācu valodā vienlaikus ne vairāk kā 35 apmeklētājiem.

Līdz ar to ieinteresētās personas ir aicinātas reģistrēties vismaz 2 darbdienas iepriekš, izmantojot pieteikšanās veidlapu. Visi apstiprinātie apmeklētāji ir aicināti ierasties pa apmeklētājiem paredzēto ieeju (plāns), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Papildu ekskursijas gida pavadībā, kas ir paredzētas tikai grupām (kuras veido vismaz 7 personas), var tikt organizētas, iesniedzot pieteikumu apmeklētāju dienestā (saziņas veidlapa).

warningSanitārās krīzes dēļ šie apmeklējumi pašlaik ir atcelti !

 

pixel 

Apmeklētāju grupas / Programmu veidi   

 • Zemāk piedāvātajā sarakstā Jūs varat izvēlēties programmas elementus, kas vislabāk atbilst Jūsu interesēm un Jūsu zināšanām tiesību jomā, ievērojot Jums pieejamos laikus.
 • Tiesas sēde lietā Tiesā/Vispārējā tiesā, pirms kuras tiek sniegta informācija par attiecīgo lietu (parasti otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8.20 līdz 11.30; aptuvenais ilgums ir 3 stundas)
 • Vispārēja informācija par Tiesu/Vispārējo tiesu (ilgums: 45 minūtes)
 • Informācija par jurista‑lingvista darbu (ilgums: 45 minūtes)
 • Informācija par daudzvalodību Tiesā (tulkošana, mutiskā tulkošana) (ilgums: 45 minūtes)
 • Bibliotēkas apmeklējums (ilgums: 30 minūtes)
 • Ēku apmeklējums gida pavadībā (ilgums: 45 minūtes)

Šie programmas elementi var tikt atlasīti anketā, kas ir jāaizpilda lietojumprogrammā “My Visit” (skat. nākamo nodaļu). Ņemot vērā Tiesas materiālo un cilvēkresursu pieejamību, Apmeklējumu dienests centīsies pēc iespējas ievērot Jūsu izdarīto izvēli.

Semināri

Vairāku dienu semināri, kuros ir iekļautas dalībnieku interesēm piemērotākas programmas, var tikt izstrādāti pēc tiesību zinātņu praktiķu grupas pieteikuma.

pixel

Eiropas Savienības Tiesas apmeklējuma pieteikuma iesniegšana / Saikne ar My visit

Semināru un apmeklējumu nodaļa organizē tikai grupu apmeklējumus (7–35 cilvēki). Individuālo apmeklējumu vai tūrisma apmeklējumu gadījumā lūdzam skatīt attiecīgo sadaļu.

Pirms apmeklējuma Tiesā pieteikšanas lūdzam uzmanīgi izlasīt informāciju par pieteikšanās noteikumiem un organizatorisko kārtību.

Apmeklējuma pieteikuma iesniegšanai lūdzam izmantot lietojumprogrammu My Visit. Tā Jums ļaus iesniegt apmeklējuma pieteikumu tiešsaistē. Šajā nolūkā ir nepieciešama funkcionējoša epasta adrese.

Pēc sava personīgā profila izveidošanas lietojumprogrammā My Visit, Jūs varēsiet iesniegt vai grozīt apmeklējuma pieteikumu, ka arī:

 • izveidot Jūsu apmeklētāju grupas, lai tās izmantotu nākamajos apmeklējumos;
 • pirms pieteikuma iesniegšanas aplūkot pieejamos apmeklējumu datumus;
 • izvēlēties apmeklējuma veidu.

Pēc pieteikuma iesniegšanas Jūs, pieslēdzoties savam personīgajam profilam, varat:

 • sekot Jūsu apmeklējuma pieteikuma izskatīšanai;
 • grozīt atsevišķus Jūsu apmeklējuma pieteikuma datus pirms tā apstiprināšanas;
 • aplūkot vai izdrukāt informāciju, kas saistīta ar Jūsu apmeklējuma materiāliem;
 • saglabāt visu Jūsu Tiesas apmeklējumu vēsturi.

Ja Jums rodas grūtības lietojumprogrammas Welkom izmantošanā, Jūs varat aplūkot tiešsaistē pieejamo izmantošanas rokasgrāmatu, uzklikšķinot uz "?", vai izmantot saziņas veidlapu.

 

fleche D Saikne ar My Visit

Ja Jums nav e-pasta adreses, lūdzam izmantot saikni Kontakti.

Pieteikšanās noteikumi

 • Ņemot vērā Tiesas darbības specifiku, grupām, ko veido tiesību zinātņu praktiķi vai tiesību zinātņu studenti, ir piešķirama prioritāte. Minimālais apmeklētāju vecums ir 18 gadi. Ja tiek pieteikta tādu studentu grupa, kuriem nav universitātes līmeņa izglītības, ir ieteicams sazināties ar Apmeklējumu dienestu (saziņas veidlapa).
 • Ņemot vērā tiesību jomas speciālistu un tiesību zinātņu studentu interesi par Tiesas darbu, apmeklējuma pieteikums ir jāiesniedz no pieciem līdz sešiem mēnešiem pirms plānotā apmeklējuma.
 • Apmeklējumi tiek organizēti grupām, kurās ir vismaz 7 un ne vairāk par 35 cilvēkiem. Cita lieluma grupu gadījumā lūdzam sazināties ar Semināru un apmeklējumu nodaļu (saziņas veidlapa).
 • Atbildīgais par apmeklētāju grupu tiek aicināts iesniegt iepriekšējas rezervēšanas pieteikumu.

Organizatoriskā kārtība

 • Vismaz divas nedēļas pirms apmeklējuma par apmeklētāju grupu atbildīgajai personai ir jāiesniedz dalībnieku saraksts, kā arī viņu dzimšanas datumi, izmantojot lietojumprogrammu My Visit.
 • Aptuveni divas nedēļas pirms apmeklējuma Apmeklējumu dienests dara zināmu apmeklējuma programmu un aptuveni nedēļu pirms apmeklējuma – galīgo programmu, izmantojot kontaktpersonas personīgo profilu My Visit.
 • Apmeklējuma dienā apmeklētāju grupai ir jāierodas pie ieejas programmā norādītajā laikā. Ir lūgums ievērot vislielāko precizitāti. Vēršam apmeklētāju uzmanību uz ceļu satiksmes blīvumu Luksemburgā, tādēļ uz autostrādēm un valsts galvaspilsētā no rīta bieži ir novērojami sastrēgumi.
 • Semināru un apmeklējumu nodaļas gids apmeklētāju grupu sagaida pie ieejas Tiesā. Šī persona pavada un pārrauga grupu visā Tiesas apmeklējuma laikā. Apmeklētājus pārrauga arī atbildīgais par grupu un viņš palīdz gidam.
 • Katram dalībniekam līdzi jābūt savai identitātes kartei, pasei vai vadītāja apliecībai.
 • Pieeja pašapkalpošanās automātiem vai ieeja Tiesas kafejnīcā principā ir atļauta tikai darbiniekiem.
 • Tiesas apmeklējuma noslēgumā atbildīgajam par grupu ir jāaizpilda apmeklējuma novērtējuma veidlapa.
 • Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka ārkārtas apstākļos Tiesai ir tiesības atcelt plānoto apmeklējumu.

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer