Menetlus

Menetlusdokumendid

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon

Euroopa Liidu Kohtu põhikiri (1-5-2019)

Üldkohtu kodukord (1-12-2018)

Üldkohtu kodukorra praktilised rakendussätted (1-12-2018)

Üldkohtu otsus (EL) 2016/2387, 14. september 2016, julgeolekunõuete kohta, mida kohaldatakse kodukorra artikli 105 lõike 1 või 2 alusel esitatud andmetele või dokumentidele

Üldkohtu otsus, 11. juuli 2018, menetlusdokumentide e-Curia rakenduse kaudu esitamise ja kättetoimetamise kohta

E-Curia rakenduse kasutustingimused (1-12-2018)

Teatised Euroopa Liidu Teatajas

Suurkoja koosseis (EÜT 2019, C 172, lk 2)

Asendaja määramine kohtunikule, kellel esineb takistus (EÜT 2019, C 263, lk 2)

Kohtuasjade kodade vahel jaotamise kriteeriumid (EÜT 2019, C 372, lk 2)

Kodade moodustamine ja kohtunike kodadesse määramine (EÜT 2020, C 371, lk 2)

Üldkohtu presidendi valimine (EÜT 2019, C 363, lk 2)

Üldkohtu asepresidendi valimine (EÜT 2019, C 363, lk 2)

Kodade presidentide valimine (EÜT 2019, C 363, lk 2)

Kohtusekretäri ametisse nimetamine (ELT 2017, C 006)

Üldkohtu otsus, 12. veebruar 2020, kohtutöö vaheaegade kohta (ELT 2020, C 95, Ik 4)

Muu kasulik teave

Anonüümsuskaitse andmine Euroopa Liidu Üldkohtu menetluses

Hagiavalduse „Meelespea"

Hagiavalduses/apellatsioonkaebuses esitatud väidete ja peamiste argumentide kokkuvõtte näidisvorm

Kohtuistungi „Meelespea"

Nõuanded kõnelejatele

Tasuta õigusabi taotlus

4. märtsi 2015. aasta kodukorra ja 2. mai 1991. aasta muudetud kodukorra vaheline vastavustabel

Dokumentide jooksvad muudatused

 

Vt lisaks

Menetlus - Varasemad muudatused