Straumēšana

Lai tiesas darbību padarītu pieejamāku sabiedrībai, Eiropas Savienības Tiesa piedāvā straumēšanas sistēmu.

Tiesas spriedumu pasludināšana un ģenerāladvokātu secinājumu nolasīšana tiek translēta tiešraidē šajā tīmekļvietnes lapā. Translācija, kas šajā posmā tiek piedāvāta vienīgi virspalātai iedalītajām lietām, notiek no pasludināšanas tiesas sēžu sākuma tiesas kalendārāparedzētajos laikos.

Tiesas sēdes mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai, kurās tiek izskatītas Tiesas virspalātai iedalītās lietas, 6 mēnešu pilotprojekta stadijas laikā principā tiek translētas ierakstā. Tiesas sēdes var noskatīties attiecīgi tajā pašā dienā no plkst. 14.30 (ja tiesas sēde notikusi no rīta) vai nākamajā rītā no plkst. 9.30 (ja tiesas sēde notikusi pēcpusdienā), taču šīs sēdes nevar noskatīties vēlāk.

Izmantošanas nosacījumi un brīdinājums

Eiropas Savienības Tiesa translē tiesas sēdes internetā, lai ļautu pilsoņiem sekot tiesas sēdēm tādos pašos apstākļos, it kā viņi fiziski būtu klātienē šajās sēdēs.

Līdzīgi kā gadījumā, kad personas, kas tiesas sēdē piedalās klātienē, nedrīkst to ierakstīt, arī šajā gadījumā ir aizliegts jebkādā veidā pilnībā vai daļēji lejupielādēt vai ierakstīt internetā translētu tiesas sēdi – gan attēlu, gan skaņu un tostarp arī dažādo mutiskās tulkošanas kanālu skaņu.

Tiesas sēdes translēšana internetā nekādā gadījumā nav uzskatāma par autentisku tās ierakstu, atskaiti par tiesas sēdi vai šīs sēdes oficiālu protokolu.

Eiropas Savienības Tiesa nav atbildīga ne par uzskatiem vai komentāriem, kas pausti kādā no internetā translētajām tiesas sēdēm, ne par lejupielādēšanas vai ierakstīšanas sekām.

Mutiskā tulkošana

Tiesas vai Vispārējās tiesas atklātās tiesas sēdēs mutiskās tulkošanas mērķis ir veicināt saziņu, un mutiskais tulkojums nav oficiāls debašu protokols. Tikai oriģinālvaloda tiek uzskatīta par autentisku. Konferenču tulki ir atbrīvoti no jebkādas atbildības saistībā ar savu pienākumu pildīšanu.

Lai izvēlētos valodu, vispirms klikšķiniet uz “settings”:

Settings

Pēc tam uz “Audio Tracks”:

Audio Tracks

un izvēlieties vēlamo valodu.

Ja tulkojums nav pieejams izvēlētajā valodā, oriģinālvaloda tiks izvēlēta automātiski.