Raamatukogu kataloog

Euroopa Kohtu raamatukogu kataloog CVRIA veebisaidil

Raamatukogu kataloogiga on nüüdsest võimalik tutvuda Euroopa Kohtu internetileheküljel aadressil:

fleche D http://bib-curia.eu/ open new page grey

Seega on avatud võimalus kasutada seda kataloogi veebipõhiste bibliograafiliste otsingute teostamiseks liidu õiguse valdkonnas, samuti Euroopa Kohtu raamatukogu kataloogis valikuliselt kaetud sellistes muudes õiguse valdkondades nagu rahvusvaheline õigus, võrdlev õigus, Euroopa Liidu liikmesriikide ja teatud kolmandate riikide õigus ning õiguse üldteooria.

Kataloog on praegu liidu õigust puudutavalt üks maailma ulatuslikumatest. See ulatuslikkus on seotud sellega, et Euroopa Kohtu raamatukogu omandab võimaluse korral kõik õiguslikud väljaanded, mis liidu ametlikes keeltes selles valdkonnas avaldatakse, ning töötab süstemaatiliselt läbi umbes 1000 tellitud perioodilist väljaannet, registreerides oma kataloogis kõik liidu õigust puudutavad artiklid, mis neis on avaldatud.

Kataloogis on praegu ligikaudu 340 000 bibliograafilist kirjet, millest enam kui 80 000 puudutavad liidu õigust.
See täieneb rohkem kui 20 000 kirje võrra aastas.