Voogedastus

Selleks et hõlbustada üldsuse juurdepääsu kohtu õigusemõistmisalasele tegevusele, pakub Euroopa Liidu Kohus voogedastuse teenust.

Euroopa Kohtu otsuste kuulutamine ja kohtujuristide ettepanekute esitamine edastatakse siinsel veebilehel otseülekandena. Ülekanne, mis praeguses etapis puudutab ainult suurkojale määratud kohtuasju, algab kohe kohtuotsuste kuulutamise kohtuistungi alguses vastavalt kohtuistungite kalendris ettenähtud ajakavale.

Euroopa Kohtu suurkojale määratud kohtuasjades suuliste seisukohtade ärakuulamiseks korraldatavad kohtuistungid edastatakse 6kuulises katseetapis üldjuhul ajalise viitega. Neid kohtuistungeid saab olenevalt olukorrast vaadata samal päeval alates kella 14.30st (hommikupoole toimuvate kohtuistungite puhul) või järgmisel päeval alates kella 9.30st (pärastlõunal toimuvate kohtuistungite puhul), kuid need ei ole hiljem järelvaadatavad.

Kasutustingimused ja hoiatus

Euroopa Liidu Kohus kannab kohtuistungeid veebis üle selleks, et kodanikud saaksid kohtuistungeid jälgida sama moodi nagu siis, kui nad oleksid neil istungitel füüsiliselt kohal.

Sama moodi nagu kohtuistungil viibivatel pealtvaatajatel on keelatud istungi salvestamine, on ka veebis ülekantavat kohtuistungit keelatud ükskõik mis kujul, tervikuna või osaliselt alla laadida või salvestada, olenemata sellest, kas tegu on kujutise või heliga, sealhulgas erinevate tõlkekanalite heliga.

Kohtuistungi ülekanne veebis ei kujuta endast mingil juhul selle istungi autentset salvestist, ametlikku aruannet ega protokolli.

Euroopa Liidu Kohus ei vastuta veebis üle kantud kohtuistungil väljendatud arvamuste ja sõnavõttude eest ega allalaadimise või salvestamise tagajärgede eest.

Suuline tõlge

Suulise tõlke eesmärk Euroopa Kohtu ja Üldkohtu avalikel kohtuistungitel on ainult suhtlemise hõlbustamine ja see ei kujuta endast istungi ametlikku protokolli. Ainult algkeel on autentne. Tõlgid on oma ülesannete täitmisel vastutusest täielikult vabastatud.

Keele valimiseks klõpsake kõigepealt valikul „Settings“:

Settings

ja seejärel valikul „Audio Tracks“:

Audio Tracks

ning valige soovitud keel.

Kui valitud keeles suulist tõlget ei ole, valitakse vaikimisi algkeel.